Mira van Wilderode wint Oticon Medical Scriptieprijs 2018 in België

23 oktober 2018
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Mira van Wilderode is winnaar van de Oticon Medical Scriptieprijs 2018 in België. Tine Arras en Sofie Maes volgden in haar voetspoor met respectievelijk de tweede en derde prijs. 
De Oticon Medical Scriptieprijs is dit jaar voor het eerst georganiseerd: naast een Belgische editie is er tegelijkertijd een Nederlandse variant; de uitslag daarvan werd bekendgemaakt op 12 september. Ook in 2019 wordt de Oticon Medical Scriptieprijs weer georganiseerd.

Oticon Medical Scriptieprijs Belgie 2018

Onafhankelijke en deskundige jury

Studenten konden hun masterscriptie over (h)oren insturen tot 15 juli 2018. Vervolgens werden alle inzendingen beoordeeld door een deskundige en onafhankelijke jury. De Belgische inzendingen zijn om de onafhankelijkheid van het juryproces te waarborgen beoordeeld door een Nederlandse jury. Dit gebeurde bij de eerdere verkiezing van de Nederlandse scriptieprijs juist andersom.
De Nederlandse jury die de scripties beoordeelden, bestond uit Prof. Dr. R.J. Stokroos, Hoogleraar en medisch afdelingshoofd KNO (UMC), Prof. Dr.ir. J.H.M. Frijns, Hoogleraar Otologie en Fysica van het Gehoor (LUMC) en Prof. Dr. Ir. A.F.M. Snik, Emeritus hoogleraar KNO (RU).

Over de prijs

Met de opzet van de OM Scriptieprijs wil Oticon Medical een bijdrage leveren aan de oplossing van de wereldwijde hoorproblematiek. Dat gebeurt door het stimuleren en waarderen van wetenschappelijk onderzoek naar (h)oorproblemen.
Naast een geldbedrag zijn de drie winnaars uitgenodigd om hun masterscripties te presenteren in het onderzoeksinstituut Eriksholm Research Centre in Snekkersten (DK).
Oticon Medical ontwikkelt en fabriceert botverankerde implantaten (Ponto) en cochleair implantaten (Neuro 2) en is onderdeel van William Demant Holding.

Meedoen

Ook volgend jaar wordt weer de verkiezing van de beste scriptie op het gebied van oren en horen door Oticon Medical georganiseerd. Interesse om mee te dingen naar deze scriptieprijs? Kijk dan voor meer informatie op de website van Oticon Medical.

 


Het juryrapport

 

Winnaar

Mira van Wilderode

The effect of fixed rate stimulation strategies on the perception of interaural time differences in bilateral cochlear implant users

Deze thesis onderzoekt in een simulatiemodel bij normaalhorenden de kwantisering van interaurale tijdsverschillen bij bilaterale CI gebruikers. De resultaten suggereren dat deze kwantisatie een zeker effect heft op de waarneming van interaurale tijdsverschillen. De thesis is fraai opgebouwd en goed uitgewerkt. De vraagstelling is klinisch zeer relevant en de bevindingen rechtvaardigen naar het inzicht van de jury verder onderzoek bij bilaterale cochleaire implantaat gebruikers.

2e prijs

 

Tine Arras

The effect of speaker separation and noise level on auditory attention detection

In deze thesis word auditieve attention detection (AAD) onderzocht in een tweespreker model met babble noise op verschillende niveaus. Daarbij is de hoek tussen de sprekers gevarieerd. Onderzocht worden de invloed van spatiele separatie en achtergrondgeluid op de decoderingsaccuratie, de interactie  daartussen, interindividuele verschillen en de relatie met spraakverstaanbaarheidsscores.

De thesis is opvallend goed opgebouwd, uitgevoerd en uitgewerkt. De jury vraagt zich af  of- en hoe deze resultaten bijdragen aan een vernieuwend algemeen valoriseerbaar inzicht in de klinische audiologie.

3e prijs

 

Sofie Maes

Iteratieve evaluatie en validatie van het digit triple spel bij de normaalhorende slechthorenden

Deze thesis onderzoekt in hoeverre een aangepaste versie van de digit triple test bruikbaar is bij jongere kinderen. Het is moeilijk om een definitieve conclusie te trekken op basis van deze studie omdat het een kleine steekproef betreft met een grote variabiliteit. Mogelijk biedt de aangepaste test toch perspectief.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Gezondheidsraad: grens muziek bij 100 dBA

1 december 2022 | De gezondheidsraad adviseert het maximale volume van versterkte muziek bij 100 dBA neer te leggen. [...]

Check uw zorgpolis op hoorzorg!

28 november 2022 | Levert uw verzekeraar in 2023 nog de hoorzorg die u wilt en ook bij de [...]

Misofonie en paranoia-achtige gedachten: onderzoek naar verband

23 november 2022 | Poolse wetenschappers werkzaam bij het Experimenteel Psychopathologie lab van het Psychologisch Instituut in Warschau hebben [...]