Muzikale training helpt dragers cochleair implantaat beter te horen

14 december 2016
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Uit een korte trainingsstudie onder gebruikers van cochleair implantaten (CI’s) uitgevoerd door KNO-arts Christina Fuller van het Universitair Medisch Centrum Groningen, blijkt dat muzikale training het waarnemen van melodieën en de emotieherkenning in spraak verbetert. Ook gaven de CI-gebruikers in de muziektherapiegroep aan dat ze na de therapie meer van muziek genoten en dat ze muziek beter konden waarnemen. Deze studie biedt aanknopingspunten voor de positieve effecten die muziektherapie kan hebben voor CI-gebruikers.

Voorafgaand aan deze trainingsstudie deed KNO-arts Fuller uitgebreid onderzoek naar de moeilijkheden die gebruikers van een cochleair implantaat (CI) ondervinden.
Hiervoor kregen zowel goedhorende musici als niet-musici in simulaties eerst het geluid van een cochleair implantaat te horen. Hieruit bleek dat musici in simulaties van een CI beter vocale emoties, het geslacht van de spreker en melodieën herkennen dan niet-musici.

Cochleaire implantaten zijn geavanceerde hoortoestellen voor ernstig slechthorende mensen. Een CI zet akoestisch geluid om in elektrische pulsen die worden opgevangen door de zenuwuiteinden van de gehoorzenuw. De gehoorzenuw stuurt vervolgens het signaal naar de hersenen. CI-gebruikers kunnen afhankelijk van de luistersituatie redelijk goed spraak verstaan, maar andere geluiden zoals muziek, emoties in stemmen en het geslacht van de spreker zijn vaak veel lastiger te horen. De twee laatsten maken ook de dagelijkse communicatie voor CI-gebruikers lastiger.

muzikale training cochleair implantaat

KNO-arts Christina Fuller in het tv-programma De Kennis van Nu

Uit eerdere studies is bekend dat musici bepaalde geluiden beter herkennen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld verschillende instrumenten van elkaar onderscheiden die een noot spelen op precies dezelfde toonhoogte en met dezelfde geluidssterkte. Fuller testte of een groep van 25 musici beter het geslacht van de spreker en emoties kunnen waarnemen dan 25 niet-musici, zowel in normaal geluid als in het nagebootste geluid van een cochleair implantaat. Musici bleken zowel emoties als het geslacht beter waar te nemen in de normale en gesimuleerde situatie.

Fuller deed daarom een korte trainingsstudie met 19 CI-gebruikers om te onderzoeken of muzikale training het horen verbeterd. De CI-gebruikers werden verdeeld over drie groepen: muzikale training, muziektherapie en niet-muzikale training. Alle deelnemers volgden zes weken lang één sessie van twee uur. De resultaten laten zien dat muzikale training het waarnemen van melodieën, en muziektherapie de emotieherkenning verbetert. Het spraak-verstaan verbeterde in geen van de groepen. Wel gaven de CI-gebruikers in de muziektherapiegroep aan dat ze na de therapie meer van muziek genoten en dat ze muziek beter konden waarnemen. Deze kleine, kortdurende studie biedt aanknopingspunten voor de positieve effecten die muziektherapie kan hebben voor CI-gebruikers.

In het tv-programma De Kennis van Nu is aandacht besteed aan het onderzoek van Christina Fuller. Klik hier om het programma te bekijken.

Klik hier om het artikel uit het proefschrift van Christina Fuller te bekijken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor werknemer en werkgever

22 maart 2023 | Het recent verschenen boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor mensen met een auditieve of [...]

Stichting SEMH: nieuwe partij voor kwaliteitsbewaking hoorhulpmiddelenzorg | Professional

20 maart 2023 | Interview met SEMH-directeur René Ungerer   De kwaliteit van de hulpmiddelenzorg in Nederland wordt bewaakt. [...]

Financiële dienstverlener Alpina toegankelijk voor doven en slechthorenden

16 maart 2023 | Alpina is de eerste financiële dienstverlener die toegankelijk is voor doven, slechthorenden en mensen met [...]

Virtual Reality training verbetert ruimtelijk horen dragers één cochleair implantaat

14 maart 2023 | Onderzoekers van de Universiteit van Trento in Italië en de Universiteit van Lyon in Frankrijk [...]