Krapte op arbeidsmarkt audiciens

19 augustus 2019
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt, meldt het CBS dit jaar. De krapte op de arbeidsmarkt is ook duidelijk te zien in de hoorbranche: de vraag naar audiciens is onverminderd groot. Vacatures voor het beroep van audicien zijn op het moment maar moeilijk in te vullen. Deze krapte is op dit moment gunstig voor audiciens die van werkgever willen wisselen. Op termijn kan het er wél voor zorgen dat audiciensbedrijven de nog steeds toenemende vraag naar hoortoestellen niet kunnen bijbenen. Het aantal leerlingen dat de afgelopen jaren aan de audiciensopleiding is begonnen is wel flink toegenomen.

krapte arbeidsmarkt audiciens

Stijging verkoop hoortoestellen

Het aantal hoortoestellen dat wordt verkocht neemt nog ieder jaar toe. Dit jaar is de verwachting dat de hoortoestellenmarkt met zeker 5% stijgt. Deels kan dit worden opgevangen door efficiënter te gaan werken, maar ook daar zit natuurlijk een grens aan. De prijsdruk vanuit zorgverzekeraars heeft de afgelopen jaren audiciensbedrijven al tot een flinke efficiëntieslag genoodzaakt.

Groot aantal vacatures voor beroep audicien

Op dit moment staan er nog groot aantal vacatures voor het beroep van audicien open. Een korte blik vandaag op internet laat zien dat Beter Horen 18 vacatures open heeft staan, Specsavers 15, Schoonenberg 9, van Boxtel 8 en daarnaast zijn er bij kleinere ketens, zelfstandige audiciens, online-aanbieders van hoortoestellen en werving en selectiebureaus ook nog makkelijk 14 vacatures te vinden. In totaal zijn er op dit moment dus ruim 64 vacatures.

Krapte op arbeidsmarkt audiciens

De krapte op de arbeidsmarkt is natuurlijk gunstig voor audiciens die van baan willen wisselen, willen verhuizen of hun salaris willen zien stijgen. Op termijn kan het er echter voor zorgen dat audiciensbedrijven de nog steeds toenemende vraag naar hoortoestellen niet kunnen bijbenen. Krapte op de arbeidsmarkt in het algemeen, zoals deze zich nu voordoet, kan ook de economische groei remmen.

krapte arbeidsmarkt audiciens

Toename aantal leerling audiciens tussen 2015 en 2019 (links) en het aantal gediplomeerden (rechts). Bron en copyright: Kiesmbo.nl

Aantal leerlingaudiciens flink toegenomen

Het aantal leerling-audiciens dat naar een van de drie opleidingen in Nederland gaat, is de afgelopen jaren wel flink toegenomen. Uit cijfers van de website kiesmbo.nl is op te maken dat het aantal leerling in 2017 en 2018 ongeveer verdubbeld is ten opzichte van 2014, 2015 en 2016. In 2017 en 2018 stonden er respectievelijk 195 en 204 leerling audiciens ingeschreven. Of deze groei in het aantal leerlingen voldoende is om de uitstroom door vergrijzing, branche-verlaters en groei in de hoortoestellenmarkt in de nabije toekomst op te vangen, is niet duidelijk.

Weinig schoolverlaters belangstelling voor audiciensopleiding

Opvallend is dat van de 204 audiciens die zich afgelopen jaar hebben aangemeld voor de opleiding het merendeel (172) 27 jaar en ouder is. Slechts 8 leerlingen zit in de categorie 18 tot 22 jaar. Er zijn dus weinig schoolverlaters die voor het beroep van audicien kiezen.
Vaak kiezen werknemers voor het vak van audicien nadat zij eerst een andere opleiding of baan hebben gehad. Waarschijnlijk is er weinig bekendheid met het veelzijdige vak van audicien en wat daar allemaal bij komt kijken. Om het vak van audicien meer bekendheid te geven is een flinke promotie nodig bij schoolverlaters.

Geen doorstroom mogelijkheden binnen audiologie

Doorstroom vanuit de opleiding tot audicien naar een HBO-opleiding binnen de audiologie of naar een universiteit is in Nederland niet mogelijk. De HBO opleiding tot audioloog is helaas na een relatief korte periode ter ziele gegaan. In België en Duitsland is er wel een opleiding tot audicien op HBO-niveau. Ook is er in Nederland geen reguliere universitaire opleiding tot audioloog.
Voor audiciens is het naast de doorstroom naar een andere opleiding binnen de audiologie, het ook lastig om daarbinnen een andere functie te vinden. Denk hierbij aan een baan in een ziekenhuis of audiologisch centrum.

Opleiding tot audicien

De opleiding tot audicien is een zogeheten BBL opleiding. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Tijdens de opleiding werkt de leerling-audicien vier dagen per week in een audicien-winkel en gaat een dag per week naar school.  Het opleidingsniveau en ook de verkorte opleidingsduur (3 jaar en bij voldoende vooropleiding 2 jaar), kan de keuze voor een deel van de geïnteresseerden negatief beïnvloeden. Ouders en ook de overheid stimuleren het volgen van hbo- en wo- opleidingen. Mede hierdoor heeft in 2018 inmiddels 50% van de 30- tot 35-jarigen een hbo of wo opleiding succesvol afgerond.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Geeske van Voorthuijsen Uitblinker bij Ctalents Diamond Awards 2024

15 juni 2024 | Bij de uitreiking van de Ctalents Diamond Awards 2024 kreeg Geeske van Voorthuijsen als ‘Uitblinker’ [...]

Hoortoestellen zorgen voor betere balans bij ouderen

13 juni 2024 | Gehoorverlies bij ouderen verhoogt het risico op vallen door een verminderde balans. Een recente studie [...]

Webshop op HOorzaken gesloten

6 juni 2024 | Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk via deze website hoorhulpmiddelen en andere producten te [...]

Het ervaringsverhaal van Oliver (1969): “Dankzij mijn CI heb ik een groot stuk van mijn oude sociale leven weer teruggekregen.”

4 juni 2024 | Ik werd geleidelijk steeds slechthorender, als gevolg van – onder andere – otosclerose. Doordat ik [...]