Intrekken persbericht NVVS, waarin zij Achmea verzekerden oproept snel van verzekeraar te wisselen, curieus

3 januari 2013
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 4 min

door: René van der Wilk

Kort geding Hoorprofs – Achmea

Afgelopen vrijdag vond het kortgeding plaats dat de Hoorprofs groep aangespannen heeft tegen Achmea (klik hier voor het verslag). Achmea heeft besloten in 2013 te gaan samenwerken met Beter Horen, Schoonenberg en Specsavers. Een flink aantal Hoorprofs audiciens die voor een omzet voor een groot deel afhankelijk zijn van een contract met Achmea, wordt hierdoor in hun voortbestaan bedreigd. Volgens de NVVS zijn juist de Hoorprofs audiciens degenen die consequent en aantoonbaar de hoogste kwaliteit leveren. De NVVS was dan ook verbaasd dat Achmea deze groep niet contracteert in 2013.
Persbericht NVVS
De NVVS heeft afgelopen vrijdag een persbericht verzonden en op haar website slechthorenden die verzekerd zijn bij Achmea en klant zijn bij Specsavers of Hoorprofs erop gewezen dat zij, afhankelijk van de uitkomst van het kortgeding, in 2013 wellicht niet meer terecht kunnen bij de audicien van hun voorkeur. Omdat de rechter pas op 11 januari uitspraak doet in het kortgeding, schreef de NVVS op haar website en in het persbericht, dat Achmea verzekerden beter konden overwegen naar een andere verzekeraar over te stappen. Tenminste als zij bij het audiciensbedrijf van hun voorkeur willen blijven, of dit nu bij Specsavers of Hoorprofs hoort. Een zeer redelijke en terechte constatering lijkt ons.

Bericht ingetrokken en gewijzigd

Een paar uur later was deze oproep van de website verdwenen en trok de NVVS het persbericht in.
Wat is er aan de hand? HOorzaken vond dit nieuwswaardig en heeft de NVVS per mail om commentaar gevraagd. De NVVS was helaas per mail tot begin januari niet bereikbaar en bij telefonisch contact deelde de woordvoerder mee dat op het intrekken geen commentaar kon worden gegeven. Wil de NVVS op deze manier juist extra aandacht krijgen voor het persbericht? Of is de NVVS onder druk gezet om het persbericht in te trekken. Door wie? Was het bestuur van de NVVS er niet mee eens? Dan zou hier toch openheid over kunnen worden gegeven? Zojuist (15.00 uur) is er op de website van de NVVS een nieuw artikel verschenen met een veel gematigdere toon. Als de NVVS meer aandacht wil door het intrekken van het bericht, is een dergelijk gematigder artikel vreemd. Een andere meer voor de hand liggende mogelijkheid is dat een externe partij druk heeft weggelegd. Niemand binnen de branche weet namelijk iets van nieuwe ontwikkelingen zoals de NVVS in een tweet aangaf en die aanleiding zouden kunnen zijn tot het intrekken van het persbericht. De uitspraak van het kortgeding is pas in januari en dan is er pas meer nieuws. Is het wellicht de verzekeraar Achmea geweest die de NVVS hiertoe heeft aangezet omdat zij bang is door de oproep haar klanten te verliezen? De gang van zaken is ronduit curieus te noemen.

Meet Achmea met twee maten?

Wanneer ook de perikelen omtrent de CQI index worden meegenomen wordt het geheel nog curieuzer. Tijdens de zitting werd door de advocaat van Hoorprofs naar voren gebracht dat er audiciensbedrijven waren – anders dan Hoorprofs audiciens – die op de vraag met betrekking tot de CQI index ‘ja’ hadden ingevuld. Volgens de NVVS zijn het echter alleen de Hoorprofs audiciens die terecht ‘ja’ op deze vraag konden antwoorden. Dit schijnt ook bekend te zijn bij Achmea. Deze malversatie van inschrijvers heeft Achmea bij de inkoopprocedure om welke reden dan ook naast zich neergelegd; zij heeft geen bedrijven op die grond uitgesloten. Tijdens het kortgeding bleek wel het feit dat de voorzitter van de Hoorprofs niet tekenbevoegd was een reden voor ongeldigheid van de inschrijving. Meet Achmea dan niet met twee maten en is het toch geen ‘gelijke monniken gelijke kappen’ zoals haar advocaat betoogde?
Openheid over de inschrijving en de totstandkoming van de eindscore van audiciensbedrijven geeft Achmea niet en Achmea gaat bij de inkoopprocedure uit van de oprechtheid van de bedrijven, zo bleek tijdens het kortgeding. Wanneer audiciensbedrijven aangeven in 2013 landelijke dekking te hebben of zeggen voldoende STAR geregistreerde audiciens te hebben, dan neemt Achmea dat aan. Indien een bedrijf niet aan de voorwaarden voldoet, levert het wanprestatie. Wat de consequenties zijn en welke mogelijke sancties hier uit volgen is niet duidelijk. Is dat de reden waarom bedrijven hoog hebben ingezet en vragen net iets gunstiger hebben beantwoord dat ze naar alle redelijkheid kunnen waarmaken? Voor bijvoorbeeld Specsavers is het nagenoeg onmogelijk haar claim waar te maken: volgend jaar landelijke dekking en voldoende STAR geregistreerde audiciens. Achmea gaat uit van de goede trouw van de inschrijvers, en kijkt niet naar mogelijkheid of onmogelijkheid van het halen van vereisten in 2013.

Keuzevrijheid slechthorenden: wisselen van verzekeraar?

Het staat vast dat slechthorenden die nu bij Achmea verzekerd zijn, straks terecht kunnen bij twee landelijke ketens, Schoonenberg en Beter Horen, met een uitstekende landelijke dekking en voldoende STAR geregistreerde audiciens. Willen slechthorenden straks juist of ook bij een Hoorprof of Specsavers audicien terecht kunnen, dan lijkt de aanbeveling van de NVVS om een andere verzekeraar te kiezen inderdaad raadzaam. Daarvoor moeten slechthorenden wel nog voor het eind van het jaar actie ondernemen en niet het proces afwachten.
Mocht dit bericht over een aantal dagen er af zijn gehaald, dan is dat zeker onder druk gedaan.
Kijk voor de zekerheid hier zo nu en dan. Als het artikel er niet meer opstaat, zet dan uw eigen vraagtekens bij de gang van zaken.

 

 

 

 

Meer nieuws

Het verhaal van Frances: lees hier over haar ervaringen met haar Cochleair Implantaat

18 april 2024 | Het is oktober 2012 als ik sinds lange tijd weer de wachtkamer van de KNO [...]

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]