Half miljoen mensen met hoorproblemen worden beperkt in keuzevrijheid

8 februari 2013
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Opinie

  • Verplichte eigen bijdrage van 25% voor de patiënt
  • Nieuw systeem van zorgverzekeraars is willekeurig en te complex
  • Brancheorganisatie GAIN ernstig bezorgd om werking nieuwe systeem en pleit voor onderzoek en een experiment

Op 1 januari jl. is er een nieuw systeem in werking getreden voor het verkrijgen van hoortoestellen. Naast de verplichte eigen bijdrage van 25% voor elke patiënt is het belangrijkste kenmerk van dit nieuwe systeem een koppeling tussen wat de klant nodig heeft (zorgvraag) en de daarbij behorende hoortoestellen (zorgoplossing). Dit systeem dat complex en willekeurig is, laat de klant bijna geen keuzevrijheid en verschraalt de hoorzorg zeer ernstig. Ook de keuzevrijheid in hoorzorg wordt zo beperkt.

De brancheorganisatie van producenten van hoortoestellen, GAIN, zou graag zien dat alvorens een nieuw complex en arbitrair systeem voor het verstrekken van hoortoestellen in te voeren, eerst maar eens bewezen wordt dat de klant met dit systeem beter wordt geholpen. Bij het introduceren van een nieuw complex systeem voor het helpen van mensen met hoorproblemen, dient toepassing van het zorgvuldigheidsbeginsel voorop te staan.

Het nieuwe systeem, dat functieherstel van het gehoor benadrukt, brengt de zorgbehoefte in kaart en koppelt hieraan een groep geselecteerde hoortoestellen. Dit systeem bevat nog veel onvolkomenheden waaronder gebrek aan transparantie en delen ervan zijn al uitgesteld tot 1 april a.s.

GAIN is niet alleen zeer sceptisch over de vraag of het systeem zal beantwoorden aan de verwachting, maar ook omdat het systeem wordt ingevoerd met een bezuinigingstaak voor de zorgverzekeraars van 27 miljoen euro en het systeem de keuzevrijheid van de klant feitelijk uitsluit. Als een klant niet tevreden is met de hoortoestellen die het nieuwe systeem voorschrijft en hij een beter of ander hoortoestel wil, moet hij alle kosten uit eigen zak betalen. Bovendien kan hij dan geen beroep doen op de aanvullende verzekering. GAIN vindt het gebrek aan keuzevrijheid moeilijk te accepteren, omdat hoortoestellen die niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan al snel in de kast belanden.

Keuzevrijheid bij hoortoestellen is volgens GAIN hard nodig omdat het gehoorverlies en de luister omstandigheden individueel zijn, er kwalitatief grote verschillen zijn tussen eenvoudige en geavanceerde hoortoestellen en het geluid dat het hoortoestel bewerkt en versterkt subjectief wordt ervaren. Wat de één als comfortabel ervaart, beleeft de ander als schel en vervelend. De huidige manier waarop de zorgbehoefte in kaart wordt gebracht is nog lang niet zover dat hiervoor geschikte hoortoestellen kunnen worden voorspeld waarmee de klant content is en die hem in staat stellen onder zijn specifieke luister omstandigheden goed te functioneren. Zo kan iemand met een licht gehoorverlies soms uit de voeten met een eenvoudig toestel en afhankelijk van zijn luister omstandigheden voor een ander, bijvoorbeeld een docent, is een geavanceerd hoortoestel geen overbodige luxe. Keuze vrijheid is ook van belang voor de acceptatie van de hoortoestellen. Nu voor werkende slechthorenden per 1 januari jl. de aanvullende vergoeding van het UWV is vervallen, is het bij uitstek belangrijk dat zij een bij hun specifieke zorgvraag passende oplossing aangeboden krijgen. Anders ligt arbeidsongeschiktheid op de loer.

Meer nieuws

Gezondheidsraad: grens muziek bij 100 dBA

1 december 2022 | De gezondheidsraad adviseert het maximale volume van versterkte muziek bij 100 dBA neer te leggen. [...]

Check uw zorgpolis op hoorzorg!

28 november 2022 | Levert uw verzekeraar in 2023 nog de hoorzorg die u wilt en ook bij de [...]

Misofonie en paranoia-achtige gedachten: onderzoek naar verband

23 november 2022 | Poolse wetenschappers werkzaam bij het Experimenteel Psychopathologie lab van het Psychologisch Instituut in Warschau hebben [...]