Misofonie zorgt voor verandering in de hersenen

20 februari 2017
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 4 min

Wetenschappers van de Universiteit van Newcastle hebben door middel van MRI scans laten zien dat de hersenen van mensen met misofonie anders reageren op geluiden dan mensen die een normale emotionele reactie vertonen op geluiden. Dit hebben de onderzoekers  met MRI scans zichtbaar weten te maken.
Door gebruik te maken van functionele MRI scans (fMRI) en structurele MRI scans gekoppeld aan fysiologische metingen hebben de onderzoekers aangetoond dat bij mensen met misofonie er reacties plaatsvinden in de hersenen die gerelateerd zijn aan specifieke trigger geluiden.
Wat bij misofonie de specifieke trigger geluiden zijn verschilt van persoon tot persoon. Voor de een zullen dit smakgeluiden zijn voor de ander het gekraak van plastic, het geritsel van een krant, of juist snif- of tikgeluiden. Mensen die last hebben van misofonie reageren met een negatieve emotionele respons op de geluiden waar ze gevoelig voor zijn. Veelal is de reactie zeer heftig: ze raken extreem boos, vol van walging of vervult van haat ten aanzien van het geluid of de maker ervan. Ook kan het tot een paniekreactie leiden en kunnen ze de neiging krijgen om zich van het geluid te distantiëren of boos erop te worden.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat bij mensen met misofonie er abnormale reacties zijn in de hersenen bij specifieke geluiden die toegewezen kunnen worden aan de abnormale activatie en functionele verbindingen van de zogeheten anterior insular cortex.
Het onderzoek laat daarmee ook zien dat er een verband is tussen de heftige emotionele reactie die patiënten met misofonie ervaren, de reactie in de hersenen én in hun lichaam.
Hoe dit verband is ontstaan en of dit aangeboren is of dat het een product is van een geconditioneerde respons waardoor op den duur veranderingen in de hersenen hebben plaatsgevonden moet nog blijken. Wat wel bewezen is, is dat wanneer er sprake is van misofonie de hersenen anders reageren en ook dat mensen die eenmaal misofonie hebben ook een andere lichaamsbelevingsfunctie ondervinden. Of dit proces in de hersenen omkeerbaar is door het inzetten van psychologische behandeling moet nog blijken, maar is wel waarschijnlijk.

fMRI bij misofonie

Een fMRI is een functionele procedure om de hersenen in kaart te brengen waarbij MRI technologie wordt gebruikt die de hersenactiviteit meet door veranderingen te detecteren die geassocieerd zijn met de doorbloeding. De techniek is gebaseerd op het feit dat de doorbloeding en neurale activiteit aan elkaar gerelateerd zijn. In de rode bloedcellen in de bloedvaten van de hersenen treedt namelijk een verandering op in het hemoglobine. Hemoglobine heeft als eigenschap dat het zuurstof opneemt. Verlaging van het zuurstofgehalte van hemoglobine gaat samen met een verandering in de magnetische eigenschappen ervan. Deze kunnen op hun beurt weer door de fMRI-detectoren worden opgevangen. De detectoren meten de verhouding tussen het zuurstofrijke en zuurstofarme hemoglobine. Deze verhouding wordt ook wel het BOLD (=Blood Oxygenation Level Dependent) genoemd.

MRI misofonie verandering in de hersenen
In het onderzoek lieten de functionele MRI’s zien dat bij mensen met misofonie de voor hun specifieke trigger geluiden zorgden voor een enorme overvloedige BOLD respons in de anterior insular cortex. Aangenomen wordt dat dit gebied van de cortex zintuiglijke prikkels samenbundelt bij een emotionele respons. De insula anterior lijkt daarbij ondermeer gerelateerd aan limbische functies terwijl de insula ook betrokken lijkt bij pijnervaringen en basale emoties zoals afkeer, angst woede.  De trigger geluiden bij mensen met misofonie bleken geassocieerd te zijn met abnormale functionele connecties tussen de anterior insular cortex en een netwerk van regio’s die verantwoordelijk zijn voor de regulatie van emoties, waaronder de hippocampus en de amygdala. Ook zorgden trigger geluiden voor een hogere hartslag en huidrespons bij de mensen met misofonie. Deze veranderingen worden aangestuurd door de activiteit van de anterior insular cortex.
Bij ‘gewone’ geluiden die geen individuele trigger vormden voor de mensen met misofonie, waren deze effecten niet te vinden.

Andere lichaamsbelevingsfunctie bij misofonie

Het vragenlijstonderzoek dat de onderzoekers hielden onder de 20 deelnemers met misofonie liet zien dat zij ook een andere lichaamsbelevingsfunctie hebben. Zij scoorden hoger op interoceptieve gevoeligheid dan de controle groep. De score van de mensen met misofonie was consistent met het abnormaal functioneren van de anterior insular cortex.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek laten zien dat er bij mensen met misofonie er abnormale reacties zijn in de hersenen bij specifieke geluiden die toegewezen kunnen worden aan de abnormale activatie en functionele verbindingen van de anterior insular cortex.

Ontstaan of aangeboren

Hoe de verstoorde werking in de hersenen is ontstaan of dit aangeboren is of dat het juist een resultaat is van een voortdurende geconditioneerde respons waardoor op den duur veranderingen in de hersenen hebben plaatsgevonden laat het onderzoek niet zien. Dit zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen.  Wat wel bewezen is, is dat wanneer er eenmaal sprake is van misofonie de hersenen anders reageren en ook dat mensen die eenmaal misofonie hebben ontwikkeld ook een andere lichaamsbelevingsfunctie hebben.
Interessant is om te onderzoeken of na psychologische behandeling van de misofonie zoals in het AMC in Amsterdam wordt aangeboden de hersenfuncties, de hartslag, huidgeleiding en lichaamsbelevingsfunctie weer normaliseren en de hersenen weer ‘herbedraad’ kunnen worden. Als de therapie succesvol is, is dit wel te verwachten.
Bij het AMC wordt door middel van een combinatie van cognitieve gedragstherapie, aandachtstraining, en counterconditionering (aanleren van nieuwe associaties met trigger geluiden) en ontspanningsoefeningen, misofonie behandeld.

Bron: Current Biology

[su_youtube url=”https://youtu.be/HoD1-2AFje8″]

Reacties (1)
  1. Hoe kan misofonie genezen worden Welke medicatie en welke dokter kan daarbij helpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Herstel van het gehoor met gentherapie bij erfelijke slechthorendheid weer stapje dichterbij

17 juli 2024 | Onderzoekers van het Mass Eye and Ear instituut hebben het gehoor bij muizen met een [...]

MED-EL en Starkey gaan samenwerken op het gebied van Bluetooth-connectiviteit

16 juli 2024 | MED-EL en Starkey kondigen aan samen te gaan werken. De samenwerking zal zich met name [...]

Emotioneel Gewaarzijn en Expressie Therapie bij behandeling tinnitus heeft potentie

15 juli 2024 | De toepassing van ‘Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET)’ bij de behandeling van tinnitus heeft [...]

Musi-CI training najaar 2024: muzikale training voor mensen met een cochleair implantaat

9 juli 2024 | Vanaf september vinden er weer Musi-CI trainingen plaats voor mensen met een cochleair implantaat. De [...]