Nieuwe website met alle merken en typen hoortoestellen

24 augustus 2012
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Sinds kort is de website hoortoestellen.nu actief. Een website die een compleet overzicht wil gaan geven van alle merken en typen hoortoestellen. Ook is het mogelijk op deze website, zoals ook op deze en andere websites mogelijk is een audicien in de eigen buurt te vinden. De verschillende merken hoortoestellen zullen uiteindelijk gekoppeld worden aan de audiciens die deze merken en hoortoestellen ook daadwerkelijk leveren. Hoortoestellen.nu ziet er goed verzorgd uit.
Qua inhoud lijkt de website op die van de NVVS www.hoorwijzer.nl. Op dit moment is de informatie over hoortoestellen daar uitgebreider. De website hoortoestellen.nu wil inkomsten genereren met ‘leads’ richting audiciens. Audiciens kunnen ook een prominentere plaats op de website krijgen door hier voor te betalen.
De vraag is wel wat slechthorenden aan de technische informatie hebben die op dergelijke sites staat. Zo is het aantal kanalen niet altijd relevant, sterker nog meer is niet altijd beter (te veel kanalen kunnen zelfs negatieve effecten op het spraakverstaan hebben) en een ringleiding en volumeregelaar is bijna altijd een optie binnen een bepaalde productlijn van een fabrikant.
De website wil verder de meest uitgebreide vergelijkingssite worden. Hoortoestellen vergelijken is echter niet te doen, doordat ze op detailniveau enorm van elkaar verschillen. Professor Dreschler schrijft daar over in het CVZ rapport: “Het blijkt lastig om hoortoestelfuncionaliteiten met elkaar te vergelijken”. Uittesten in de praktijk is dan ook eigenlijk de enige goede mogelijkheid.
Voor een slechthorende is het belangrijker te weten welk hoortoestelconcept bij hem past (snel of traagregelend, binaurale audio streaming, of binaurale interactie, (meerkanaals-) directionaliteit, lawaaionderdrukking etc). Zo’n concept komt voort uit de door hem ervaren beperkingen, zijn specifieke luisterbehoeften, de doelen die hij zich stelt, audiologische gegevens, cognitieve capaciteiten e.d. en natuurlijk ook zijn budget. Dit wordt door de audicien geïnventariseerd. Doordat de individuele verschillen tussen slechthorenden erg groot zijn en er nog te veel onbekende variabelen zijn bij aanvang van een testperiode, is het uiteindelijk de praktijk die moet uitwijzen of een concept passend is en of een ander hoortoestelconcept niet beter is. In 2013 moet de keuze voor een concept overigens uit het in ontwikkeling zijnde protocol naar voren komen.
Wat kan een slechthorende met de nieuwe website? Hij kan in ieder geval zien dat er zeer veel hoortoestellen zijn en zeer merken types en modellen. Dit helpt hem echter niet in het keuzeproces. De slechthorende moet hiervoor toch naar de audicien en dat is uiteindelijk ook de bedoeling en het verdienmodel van de website.

Update 2014: Inmiddels is de website gaan samenwerken met de eigenaar van audiciensbedrijf IntoEars in de vorm van de website oogvoororen.nl met de doelstelling om via internet hoortoestellen te verkopen en aan huis aan te passen.

Meer nieuws

Herstel van het gehoor met gentherapie bij erfelijke slechthorendheid weer stapje dichterbij

17 juli 2024 | Onderzoekers van het Mass Eye and Ear instituut hebben het gehoor bij muizen met een [...]

MED-EL en Starkey gaan samenwerken op het gebied van Bluetooth-connectiviteit

16 juli 2024 | MED-EL en Starkey kondigen aan samen te gaan werken. De samenwerking zal zich met name [...]

Emotioneel Gewaarzijn en Expressie Therapie bij behandeling tinnitus heeft potentie

15 juli 2024 | De toepassing van ‘Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET)’ bij de behandeling van tinnitus heeft [...]

Musi-CI training najaar 2024: muzikale training voor mensen met een cochleair implantaat

9 juli 2024 | Vanaf september vinden er weer Musi-CI trainingen plaats voor mensen met een cochleair implantaat. De [...]