Marginaal verband bloedwaarden en tinnitusklachten. Meeste supplementen bij tinnitus niet zinvol

11 oktober 2023
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

Onderzoekers hebben gekeken of het meten van bloedwaarden kan bijdragen aan de diagnostiek van tinnitus en mogelijke behandeling ervan. De wetenschappers laten met hun onderzoek zien dat de problemen die tinnitus geeft maar voor een zeer klein deel zijn te verklaren en te voorspellen aan de hand van specifieke bloedwaarden. Het meten van bloedwaarden heeft dan ook slechts een beperkte klinische waarde. Voor een verband tussen bloedwaarden zoals calcium, magnesium, selenium en zink enerzijds en tinnitusproblemen anderzijds is geen bewijs gevonden. Dat voedingssupplementen hiermee voor verbetering van tinnitusklachten zorgen, is dan ook niet waarschijnlijk. Volgens de onderzoekers kan een vitamine D3 supplement mogelijk wél een beschermende werking hebben op het gehoor. Dat geldt dan weer alleen bij oudere patiënten boven de 60. Of een vitamine D supplement daadwerkelijk ook een positieve invloed op het gehoor en tinnitus heeft, moet nog onderzocht worden.

bloedwaarden bij tinnitus supplementen tinnitus gehoor niet zinvol
Onderzoek naar bloedwaarden bij tinnitus hebben slechts een beperkte klinische waarde.

Vitamines en voedingssupplementen bij tinnitus

Mensen met tinnitus willen nog weleens hun heil zoeken in voedingssupplementen en extra vitamines. Dat doen ze al dan niet daartoe aangezet door advertenties, goedbedoelde adviezen van lotgenoten of zelfbenoemde gezondheidsdeskundigen. Aanvullingen op onze dagelijks voedselinname met supplementen en vitamines bij tinnitus is natuurlijk alleen dan zinvol als er daadwerkelijk tekorten zijn. Deze moeten op hun beurt dan ook weer verband houden met de ernst van de tinnitus. Als dat verband al gevonden wordt, moet er eerst nog onderzocht worden of de inname van vitamines of supplementen om deze tekorten aan te zuiveren daadwerkelijk tot vermindering van de tinnitusklachten leidt.

Het onderzoek naar bloedwaarden en tinnitus problemen

De onderzoekers brachten de tinnitus problemen in kaart door gebruik te maken van de Tinnitus Questionnaire (TQ). Ook deden ze audiologische metingen zoals de gehoordrempel, de tinnitus luidheid en sensatieniveau. Bij 200 poliklinische patiënten met chronische tinnitus die bekend zijn bij het Tinnitus Centre van de Charité Universiteit in Berlijn werden 46 bloedwaarden onderzocht. Vervolgens werd er gekeken of er een verband te vinden was tussen de gemeten bloedwaarden en de andere metingen. Bloedwaarden kunnen gebruikt worden als ‘biomarkers’.  Biomarkers zijn meetbare indicatoren of kenmerken die iets zeggen over de biologische processen in ons lichaam.

Resultaten onderzoek naar verband tussen bloedwaarden en tinnitus

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het aantal rode bloedlichaampjes voor een heel klein deel de tinnitusproblemen kunnen verklaren. Het niveau van vitamine D3 verklaarde 6% van de waargenomen tinnitusluidheid en het niveau van urinezuur in het bloed 5% van variatie in het waargenomen tinnitusniveau. De onderzoekers concluderen dat bij tinnituspatiënten de bloedwaarden slechts een zeer kleine voorspellende waarde hebben op de problemen die tinnitus met zich meebrengt. Het meten van bloedwaarden heeft dan ook maar een zeer beperkte klinische waarde.

Vitamine D mogelijk beschermende werking op gehoor

Wel geven de onderzoekers aan dat klinisch gezien een vitamine D supplement mogelijk een beschermende werking kan hebben op het gehoor. Dat geldt dan weer alleen bij oudere patiënten boven de 60. Of een vitamine D supplement daadwerkelijk een positieve invloed op het gehoor en tinnitus heeft, moet nog onderzocht worden.
Dat vitamine D3 mogelijk een positief effect op het gehoor en tinnitus heeft bij een tekort, is ook in eerder onderzoek gevonden.

Te veel aan vitamine D3 schadelijk

Het langdurig innemen van te veel vitamine D3 kan uiteindelijk leiden tot kalkafzettingen in het lichaam. Dit kan op zijn beurt tot schade aan de nieren leiden. Overleg met uw huisarts of specialist of en in welke hoeveelheid vitamine D3 raadzaam is.

bloedwaarden bij tinnitus supplementen tinnitus niet zinvol
Supplementen bij tinnitus met magnesium, calcium, selenium en Q10 weinig zinvol

Geen verband tussen tinnitusklachten calcium, magnesium, selenium, zink en Q10

De ernst van de tinnitusproblemen bleek in het onderzoek geen verband te houden met calcium, magnesium, selenium, zink en Q10 bloedwaarden. Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat supplementen met deze stoffen een positief effect hebben op tinnitus.

Langdurig gebruik van grote hoeveelheden van deze stoffen in supplementen kan wél tot lichamelijke problemen leiden.

Zo kan een te veel aan:

  • Calcium voor vermoeidheid, een gebrek aan eetlust, misselijkheid, nierstenen en hartritmestoornissen zorgen;
  • Magnesium voor darmklachten zorgen,
  • Selenium tot verlies van haar, nagels en tanden, beschadiging van de huid en het zenuwstelsel leiden;
  • Zink voor overgeven, diarree en haarverlies zorgen. Ook kan een teveel aan zink voor verstoring van de opname van andere stoffen zorgen. 

Raadpleeg dan ook uw huisarts of specialist of en in welke hoeveelheid inname van deze supplementen verstandig is. Op de website van het voedingscentrum is daar ook informatie te vinden.

Bron: Bulla J, Brueggemann P, Wrzosek M, Klasing S, Boecking B, Basso L, Nyamaa A, Psatha S, Rose M, Mazurek B. Limited Link of Common Blood Parameters with Tinnitus. J Clin Med. 2023 Jun 1;12(11):3814. doi: 10.3390/jcm12113814. PMID: 37298009; PMCID: PMC10253676.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Bebird oorcamera voor inspectie en schoonmaken van het oor. Is het veilig? | Review

20 mei 2024 | Via diverse webshops zijn meerdere types van de Bebird oorcamera te verkrijgen. De Bebird is [...]

Widex SmartRIC: nieuwe L-vormig vormgeving zorgt voor beter verstaan | Review

17 mei 2024 | Deze week introduceerde Widex op haar hoofdkantoor in Denemarken het nieuwe Widex Smart RIC hoortoestel [...]

Sony verbetert toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ook voor slechthorenden

16 mei 2024 | Sony presenteerde vandaag in Hoofddorp op de Global Accessibility Awareness Day verschillende producten en functies [...]

Musi-CI muziekmiddag voor mensen met een cochleair implantaat

10 mei 2024 | Op 25 mei 2024 vindt er een Musi-CI muziekmiddag plaats voor mensen met een cochleair [...]