Interview met online tinnitushulpverlener Rizwaan Jaggoe

20 november 2021
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 7 min

Rizwaan Jaggoe is dit jaar met een praktijk in Nijmegen begonnen met de naam ‘Presence’ om mensen met tinnitus hulp te bieden, ook online. We vroegen naar zijn motivatie en wat hij cliënten bij zijn (online) tinnitusbehandeling te bieden heeft.

rizwaan jaggoe tinnitusbegeleidingline

Op je coachingswebsite geef je aan dat je 10 jaar als therapeut en coach hebt gewerkt, waarbij je je hebt gespecialiseerd in het leren omgaan met lichamelijk en mentaal ongemak. Kun je daar wat meer over vertellen? 

Rizwaan Jaggoe: In 2011 ben ik gestart met mijn loopbaan als fysiotherapeut. Ik heb 3 jaar gewerkt in particuliere praktijken en vond het heel interessant en uitdagend om de oorzaak van lichamelijke klachten te vinden en om mensen te helpen hun klachten te verminderen of op te lossen. Sinds 2012 werk ik in een revalidatiecentrum. Hier heb ik negen jaar gewerkt met mensen met chronische pijnklachten en sinds 2014 help ik hier mensen met tinnitus. Tinnitus heeft veel raakvlakken met pijn, al is de invloed en beperking die pijn oplevert natuurlijk wel anders. Om tinnitusbehandeling te kunnen geven heb ik een intensief opleidingstraject gevolgd. Zo heb ik later ook de opleiding tot ACT-therapeut en mindfulness trainer gevolgd. Zeker bij mindfulness ging een wereld voor me open.

Wat sprak je zo aan in mindfulness?

Rizwaan Jaggoe: Door mindfulness kreeg ik goed inzicht in hoe gedachten en emoties werken en hoe ‘lijden’ werkt. De inhoud, vorm en visie van mindfulness resoneert enorm met mij en ik zag ook dat mijn cliënten -zowel binnen de pijnrevalidatie als tinnitusbehandelingen- veel baat hadden bij mindfulness. Zo heb ik een meer holistische visie ontwikkeld door te leren onderzoeken hoe lichaam, gedachten, emoties, geest en omgeving elkaar allemaal beïnvloeden. Veel lichamelijke klachten ontstaan door blokkades of interne worstelingen die vaak onbewust plaatsvinden. Dit vond ik heel interessant en ik merkte dat ik mensen beter kon helpen door ze meer bewust te maken van hun gedachten, gevoelens en hoe ze omgaan met ongemak.

Cognitieve gedragstherapie wordt momenteel als de ‘gouden standaard’ gezien bij de behandeling van tinnitus. Pas je die therapievorm ook toe?

Rizwaan Jaggoe: Ik maak bij de begeleiding van tinnituspatiënten gebruik van ‘Acceptance and Commitment Therapy’ (ACT). Dit is een nieuwere vorm van cognitieve therapie die mensen helpt om flexibeler met problemen -zoals tinnitus, angst of stress- om te kunnen gaan en om meer te leven naar je waarden. Naast een opleiding tot ACT-therapeut en trainer, ben ik me ook gaan verdiepen in de boeddhistische leer door onder andere deel te nemen aan retraites.

rizwaan jaggoe online tinnitusbehandeling

Je hebt je werkgebied zo aardig verlegd van de lichamelijke naar de psychologische kant.    

Rizwaan Jaggoe: Er heeft inderdaad een shift plaatsgevonden binnen mijn werk- en interessegebied van lichaam naar mentaal. Ik ben daarbij gefascineerd geraakt door het ‘mechanisme’ van lijden en door de verschillende methoden die helpen om het lijden te verminderen. Ik vind het ook interessant om samen met mijn cliënten te kijken welke technieken, oefeningen en uitleg het beste bij diegene past, want dat is voor iedereen verschillend.

Wat hebben de inzichten en opleidingen jezelf gebracht?

Rizwaan Jaggoe: De opleidingen en toepassing ervan hebben ook voor een enorme ontwikkeling bij mezelf gezorgd. Ik heb vrede leren sluiten met innerlijke strijd en moeilijke ervaringen uit het verleden. Het helpt mij ook nog steeds om met nieuwe stressvolle situaties om te gaan.   

Wat maakte dat je de stap hebt gezet om vanuit je eigen praktijk tinnituspatiënten te gaan begeleiden?

Rizwaan Jaggoe: Veel mensen met tinnitus lopen vast omdat ze geen adequate hulp krijgen. Vaak voelen ze zich niet gehoord door hun arts en het aanbod van gespecialiseerde tinnitusbehandelingen is beperkt. Mensen krijgen daarnaast regelmatig het advies om afleiding te zoeken of om apparaten zoals geluidsmaskeerders te gebruiken of ze gaan op zoek naar alternatieve geneeswijzen. Vaak helpen deze methoden wel voor even, maar niet afdoende op lange termijn. Ook weten mensen in veel gevallen niet waar ze terecht kunnen of ze lopen tegen een wachtlijst aan bij gespecialiseerde behandelcentra. Omdat ik het pijnlijk vond en vindt om te zien dat veel mensen daardoor vastlopen, ben ik een eigen praktijk gestart. Ik heb geen wachtlijst en ik zal ervoor zorgen dat dit zo blijft.  

Hoe ziet een begeleidingstraject voor tinnitus er bij jou eruit?

Rizwaan Jaggoe: De begeleiding bestaat deels uit voorlichting over verschillende thema’s: over hoe tinnitus werkt en hoe je leert omgaan met tinnitus en stress. Ook het loskomen van vervelende gedachten en gevoelens, je waarden ontdekken, controle, leren loslaten en balans creëren door het bewaken van grenzen, komen aan bod. Wanneer er zich slaapproblemen voordoen of andere thema’s spelen komen deze -afhankelijk van de hulpvraag- aan bod.

Weet je, wanneer je last hebt van tinnitus, zien je hersenen het geluid vaak als een ‘gevaar’. Tinnitus kan daardoor dus heel onveilig voelen. Daarom is het belangrijk om eerst te leren ervaren hoe ‘veiligheid’ voelt. Daar helpt mindfulness bij. Mindfulness oefeningen helpen ook om meer in het ‘hier en nu’ te komen, meer focus te krijgen, ontspannen, vriendelijker te zijn naar jezelf, de last van tinnitus te verminderen, beter te slapen en meer te genieten van dingen. Daarnaast werk ik vanuit de eerdergenoemde ACT aanpak met uitleg, oefeningen en metaforen die helpen om meer inzicht te krijgen in en om te gaan met tinnitus, lastige gedachten en emoties en ook met stressvolle situaties. De oefeningen helpen om afstand te leren nemen van je gedachten, emoties en zélfs van tinnitus. Je leert controle, los te laten, waardegericht te handelen en uiteindelijk om tinnitus te accepteren.

presence coaching tinnitus begeleiding

Hoe ben je op ‘Presence’ gekomen als naam voor je praktijk?

Rizwaan Jaggoe: Ik help mensen om meer uit hun hoofd te komen en in het ‘hier en nu’ aanwezig te zijn. Het woord ‘presence’ resoneert voor mijn gevoel mooi met ‘aanwezig zijn in het nu’. Het is een woord dat vaak wordt gebruikt door auteur Eckhart Tolle, een van mijn voorbeelden.  

Ook in mijn logo komt ‘presence’ terug. Zie je die druppel die in het water valt? De vallende druppel staat voor het verleden. De druppel die zinkt na het raken van het water, is de toekomst. Waar het bij ‘presence’ om gaat is het moment waarop de druppel het water raakt: het heden. Dit moment creëert rimpels in het water: beweging, oftewel actie die je onderneemt in het hier en nu. Ik geloof dan ook dat ‘presence’ of ‘bewustzijn’ de sleutel is naar het verminderen van tinnituslast en ook elke andere vorm van lijden.

Als mensen last hebben van tinnitus, dan zijn ze vaak onbewust de last aan het vermijden door bijvoorbeeld situaties uit de weg te gaan.  Als je je bewust bent van die last, dan heb je een keuze. Je last bepaalt niet meer wat je doet. Jij bent de baas over je tinnitus en neemt weer regie over je leven!

Je hebt ook een achtergrond als fysiotherapeut. In hoeverre draagt ook die ervaring bij aan de sessies die je geeft en zo ja hoe?

Rizwaan Jaggoe: Vanuit de expertise die ik heb opgedaan als fysiotherapeut kan ik stress of spanningsklachten onderscheiden van klachten met een specifieke of medische oorzaak. Zo kan ik mensen breder adviseren naast de adviezen gericht op tinnitusklachten. Daarnaast kan ik via beeldbellen een aantal effectieve oefeningen inzetten die bijdragen aan versoepeling of vermindering van spanning in het nek/schoudergebied en de kaakspieren. En als de behoefte er is dan kan ik mensen ook beweeg-, sport of gezondheidsadviezen geven. Vaak kunnen dit soort adviezen helpen om bepaalde patronen te doorbreken en meer ritme en een gezondere leefstijl te creëren.

Rizwaan Jaggoe tinnitusbehandeling online

Bij een deel van de mensen die met tinnitus kampt, speelt soms psychische problematiek een rol. Zo kan er sprake zijn van een flinke burnout, trauma, een depressie of angststoornis. Werk je in die gevallen samen met andere hulpverleners?

Rizwaan Jaggoe: Ik ben enorm dankbaar voor het netwerk van professionele hulpverleners (psychologen, audiologen, maatschappelijk werkers, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, revalidatieartsen) om me heen. Ik heb regelmatig intervisiemomenten en spar-sessies met collega’s en dat is zeer waardevol. Het helpt mij om scherp te blijven en om te reflecteren op mezelf en mijn werk als coach en therapeut. Dit versterkt de kracht van mijn individuele aanpak. Als ik een collega zou willen raadplegen om mee te denken, dan vraag ik uiteraard eerst toestemming aan mijn cliënt.  

Als er sprake is van onderliggende problematiek zoals een zware depressie of burn-out, dan is het belangrijk om hier eerst aandacht voor te hebben in de vorm van een adequate behandeling voordat we aan de tinnitus gaan werken. Ik kijk dan in overleg met mijn cliënt wat de beste opties zijn en betrek hier bij voorkeur ook de huisarts bij.  In sommige gevallen kan de tinnituslast zelfs verminderen door eerst het onderliggende probleem aan te pakken.

Via welk platform bied je de online sessies aan?

Rizwaan Jaggoe: Ik werk met het programma Zoom. Het is een fijn en gebruiksvriendelijk programma dat gratis en makkelijk te installeren is.

Op je website staat dat je 500 euro rekent voor een traject. Uit hoeveel sessies bestaat zo’n traject?

Rizwaan Jaggoe: Het aantal gesprekken verschilt per traject en varieert tussen de 4 en 6 keer. Als blijkt dat er meer gesprekken nodig zijn, dan kunnen we het traject gewoon verlengen. Naast gesprekken krijgt elke deelnemer ingesproken audio-oefeningen en informatie over de besproken thema’s toegestuurd.

(Update: 7 september 2022: Rizwaan heeft het traject inmiddels aangepast en uitgebreid. Kijk voor het actuele aanbod en prijs op zijn website).

Is er vergoeding mogelijk vanuit de zorgverzekering?

Rizwaan Jaggoe: Deze behandeling wordt op dit moment niet vergoed. Of dit in de toekomst zal veranderen durf ik op dit moment niet te zeggen.

Je biedt een gratis kennismakingsgesprek aan. Hoe kunnen mensen met tinnitus contact met je opnemen?

Rizwaan Jaggoe: Dat klopt, een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Als er een wederzijdse klik is, dan wordt het gesprek vervolgd door een intake om de tinnitusklachten, algehele balans en stressoren goed in kaart te brengen.  Aan het eind van het gesprek geef ik een advies en als dit advies inhoudt dat je in aanmerking komt voor het ‘Tinnitus de Baas’ traject, dan mag je zelf kiezen of je hieraan wilt deelnemen. Je kunt contact opnemen via het contactformulier op mijn website, via mijn telefoonnummer, via WhatsApp en zelfs via Instagram. Op Instagram en op mijn website schrijf ik wekelijks blogs en deel ik informatie die helpend kan zijn bij het verminderen van tinnituslast en stress.

Dank je wel voor dit interview!

Contactinformatie Rizwaan Jaggoe:

Telefoon: 06 24 75 25 60

Website: presence-coach.nl/

Instagram: instagram.com/presence_coaching/

Lees hier meer over tinnitusbehandeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Cochlear introduceert nieuwe generatie Osia-systeem

21 juli 2024 | Cochlear brengt een nieuwe generatie van het Osia-systeem uit. Met het nieuwe OSI300- implantaat is [...]

Herstel van het gehoor met gentherapie bij erfelijke slechthorendheid weer stapje dichterbij

17 juli 2024 | Onderzoekers van het Mass Eye and Ear instituut hebben het gehoor bij muizen met een [...]

MED-EL en Starkey gaan samenwerken op het gebied van Bluetooth-connectiviteit

16 juli 2024 | MED-EL en Starkey kondigen aan samen te gaan werken. De samenwerking zal zich met name [...]

Emotioneel Gewaarzijn en Expressie Therapie bij behandeling tinnitus heeft potentie

15 juli 2024 | De toepassing van ‘Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET)’ bij de behandeling van tinnitus heeft [...]