Nieuwe zoom-technieken in Phonak Lumity zorgen voor beter verstaan en minder luisterinspanning

28 augustus 2022
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 9 min

Het Zwitserse bedrijf Phonak introduceert deze week de Phonak Audeo Lumity hoortoestellen in Nederland. Het nieuwe top hoortoestel borduurt verder op de succesvolle Audeo Paradise serie. Phonak die als een van de eerste bedrijven eind vorige eeuw inzette op directionaliteit, heeft deze techniek telkens weer verder verbeterd. In de Audeo Lumity is deze nog krachtiger gemaakt en tegelijkertijd verloopt de overgang van de ene naar de andere instelling geleidelijker. Met de geoptimaliseerde directionele technieken en toegepaste spraakherkenning kunnen de Lumity hoortoestellen nog beter inzoomen op de gesprekspartner, ongeacht waar deze zich bevindt. Met het inzoomen sluiten de hoortoestellen ongewenst omgevingslawaai buiten. De nieuwe hoortoestellen weten zo spraak helder te laten klinken. Ten opzichte van het vorige toptoestel van de fabrikant weten de Lumity hoortoestellen het verstaan van spraak in rumoer met 16% te verbeteren. Phonak brengt de nieuwe Audeo Lumity serie uit als oplaadbare luidspreker in-het-oor serie.

Phonak Lumity Phonak Audeo Lumity

Universele bluetooth: telefoneren en muziekstreamen

De Phonak Audeo Lumity hoortoestellen zijn via bluetooth te verbinden met telefoons en andere apparatuur. Doordat de Lumity hoortoestellen beschikken over de door Phonak zelf ontwikkelde SWORD-chip beschikt de Audeo Lumity over universele verbindingsmogelijkheden. Hierdoor kan de drager er net zo makkelijk draadloos mee telefoneren als muziek naar zijn hoortoestellen oversturen en dat met vrijwel alle apparaten met bluetooth. Dit zogeheten streamen van audio kan vanaf een iPad, iPhone, Android telefoon of tablet, maar ook vanaf andere telefoons of een computer. Fijn bij de Lumity toestellen is de mogelijkheid om meerdere Bluetooth verbindingen tegelijkertijd aan te gaan. De drager kan zo snel wisselen tussen zijn smartphone of tablet zonder daarbij eerst in de instellingen te moeten duiken.

Phonak Audeo Lumity telefoneren bluetooth streamen

Phonak Lumity en de MyPhonak App

De dragers van de Lumity hebben ook tal van instellingsmogelijkheden via de myPhonak-app. Daarin kan de drager de versterking van lage, midden en hoge tonen en ook het algehele volume instellen. Ook is het mogelijk om zachte geluiden en spraak extra nadruk te geven of juist die voor luide geluiden te verlagen via schuifregelaars. In lawaai kan de drager de mate van lawaaireductie en de focus op spraak instellen (zie onder).

phonak lumity hoortoestellen tap control

Phonak Audeo Lumity: ‘Tap control’ en oplaadbaar

De toestellen uit de Lumity serie verschijnen allen als luidspreker in het oor en bestaan alleen in een oplaadbare versie. Een aantal hoortoestellen uit de Phonak Lumity lijn – de toestellen zijn namelijk met verschillende prestatieniveaus verkrijgbaar- heeft ook zogeheten ‘tap control’. Door twee keer achtereen op de oorschelp te tikken kan de drager een telefoongesprek accepteren of beëindigen. Ook kan de gebruiker de ‘tap control’ functie gebruiken om muziek te starten of te pauzeren.
Is de drager nieuwsgierig wat het weer gaat doen vandaag? Door te dubbelklikken op het Lumity hoortoestel kan de drager deze vraag aan Siri (Apple) of aan de Google Assistent (Android) stellen. De telefoon kan tijdens het telefoneren of muziekstreamen gewoon in de broekzak of tas blijven zitten. Gebruikers van oortjes zoals de Apple Airpods zijn al vertrouwd met deze tap-optie. De gebruiker kan de tap-functie in de app instellen zoals hij of zij dat zelf wil. Zo kan hij het telefoongesprek accepteren of beëindigen door op de linkeroorschelp te tikken en muziek pauzeren of starten door rechts te tikken.

Roger accessoires Advanced bionics

RogerDirect en tv-connector

De Lumity hoortoestellen beschikken over RogerDirect. Hierdoor zijn de Phonak Lumity hoortoestellen in staat rechtstreek met een losse Roger microfoon te communiceren zonder het gebruik van een audioschoen onder het hoortoestel. Deze optie is uniek voor Phonak en Unitron hoortoestellen die beiden afkomstig zijn uit de stal van Sonova.
Roger apparatuur is te gebruiken om bijvoorbeeld in uitdagende situaties zoals tijdens gesprekken in lawaai, in een druk restaurant, tijdens een verjaardag of in een vergadering nog beter te verstaan. Net als andere merken heeft ook Phonak een eigen TV-connector. Deze is aan te sluiten op de tv- of hifi-installatie. De tv-connector stuurt het audiosignaal van de tv direct over naar de hoortoestellen.

oplaadbare phonak lumity hoortoestellen

Toegepaste technieken in Phonak Lumity

In high-end hoortoestellen zoals de nieuwe Phonak Audeo Lumity zitten tal van geavanceerde technieken die nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. Hieronder zal een blik worden geworpen op de toegepaste technieken die onder motorkap van de Phonak Lumity zitten.

Directionele technieken

De grootste uitdaging voor slechthorenden is het verstaan van spraak in rumoer en lawaai. De Phonak Audeo Lumity (ook afgekort als Phonak Audeo L.) weet in zulke uitdagende situaties door de inzet van directionele microfoons en lawaaionderdrukking de drager goed te ondersteunen.
Bij gesprekken kijken de gesprekspartners elkaar over het algemeen aan. Daarbij zitten of staan de gesprekspartner veelal tegenover elkaar (80% van de tijd). De beamvorming -ook wel zoom functie genoemd- zorgt ervoor dat de hoortoestellen zich richten op de gesprekspartner. Stemmen van voor krijgen zo de nadruk en de hoortoestellen dempen geluiden vanuit andere richtingen. Deze techniek zorgt ervoor dat spraak beter is te verstaan. Phonak past daarvoor verschillende directionele technieken toe. Deze technieken zet de Phonak Lumity afhankelijk van de situatie automatisch in. De technieken zullen hieronder afzonderlijk worden besproken.

Real Ear Sound

Bij hoortoestellen die achter het oor gedragen worden zit de microfoon boven het oor. Hierdoor gaat de natuurlijke werking van de oorschelp die bijdraagt aan het lokaliseren van geluiden verloren. Daardoor zou de drager sneller voor-achter verwisselingen kunnen maken: een geluid dat van voor komt lijkt van achter te komen en vice versa. Phonak gebruikt de ‘Real Ear Sound’ techniek om de natuurlijke directionele werking van de oorschelp te herstellen.

zoom technieken in Phonak Lumity hoortoestellen

Ultrazoom

Om het verstaan van spraak verder te verbeteren in rumoer en lawaai heeft Phonak meerdere technieken in huis. De Ultrazoom techniek die Phonak voor het eerst in 2010 introduceerde is er vooral op gericht om het verstaan te verbeteren van sprekers die zich voor de gesprekspartner bevinden. Deze techniek creëert een smalle beam naar voren en weet daarmee geluiden uit andere richtingen ten dele buiten te sluiten. De Ultrazoom beam is daarbij nog breed genoeg om ook de geluiden om de slechthorende heen nog redelijk goed waar te nemen en zo toegang tot de geluidsomgeving in stand te houden.

StereoZoom

Hoe meer microfoons er gebruikt worden bij het zoomen op de gesprekspartner hoe smaller de ‘beam’ te maken is. De hoorbril die een aantal jaren op de markt is geweest had daarvoor vier microfoons in elke brillenpoot. Door de twee microfoons van zowel het linker als rechter hoortoestel te laten samenwerken, is het mogelijk ook met hoortoestellen een zeer smalle ‘beam’ te creëren. Of en wanneer de hoortoestellen deze techniek inzetten hangt af van het omgevingslawaai. Is er omgevingslawaai dan zullen de hoortoestellen storende omgevingsgeluiden uit andere richtingen reduceren waardoor de luisteraar zich goed kan concentreren op het gesprek. Dit komt het verstaan ten goede en daarmee neemt ook de luisterinspanning met 11% af.
Omdat de luisteraar zich natuurlijk ook bewust wil zijn van zijn omgeving wanneer de situatie daarom vraagt, heeft Phonak de techniek geoptimaliseerd. In de Phonak Lumity hoortoestellen is daarvoor nu de StereoZoom 2.0 en de SpeechSensor techniek te vinden.

StereoZoom 2.0 plus SpeechSensor techniek

Voor de nieuwe Phonak Lumity hoortoestellen hebben de audiologen van het bedrijf de StereoZoom 2.0 techniek ontwikkeld. Door deze techniek is het voor de drager het eveneens mogelijk om zich bewust te zijn van andere omgevingsgeluiden. De techniek combineert daarvoor de Ultrazoom- en de StereoZoom-techniek. Bij lagere lawaainiveaus in de omgeving zorgen de Lumity hoortoestellen ervoor dat de drager zich bewust is van zijn omgeving. Dat is bijvoorbeeld belangrijk wanneer een andere spreker het woord neemt. Zou de ‘beam’ dan te veel naar voren gericht zijn, dan mist de drager makkelijk de gesprekspartners die zich buiten de ‘beam’ bevinden. Bij weinig rumoer of lawaai zullen de toestellen dan ook minder de focus naar voren leggen om zo het contact met de omgeving te verbeteren. Is er echter flink wat lawaai of rumoer dan zullen de toestellen automatisch meer inzoomen op de spreker: de focus op de gesprekspartner wordt groter. Als de drager de focus (beamvorming) van de hoortoestellen als te veel ervaart dan kan de audicien dat voor hem of haar wijzigen. Via de myPhonak app kan de drager dat zelf overigens ook doen.

Beamen in alle richtingen

De Phonak Lumity hoortoestellen zijn niet alleen in staat de ‘beam’ naar voren te richten, maar ze kunnen dat ook in andere richtingen. Uit onderzoek is gebleken dat in 80% van de gevallen de spraak van voren komt. In 20% van de tijd komt de spraak vanuit een andere richting. De toestellen kunnen ook daarop anticiperen. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek in de keuken terwijl er werkzaamheden worden uitgevoerd aan het aanrecht. Of wanneer een ober schuin van achter de luisteraar een vraag stelt. De zogeheten SpeechSensor techniek in de hoortoestellen herkent automatisch waar de dominante spraakbron vandaan komt. De toestellen zullen zich daar automatisch op richten.

Bewegingssensor in Phonak Audeo Lumity hoortoestellen

De Phonak Audeo Lumity hoortoestellen hebben naast de zoomtechniek en lawaaionderdrukking ook nog bewegingssensoren aan boord. Hierdoor hebben de toestellen in de gaten wanneer de drager in beweging is. Denk hierbij aan situaties zoals wandelen of fietsen. Zodra de drager van de Lumity gaat bewegen dat zorgen de microfoons ervoor dat geluiden vanuit alle richting binnenkomen. De eerder beschreven Real Ear Sound zorgt voor het goed kunnen plaatsen van de geluiden. Zowel de gesprekpartner als de overige (verkeers-) geluiden zijn zo hoorbaar. Dat is natuurlijk ook belangrijk voor de veiligheid. Staat de drager weer stil dan wordt indien nodig de directionaliteit ingezet. Tijdens een wandeling langs een drukke straat geeft zo’n driekwart van de dragers de voorkeur aan deze techniek.

Phonak Lumity geeft zachte spraak extra boost

En wat nu als de spraak erg zacht is bijvoorbeeld als de spreker zich op grote afstand bevindt? Dan zetten de Phonak Audeo Lumity toestellen de Speech Enhancer in. Zeer zachte spraak (tussen de 30 en 50 dB) krijgt daardoor een extra boost.

ActiveVent receiver Phonak

Slimme Active Vent luidspreker

Bij luidspreker-in-het-oor hoortoestellen zoals de Phonak Audeo Lumity bevindt de luidspreker zoals de naam al zegt, in het oor. Wanneer het oor bij het gebruik van een hoortoestel afgesloten wordt zal de slechthorende (afhankelijk van het gehoorverlies) dit veelal als onaangenaam ervaren. In een rustige omgeving kunnen geluiden daardoor bonkend gaan klinken en de eigen stem klinkt er vaak ook onaangenaam door. Slechthorenden beschrijven dit nog weleens als: “Mijn stem klinkt of als in een ton zit”. Daarom worden hoortoestellen als het even kan ‘open’ aangepast. Langs het luidsprekertje in het oor kunnen normale geluiden uit de omgeving ook via de natuurlijke weg het trommelvlies bereiken. Toch komt de werking van de zoom techniek en lawaai-onderdrukking het best tot zijn recht wanneer het oor is afgesloten. Doordat de Phonak Audeo Lumity beschikken over de slimme Active Vent luidspreker is een compromisloze aanpassing mogelijk. Open als het kan en gesloten als het nodig is. De slimme luidspreker past de grootte van de venting automatisch aan. Zo is een comfortabele aanpassing mogelijk én tegelijkertijd is er met de hoortoestellen een zo optimaal mogelijk verstaan te bereiken.

Besturingssysteem in de Phonak Audeo Lumity: AutoSense OS 5.0

Al deze geavanceerde technieken moeten natuurlijk goed op elkaar afgestemd zijn. Een goede samenwerking is van een niet te onderschatten belang. Phonak heeft daarvoor het besturingssysteem AutoSense OS 5.0 (operating systeem) ontwikkeld. Dit besturingssysteem scant permanent de omgeving en zorgt er daarnaast ervoor dat alle technieken die het toestel in zich heeft, goed op elkaar zijn afgestemd.

Betere verstaanbaarheid in rumoer

Tijdens een online pers-evenement liet Phonak weten dat de nieuwe technieken in de Lumity zorgen voor 16% beter verstaan van spraak in rumoer ten opzichte van het vorige paradepaardje de Phonak Paradise. Zo weten nieuwe generaties hoortoestellen telkens weer een stap voorwaarts te doen in beter verstaan en vermindering van luisterinspanning.

Phonak Audéo Fit, Phonak Audéo Life, Phonak Slim

Phonak Lumity Life uitvoering

Een paar maanden geleden heeft Phonak de Audéo Life geïntroduceerd. Ook bij de nieuwe Lumity serie heeft Phonak een Life uitvoering die zweet- en waterbestendig is. De Lumity Life hoortoestellen zijn daarmee waterbestendig +. Deze uitvoering van de Lumity is ideaal voor mensen die hun toestellen dragen in veeleisende vochtige omgevingen of flink transpireren. De Audéo Lumity Life uitvoering beschikt daarnaast over sensoren die de lichamelijke activiteit in de gaten houden. Zo beschikt het toestel over eens stappenteller en houdt het toestel de afgelegde afstand tijdens het wandelen of hardlopen bij.

Conclusie over de Phonak Lumity hoortoestellen

Phonak heeft met de nieuwe Phonak Audeo Lumity een nieuwe generatie directionele hoortoestellen in de markt gezet. Het bedrijf heeft de ‘zoom’ technieken die bijdragen aan het verstaan van spraak de afgelopen 20 jaar stapsgewijs telkens weer verder weten te ontwikkelen en te optimaliseren. De nieuwe Phonak Lumity hoortoestellen hebben dan ook alles in zich om gesprekken helder te laten overkomen en de luisterinspanning te verminderen.
De universele bluetooth connectiviteit en de Roger Direct optie is ook bij de Phonak Lumity hoortoestellen een pluspunt. Voor de actieve slechthorende is de zeer goede waterbestendigheid en de bewegingssensoren van de Phonak Lumity hoortoestellen een uitkomst.

Of u de meerwaarde van de nieuwste hoortoesteltechnieken ervaart zoals die in de Phonak Lumity, kunt u alleen proefondervindelijk vaststellen.

Kijk voor meer informatie op de website van Phonak

Reacties (2)
  1. Phonak Lumity is enkel een software update op de Paradise. Bij vrijwel alle electrische toestellen is zo iets gratis aan te passen.

  2. Ik heb sinds 4 jaar de Phonak Paradise, uiteraard v.v. autoplastieken. Deze autoplastieken zijn voor mij DE BESTE VERBETERING. Vaak problemen met de WiFi contacten. Maar mijn grootste ergernis is de oplader. Heel vaak wordt er contact gemaakt, d.w.z. het controlelampje brand groen, echter blijkt te vaak, dat er gedurende de oplaad periode er toch geen contact overdracht gemaakt is. Dit resulteert in een zeer laag percentage van een of beide batterijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Herstel van het gehoor met gentherapie bij erfelijke slechthorendheid weer stapje dichterbij

17 juli 2024 | Onderzoekers van het Mass Eye and Ear instituut hebben het gehoor bij muizen met een [...]

MED-EL en Starkey gaan samenwerken op het gebied van Bluetooth-connectiviteit

16 juli 2024 | MED-EL en Starkey kondigen aan samen te gaan werken. De samenwerking zal zich met name [...]

Emotioneel Gewaarzijn en Expressie Therapie bij behandeling tinnitus heeft potentie

15 juli 2024 | De toepassing van ‘Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET)’ bij de behandeling van tinnitus heeft [...]

Musi-CI training najaar 2024: muzikale training voor mensen met een cochleair implantaat

9 juli 2024 | Vanaf september vinden er weer Musi-CI trainingen plaats voor mensen met een cochleair implantaat. De [...]