Oticon omarmt nieuwe diagnostische ACT-test

19 oktober 2023
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 5 min

Oticon maakt op de Duitse hoortoestellenbeurs EUHA bekend dat het de nieuwe diagnostische Audible Contrast Threshold (ACTTM) gehoortest inpast in de aanpassoftware Genie 2. De taalonafhankelijke test die een zeer goede voorspelling geeft voor het verstaan in lawaai, is ontwikkeld door Interacoustics Research Unit (IRU). Oticon wil met deze nieuwe hoortest die inzicht geeft hoe goed een slechthorende verstaat in lawaai, zorgen voor een beter startpunt voor de aanpassing van haar hoortoestellen én een beter eindresultaat. De hoortoestellen zijn volgens Oticon aan de hand van de uitslag van de test beter af te stellen op situaties met en zonder lawaai en rumoer. Oticon wil met de nieuwe diagnostische test hoorzorgprofessionals gereedschap in handen geven voor een betere patiëntenzorg én een effectiever aanpastraject.

ACT-test audible contrast threshold test
De nieuwe Audible Contrast Threshold test (ACT-test) meet in korte tijd hoe goed een slechthorende in lawaai kan verstaan

Huidige audiogram slechte voorspeller voor verstaan in lawaai

Voor slechthorenden is het verstaan in geroezemoes en lawaai de grootste uitdaging. Het toonaudiogram is echter een slechte voorspeller voor de problemen die zij in situaties met rumoer ervaren. De nieuw ontwikkelde diagnostische test ACT gaat daarom verder dan de drempelmeting die het traditionele audiogram oplevert. De test geeft goed inzicht in de capaciteit van de slechthorende client bij het verstaan in lawaai.

Huidige spraak-in-ruis tests beperkt beschikbaar, tijdsintensief en taalafhankelijk

Momenteel zijn er weliswaar mogelijkheden om het verstaan van spraak in geroezemoes te testen, alleen zijn deze tests in Nederland alleen bij audiologische centra af te nemen. Dit terwijl deze tests wél meer inzicht geven in de ervaren problematiek van de slechthorende client in lawaai en geroezemoes. Ook geeft zo’n test inzicht in wat de potentiële mogelijkheden met een hoortoestel zijn voor een individuele slechthorende.
Naast dat de test in het merendeel van de gevallen niet beschikbaar is in de KNO- en audicienspraktijk, zijn deze spraak in ruis testen ook nog eens tijdsintensief, taalgebonden én er is ook extra apparatuur voor nodig.

Zicht op verborgen gehoorverlies

Met regelmaat doet het zich ook voor dat mensen problemen ervaren in achtergrondlawaai, maar dat dit met het afgenomen audiogram niet aan het licht komt. Dat doet zich volgens Oticon voor bij maar liefst 25% van de mensen. Zij krijgen de diagnose ‘normaal gehoor’ terwijl zij wél problemen ervaren. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij een zogeheten ‘verborgen gehoorverlies’. Verondersteld wordt dat de problematiek zich dan niet in het slakkenhuis voordoet, maar verderop in de synapsen. Met de ACT-audiologische test is het mogelijk om ook gehoorproblemen te diagnosticeren die niet te zien zijn in de resultaten van de traditionele tests die de gehoordrempel meten.

Oticon ziet nieuwe ACT test als game changer in het audiologisch vakgebied

De door Interacoustics Research Unit ontwikkelde ACT-test brengt in korte tijd objectief in kaart hoe groot het probleem met het horen van spraak in achtergrondlawaai is. Oticon ziet de nieuwe test dan ook als een game changer voor het audiologisch vakgebied.

ACT-gehoortest is taalonafhankelijk

De gebruiksvriendelijke ACT-test is taalonafhankelijk. Dat betekent dat de test is af te nemen bij iedereen, ongeacht welke taal hij of zij spreekt. Het onderzoek blijkt dat de ACT-test daarnaast zeer goed overeenkomt met de prestaties op een test die het verstaan van spraak in lawaai meet. Ook geeft het een superieure voorspelling ten opzichte van het toonaudiogram voor de capaciteit van het spraakverstaan in lawaai.

ACT-test diagnostische test MEDRX
Het audiogram kan in combinatie met de ACT-test die zicht geeft op de capaciteit voor het verstaan in lawaai, een optimaal startpunt bieden voor een goede aanpassing.

Audible Contrast Threshold test zorgt voor betere hooroplossing

Aan de hand van de informatie die de Audible Contrast Threshold test oplevert, zijn hoorzorgprofessionals in staat om snel en gemakkelijk een betere hooroplossing te bieden voor de individuele gehoorproblemen. Ook is aan de hand van de ACT-testgegevens een betere uitgangspositie voor een eerste aanpassing van het hoortoestel te bepalen.
Oticon integreert daarom de testresultaten in de software die de fabrikant gebruikt voor het aanpassen van hoortoestellen (Oticon Genie 2). Deze aanpassoftware weet op grond van de ACT-test automatisch de optimale instellingen die een client nodig heeft in lawaaiige omstandigheden te berekenen. Op grond van de individuele ACT-meting kan het hoortoestel zo de juiste hoeveelheid ‘contrast’ bieden bij het verstaan van spraak in lawaai.

Instelling hoortoestel moet overeenkomen met behoefte aan contrast

In de praktijk kan het zich voordoen dat de instellingen van een hoortoestel niet de optimale ondersteuning geeft die past bij de beperking die een slechthorende ervaart in rumoer. De ondersteuning kan aan de ene kant gezien de behoefte te weinig zijn. Aan de andere kant kan het zo zijn dat de hoortoestelinstellingen zodanig zijn dat de toestellen onnodig veel aan geluidsbewerking doen. Dit kan zich voordoen wanneer de slechthorende juist geringe problemen ervaart bij het verstaan in rumoer. Te veel nadruk bij de afstellingen van de hoortoestellen op het verstaan in lawaai kan ten koste gaan van de geluidskwaliteit of contact met de omgeving.

Thomas Behrens, Vice President Audiologie bij Oticon: “Een hoortoestel hoort een gebruiker te ondersteunen om deze prominente uitdaging optimaal aan te gaan, en met een ACT-beoordeling kunnen hoorzorgprofessionals ervoor zorgen dat onze geavanceerde hoortoestellen dat op de best mogelijke manier doen.”

Indicatie voor inzet externe microfoon, soloapparatuur of communicatietraining

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat het benodigde contrast dat een slechthorende nodig heeft, veel groter is dan een hoortoestel überhaupt kan bieden. Dan kan dit een reden zijn voor een hoorzorgprofessional om al in een vroeg stadium te denken aan de inzet van bijvoorbeeld een externe microfoon, soloapparatuur, hulpmiddelen of de inzet van communicatiestrategieën. De resultaten van de test zijn daarnaast nuttig bij de counseling. Met de gegevens van de ACT-test in de hand zijn de verwachtingen van cliënten veel beter te managen.

Effectief gebruik mogelijkheden Oticon hoortoestellen

De eerste instelling van het hoortoestel op grond van de nieuwe ACT-test, stelt hoorzorgprofessionals in staat de geavanceerde mogelijkheden van de Oticon hoortoestellen zo effectief mogelijk te gebruiken. Thomas Behrens, Vice President, Audiologie bij Oticon zegt hierover: “Bij Oticon hebben we decennialang onderzoek gedaan naar BrainHearing, en hebben de aanzienlijke inspanningen aangetoond die hoortoestelgebruikers hebben bij het begrijpen van spraak in complexe lawaaiomgevingen zoals cafés. Een hoortoestel hoort een gebruiker te ondersteunen om deze prominente uitdaging optimaal aan te gaan, en met een ACT-beoordeling kunnen hoorzorgprofessionals ervoor zorgen dat onze geavanceerde hoortoestellen dat op de best mogelijke manier doen. We zijn trots om het eerste bedrijf te zijn wat deze methode introduceert en grote bijdragen levert om het tot een standaard in de branche te maken.”

audiometrische ACT-test Audible Contract Threshold test
De bekende drukknop met hoofdtelefoon zijn vertrouwde instrumenten bij het afnemen van de ACT-test.

Ontwikkeling ACT-test

Oticon ondersteunde het onderzoeksinitiatief naar ACT de afgelopen 7 jaar. De laatste 2 jaar heeft Oticon daarbij samengewerkt met het IRU-team en het Eriksholm Research Centre om ACT klinisch te testen. Het onderzoek naar ACT dat plaatsvond in meerdere landen wereldwijd, is het grootste klinische onderzoek dat Oticon ooit uitvoerde.

De ACT test is af te nemen met standaardapparatuur (audiometer, hoofdtelefoon en drukknop) die ook gebruik wordt voor de afname van een audiogram. De ACT-test kan zo direct na de afname van het toonaudiogram plaatsvinden. Voor de test is wel een audiometer nodig die over deze ACT-test beschikt. Momenteel is de ACT-test terug te vinden in audiometers van Interacoustics, MedRx en GSI.

Ga voor meer informatie over het onderzoek naar https://www.oticon.nl/act of download hier het whitepaper met meer informatie over de ontwikkeling van de test.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Verlaging eigen risico zal voor toename vraag naar hoorzorg leiden

23 mei 2024 | Het plan van de nieuwe regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB om het eigen risico [...]

Bebird oorcamera voor inspectie en schoonmaken van het oor. Is het veilig? | Review

20 mei 2024 | Via diverse webshops zijn meerdere types van de Bebird oorcamera te verkrijgen. De Bebird is [...]

Widex SmartRIC: nieuwe L-vormig vormgeving zorgt voor beter verstaan | Review

17 mei 2024 | Deze week introduceerde Widex op haar hoofdkantoor in Denemarken het nieuwe Widex Smart RIC hoortoestel [...]

Sony verbetert toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ook voor slechthorenden

16 mei 2024 | Sony presenteerde vandaag in Hoofddorp op de Global Accessibility Awareness Day verschillende producten en functies [...]