Nieuw KNO Medisch Centrum in Waardenburg

27 mei 2021
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 4 min

Zes KNO-artsen uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis openen in Waardenburg een KNO-kliniek met de naam KNO Medisch Centrum. De artsen gaan in de Betuwe gelegen KNO-kliniek laagcomplexe zorg leveren. Denk hierbij aan zorg bij problemen als slechthorendheid, allergieklachten, terugkerende bloedneuzen, stem- en slikproblemen, maar ook aan slaapapneu en tinnitus. In het gebouw zijn diverse zorgpartners aanwezig zodat patiënten kwalitatief goed, snel en efficiënt kunnen worden behandeld. Zo is er een audicien voor de aanpassing van hoortoestellen en een psycholoog voor de begeleiding bij tinnitusklachten aanwezig. Patiënten kunnen met een verwijzing van de huisarts een afspraak maken bij het nieuwe centrum. Alle behandelingen worden vergoed.

KNO-medisch centrum waardenburg KNO-kliniek
Zes KNO-artsen zijn in Waardenburg het KNO Medisch Centrum begonnen met meerdere zorgpartners in het zelfde gebouw. Helemaal links: KNO-arts dr. Ingrid van Rooy

Toename zorgvraag

De zorgvraag neemt in Nederland steeds verder toe door de vergrijzende bevolking. KNO-arts Ingrid van Rooy daarover: “We zien niet alleen de zorg toenemen voor slechthorendheid waar een hoortoestel een oplossing kan zijn, ook duizeligheid en evenwichtsstoornissen zijn een onderschat probleem bij ouderen. Het voorkomen daarvan neemt toe met de leeftijd.”
Van Rooy vervolgt: “Hetzelfde geldt voor de impact van stemstoornissen. Stemproblemen komen vaak voor in combinatie met slechthorendheid bij partners en leeftijdsgenoten. Hierdoor dreigt voor vele ouderen met stemstoornissen sociale isolatie. Dit geeft een verminderde kwaliteit van leven en kan dementiële syndromen verergeren. Een andere klacht die wij vaak zien, zijn slaapgerelateerde stoornissen zoals obstructief slaapapneu (OSA). Ook hiervan weten we het voorkomen toeneemt met de leeftijd en dat OSA door de grote verscheidenheid aan symptomen als oorzaak nogal eens over het hoofd wordt gezien.”

KNO-kliniek kan druk op ziekenhuizen verkleinen

Door de toenemende zorgvraag is de verwachting dat de wachtlijsten in ziekenhuizen steeds verder zullen toenemen. Van Rooy: “Door de Coronacrisis is er ook nog eens een flink stuwmeer aan uitgestelde zorg ontstaan. We moeten straks een enorme inhaalslag maken. Tel daar dan de aankomende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing nog eens bij op. Klinieken zoals het nieuwe KNO Medisch Centrum kunnen de druk op ziekenhuizen verkleinen. Voor veel klachten kunnen patiënten dan snel terecht bij klinieken zoals de onze.” 

Toegankelijkheid zorg

Iedereen vindt natuurlijk dat hij of zij recht heeft op een snelle en kwalitatief goede behandeling. Nu, maar natuurlijk ook in de toekomst. De komst van zelfstandige behandelcentra zoals de nieuwe KNO-kliniek maken het mogelijk dat ook straks zowel de laag- als hoogcomplexe zorg voor iedereen toegankelijk blijft. Voor de laagcomplexe zorg kunnen patiënten dan ook nog eens dichtbij huis terecht. Voor hoogcomplexe zorg blijven natuurlijk de ziekenhuizen de aangewezen plek.
De KNO-artsen van het nieuwe centrum zijn tevens werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en blijven ook daar werken. Als het nodig is, zijn patiënten daar of natuurlijk in een ander ziekenhuis verder te behandelen.

Zorgpartners in hetzelfde gebouw

Normaliter bevinden andere zorgverleners, zoals een audicien, psycholoog en logopedist zich buiten een ziekenhuis. Doordat in het nieuwe KNO Medisch Centrum verscheidene zorgpartners wél in hetzelfde gebouw zitten, zijn patiënten vaak in één bezoek te helpen en is laagdrempelig overleg tussen de diverse zorgverleners mogelijk. Dat geldt zowel voor de diagnostiek als behandeling van laagcomplexe zorg die de kliniek biedt.

Zorgpartners van het KNO Medisch Centrum

Centrum voor gehooronderzoek en behandeling

Een voorbeeld van een zorgpartner in KNO Medisch Centrum is de aanwezigheid van een specialistisch centrum voor gehooronderzoek en behandeling. Hier kunnen patiënten snel terecht voor gehooronderzoek en een hoortoestel. Patiënten kunnen dus meteen na het consult bij de KNO-arts door naar de audicien voor een hoortoestel. De kliniek werkt daarbij samen met Beter Horen. Zo kan er bij een eventuele hoortoestelaanpassing direct terugkoppeling plaatsvinden tussen patiënt, audicien en de KNO-arts. Van Rooy benadrukt dat de patiënt natuurlijk altijd zijn keuzevrijheid behoudt. Alle audiciens uit de regio kunnen met de kliniek samenwerken.

Tinnitus Expertise Centrum

Naast het specialistisch centrum voor gehooronderzoek en behandeling is eveneens het Tinnitus Expertise Centrum in het nieuwe centrum gevestigd. KNO-arts, audicien en een ervaren tinnitus-psycholoog werken daarbij nauw samen. Zo kunnen patiënten vaak al dezelfde dag na diagnostiek door de KNO-arts een intake krijgen voor tinnitustherapie. Elders zijn voor de behandeling van tinnitus lange wachttijden die soms maanden tot meer dan een half jaar bedragen. Dit terwijl juist een snelle behandeling van tinnitusklachten erger kan voorkomen.

Stemklachten en slaapapneu

Patiënten met stemklachten die voor behandeling aankloppen bij de nieuwe KNO-kliniek krijgen de resultaten van hun stemonderzoek (een zogeheten stroboscopie) mee op een USB-stick. Bij het bezoek aan de logopedist geeft de patiënt deze daar af. De logopedist kan zo direct bij de intake op de computer de resultaten inzien en de behandeling hierop afstemmen. Ook is zo voor de logopedist het effect ná of tijdens de behandeling te zien.
De KNO-artsen in het nieuwe centrum werken voor diagnostiek en behandeling op het gebied van obstructief slaapapneu eveneens samen met een zorgpartner.

Ingrepen onder lokale verdoving

Naast onderzoek en diagnostiek op de eerdergenoemde gebieden en de samenwerking met andere zorgverleners, kan er nog meer in het centrum. Van Rooy daarover: “In ons medisch centrum vinden ook ingrepen plaats die we onder lokale verdoving kunnen uitvoeren, denk hierbij aan het plaatsen van buisjes en stembandoperaties. Voor andere operaties werken we samen met ziekenhuizen.”

Verzekerde zorg

Als de huisarts of een andere medisch specialist patiënten verwijst, vergoedt de zorgverzekeraar alle behandelingen die het KNO Medisch Centrum biedt. Buiten het eigen risico hoeven patiënten dan ook niets bij te betalen.

KNO-klinieken in Nederland

Op het gebied van KNO-zorg zijn er in Nederland reeds een aantal klinieken. De meeste daarvan bevinden zich in de Randstad. Zo zit in Den Haag de Carnegie Clinics en in Amsterdam Kliniek Oud Zuid, het Medisch Centrum Jan van Goyen en de Ruysdael Clinics. Ook Bergman Clinics levert bepaalde KNO-zorg op meerdere locaties in het land. Met de komst van het KNO Medisch Centrum in Waardenburg is er nu ook een zelfstandig behandelcentrum in de Betuwe.

Voor meer informatie: kijk op de website van het KNO Medisch Centrum in Waardenburg.

Reacties (1)
  1. KNO ARTS hartelijk dank voor de goede zorgen.toppy. Lekker zitje met koffie en uitstekende KNO artsen dat mijn zwager weer voor 100% kon horen.thea

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

De AudioStream adapter van MED-EL: telefoneren en audio oversturen naar de RONDO 3

19 juni 2024 | Gebruikers van de RONDO 3 van MED-EL kunnen met de Audiostream-adapter eenvoudig muziek en telefoongesprekken [...]

Keuze hoortoestel: achter- of in-het-oor hoortoestel?

17 juni 2024 | Wanneer u toe bent aan een hoortoestel maakt u samen met de audicien de keuze [...]

Geeske van Voorthuijsen Uitblinker bij Ctalents Diamond Awards 2024

15 juni 2024 | Bij de uitreiking van de Ctalents Diamond Awards 2024 kreeg Geeske van Voorthuijsen als ‘Uitblinker’ [...]

Hoortoestellen zorgen voor betere balans bij ouderen

13 juni 2024 | Gehoorverlies bij ouderen verhoogt het risico op vallen door een verminderde balans. Een recente studie [...]