NVVS: NVVS: “Verdwijnen hoortoestel uit basispakket is onrechtvaardig, schadelijk en duur”

16 mei 2012
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) heeft gereageerd op de geruchten dat het kabinet en politieke partijen overwegen om het hoortoestel uit het basispakket te laten verdwijnen. Namens alle belangenorganisaties van doven en slechthorenden heeft de NVVS aan de Kamerfracties duidelijk gemaakt dat het schrappen van hoortoestellen uit de basisverzekering tot grote problemen zal leiden voor slechthorenden, kostenopdrijving voor de burger tot gevolg heeft en op lange termijn de overheid veel geld gaat kosten. De NVVS verzoekt kabinet en politieke partijen dringend om audiologische hulpmiddelen niet te schrappen uit het basispakket.

Investering om zeep geholpen?

Nu nog krijgt elke slechthorende een vaste vergoeding voor aanschaf van een hoortoestel. Als een complexer dus duurder toestel nodig is, moet men zelf bijbetalen bovenop de basisvergoeding – een bedrag dat kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Dit vindt de NVVS al jaren onrechtvaardig. De laatste twee jaar wordt er (o.a. door CVZ) hard gewerkt aan een nieuw vergoedingssysteem voor hoortoestellen. Uitgangspunten: het hoortoestel en andere hoorhulpmiddelen in het basispakket, meer kwaliteit op maat en minder commercialisering. Ook wordt daarbij gezocht naar mogelijkheden om de eigen bijdrage omlaag te brengen. Het nieuwe systeem zou budgetneutraal kunnen worden ingevoerd.
Dit nieuwe systeem is hard nodig: het huidige vergoedingsysteem is onrechtvaardig, werkt prijsopdrijving in de hand en geeft onvoldoende garanties voor kwaliteit en maatwerk. Door ‘functiegericht’ te gaan verstrekken, wordt de kwaliteit van hoortoestelverstrekking verbeterd en komt er een rem op de kosten voor de eindgebruiker. De voorbereidingen om dit nieuwe systeem in te voeren, zijn in het eindstadium: alle partijen die bij hoortoestelverstrekking betrokken zijn, staan klaar om in 2013 functiegericht te gaan verstrekken. De NVVS zou het ten zeerste betreuren als al inspanningen de das om worden omgedaan.

Commercie krijgt vrij spel

Het schrappen van het hoortoestel uit het basispakket zou haaks staan op bovengenoemde ontwikkelingen. Met het schrappen uit het basispakket zou de overheid haar grip verliezen op een goede verstrekking van hoorhulpmiddelen. Voor de eindgebruiker heeft dat desastreuze gevolgen. Volgens de NVVS is nu al duidelijk dat commercialisering een zorgwekkende trend aan het worden is. Wanneer hoortoestellen uit het basispakket verdwijnen, krijgen de commerciële krachten in de audicienmarkt ruim baan – en komen de kosten van de dan nog duurder wordende hoortoestellen bovenop alle andere stijgende kosten voor de burger.

Persoonlijke gevolgen desastreus

Maar dat slechthorenden in hun portemonnee getroffen worden, is niet het enige waar de NVVS zich terecht zorgen om maakt. Belangrijker is dat optimale hoorhulpmiddelen nodig zijn om slechthorende kinderen goed te leren spreken, slechthorende werknemers zo lang mogelijk optimaal te laten functioneren op hun werk en te voorkomen dat oudere slechthorenden in een sociaal isolement terechtkomen.
Een ander verschijnsel is dat dat uit recent onderzoek is gebleken dat het niet stimuleren van het gehoor tot blijvende achteruitgang van de hersenen leidt. Uitstel heeft blijvende negatieve gevolgen zowel voor kinderen als voor ouderen.
Zonder hun hoorapparatuur lopen kinderen in hun jeugd snel een grote en niet meer in te halen achterstand op, zowel in hun taalontwikkeling, hun leerprestaties als in hun sociale ontwikkeling. Zonder hoorapparatuur wordt een actieve loopbaan onmogelijk gemaakt. Zonder hoorapparatuur raken mensen sociaal geïsoleerd, eenzaam en depressief. Al deze gevolgen van (niet-gerevalideerde) slechthorendheid zijn keer op keer aangetoond in onderzoek.

Op lange termijn alleen maar duurder

Als hoortoestellen uit het basispakket verdwijnen, leidt dit tot uitstel en afstel van aanschaf. Niet iedereen zal immers in staat zijn om zo’n hoorhulpmiddel zelf te bekostigen. Dat is een ramp voor de betreffende slechthorenden. Maar het is ook een ramp voor de overheidsfinanciën. Want deze mensen gaan, door hun niet-gerevalideerde slechthorendheid, de maatschappij een hoop geld kosten. Extra begeleidingskosten voor kinderen die niet mee kunnen komen. Extra uitkeringskosten voor mensen die de boot op de arbeidsmarkt moeten gaan missen. Extra aandacht om slechthorende ouderen uit hun isolement te krijgen en weer te activeren. Kostbare inspanningen, die makkelijk voorkomen kunnen worden – door hoortoestellen in het basispakket te houden. Het schrappen van hoortoestellen uit de basisverzekering is dus puur korte termijn winst, maar zal de maatschappij op den duur veel meer gaan kosten. Een typisch voorbeeld van ‘goedkoop is duurkoop’.

Oproep

De NVVS doet daarom de oproep om hoortoestellen in het basispakket te laten: “Maak van audiologische hulpmiddelen geen ‘vrije markt’-artikel. Dat leidt tot uitstel van aanschaf, tot prijsopdrijving en verdere commercialisering van de hoortoestelverstrekking. Dat zou een zeer kwalijke ontwikkeling zijn waar slechthorenden zwaar de dupe van zouden worden”.
De problemen die dat voor slechthorenden met zich meebrengt, gaan de maatschappij en de overheid veel geld kosten. Hoortoestellen uit het basispakket schrappen zou een absoluut onrechtvaardige maatregel zijn voor alle slechthorenden in Nederland – en het zou een onverstandige maatregel zijn voor de overheidsfinanciën. NVVS doet hiermee een beroep op het gezond verstand van politici om vooral aan de lange termijn te denken en aandacht te hebben voor de persoonlijke gevolgen voor slechthorenden.

Zoekwoord: hoortoestellen NVVS, basispakket

Meer nieuws

Nieuwe solid state batterij TDK heeft potentie voor hoortoestellen

20 juni 2024 | TDK zegt een doorbraak bij de ontwikkeling van oplaadbare solid state batterijen te hebben gerealiseerd. [...]

De AudioStream adapter van MED-EL: telefoneren en audio oversturen naar de RONDO 3

19 juni 2024 | Gebruikers van de RONDO 3 van MED-EL kunnen met de Audiostream-adapter eenvoudig muziek en telefoongesprekken [...]

Keuze hoortoestel: achter- of in-het-oor hoortoestel?

17 juni 2024 | Wanneer u toe bent aan een hoortoestel maakt u samen met de audicien de keuze [...]

Geeske van Voorthuijsen Uitblinker bij Ctalents Diamond Awards 2024

15 juni 2024 | Bij de uitreiking van de Ctalents Diamond Awards 2024 kreeg Geeske van Voorthuijsen als ‘Uitblinker’ [...]