Heeft educatie voor jongeren zin om hun muziekluistergedrag te veranderen?

3 mei 2007
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 0 min

Bij het geven van voorlichting is er altijd de hoop dat dit ook leidt tot gedragsverandering. Zo ook bij educatie over het gehoor ter voorkoming van lawaaislechthorendheid bij jongeren. 

Uit onderzoek van Weichbold en Zorowka van de Medische Universiteit van Innsbruck blijkt dat het geven van informatie en het voordoen van gewenst gedrag alleen niet voldoende zijn om een gedragsverandering teweeg te brengen. De onderzoekers stellen voor om het gewenste gedrag, het beschermen van het gehoor, te belonen, om zo een beter resultaat te krijgen.

 

Meer nieuws

Cochleair implantaat heeft negatief effect op waarneming prosodie in een vreemde taal

28 maart 2023 | Marita Everhardt deed de afgelopen jaren onderzoek naar het leren van een vreemde taal door [...]

Boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor werknemer en werkgever

22 maart 2023 | Het recent verschenen boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor mensen met een auditieve of [...]

Stichting SEMH: nieuwe partij voor kwaliteitsbewaking hoorhulpmiddelenzorg | Professional

20 maart 2023 | Interview met SEMH-directeur René Ungerer   De kwaliteit van de hulpmiddelenzorg in Nederland wordt bewaakt. [...]

Financiële dienstverlener Alpina toegankelijk voor doven en slechthorenden

16 maart 2023 | Alpina is de eerste financiële dienstverlener die toegankelijk is voor doven, slechthorenden en mensen met [...]