Fouten in hoortoestellendatabase worden gecorrigeerd

14 januari 2013
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

door: René van der Wilk

hoortoestellendatabase

Op 4 januari jongstleden werd in het artikel op deze website “Lijst met ‘ziekenfondshoortoestellen 2013’ bevat beperkt aanbod met gedateerde types en curieuze merken” vragen gesteld over het al dan niet kloppen van de categorisering van de hoortoestellendatabase die gebruik gaat worden voor de functiegerichte aanspraak, die op zeer korte termijn zijn intrede doet.
Uit de lijst bleek het volgende: 1) veel nu verkochte type hoortoestellen niet meer leverbaar zouden zijn via de ziektekostenverzekeraars, 2) veel high end toestellen niet in de lijst voorkomen, 3) er zich merken en typen in voordoen die reeds uit de markt verdwenen waren en 4) er onderscheid was tussen type toestellen waar vraagtekens bij te zetten zijn. Door het ontbreken van transparantie over de indelingscriteria was niet te verifiëren waar deze verschillen vandaan kwamen.

Afrondingsfouten mogelijk reden voor verkeerde classificatie in hoortoestellendatabase

Op de nieuwjaarsrefereeravond van het Leids Universitair Medisch Centrum op donderdag 10 januari zong het nieuws rond dat er in de berekeningssystematiek voor de hoortoestellendatabase meerdere fouten zijn gemaakt. Zorgverzekeraars Nederland heeft dit aan de leden van de GAIN (vereniging fabrikanten) laten weten. In de mail die naar de fabrikanten is gestuurd staat dat er afrondingsfouten zijn gemaakt, waardoor ongeveer de helft van de toestellen in een hogere klasse terecht had moeten komen. Hierdoor zijn 400 toestellen door de fabrikanten teruggetrokken uit de hoortoestellendatabase op grond waarvan per 1 februari slechthorenden hoortoestellen krijgen toegewezen. Op de refereeravond zelf werd door een van de leden van de werkgroep kenbaar gemaakt dat de fouten wellicht iets minder groot zouden zijn en dat daarover nog bericht volgde. Zojuist is kenbaar gemaakt dat het om 12% van de toestellen gaat dat onjuist geclassificeerd is.

Fouten en onvolkomenheden door grote tijdsdruk niet meer dan logisch

Het is niet meer dan logisch dat er bij het ontstaan van een dergelijke systeem grotere en kleinere fouten worden gemaakt en dat het systeem bij aanvang sowieso niet volmaakt kan zijn. De audiologen van de werkgroep hebben onder zeer grote tijdsdruk een enorme klus moeten klaren: Meer dan 1000 hoortoestellen moesten op grond van hun eigenschappen en aan de hand van het al dan niet aanwezig zijn van wetenschappelijke onderbouwing worden ingedeeld in een hoortoestellendatabase. Op grond van een complexe beslissingsregel en weging komen de hoortoestellen vervolgens in een bepaalde categorie terecht. Het is een compliment waard aan het adres van de audiologen die hier aan hebben meegewerkt en deze monnikenbaan hebben volbracht. In het artikel over de hoortoestellenlijst lijst heeft HOorzaken bij gebrek aan transparantie van het systeem vraagtekens gezet bij de positionering van onder meer in-het-oor toestellen. Deze blijken vaak lager te worden gecategoriseerd door het systeem. Hierover werd op de refereeravond uitleg gegeven. Eventuele afstandsbedieningen worden niet vergoed door de verzekeraar en de functionaliteiten die hierdoor worden toegevoegd aan het hoortoestel eventuele in samenwerking met draadloze streaming apparatuur worden daarom niet meegewogen. Een van de onvolkomenheid in het systeem waarvoor door de werkgroep niet direct een correctie gemaakt kan worden omdat de regelgeving dit nog niet toelaat.
Blijft het feit dat de nieuwste geavanceerde toestellen niet zullen worden aangemeld door de fabrikanten doordat zij gezien de lage prijsafspraken die audiciens noodgedwongen hebben moeten maken met zorgverzekeraars, niet door hen zijn te verkopen.
Zorgwekkend is dat met de database met hoortoestellen die nu nog moet worden aangepast wel op zeer korte termijn gewerkt moet worden. Audiciens zitten hierdoor in grote onzekerheid met welke hoortoestellen zij mogen gaan werken.

 

Meer nieuws

Bebird oorcamera voor inspectie en schoonmaken van het oor. Is het veilig? | Review

20 mei 2024 | Via diverse webshops zijn meerdere types van de Bebird oorcamera te verkrijgen. De Bebird is [...]

Widex SmartRIC: nieuwe L-vormig vormgeving zorgt voor beter verstaan | Review

17 mei 2024 | Deze week introduceerde Widex op haar hoofdkantoor in Denemarken het nieuwe Widex Smart RIC hoortoestel [...]

Sony verbetert toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ook voor slechthorenden

16 mei 2024 | Sony presenteerde vandaag in Hoofddorp op de Global Accessibility Awareness Day verschillende producten en functies [...]

Musi-CI muziekmiddag voor mensen met een cochleair implantaat

10 mei 2024 | Op 25 mei 2024 vindt er een Musi-CI muziekmiddag plaats voor mensen met een cochleair [...]