Hoortoestellen goed voor evenwicht en kunnen valincidenten bij ouderen voorkomen

21 december 2014
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

Hoortoestellen lijken het evenwichtsgevoel bij oudere slechthorenden te verbeteren en door de verbeterde balans kunnen valincidenten worden voorkomen. Dit staat te lezen in een voorpublicatie van een artikel uit het tijdschrift “Laryngoscope” waarin een onderzoek van Washington University School of Medicine is beschreven.

Uit het onderzoek bleek dat patienten met hoortoestellen in beide oren beter presteren op een standaard evenwichtstest wanneer zij de hoortoestellen aan hadden staan in plaats van uit.

Het onderzoek, waarin 14 ouderen werden getest tussen de 65 en 91 jaar, is het eerste dat laat zien dat geluidsinformatie bijdraagt aan een betere balans van het lichaam. De studie ondersteunt het idee dat gehoorverbetering door middel van hoortoestellen of cochleair implantaten valincidenten bij ouderen kunnen voorkomen. Timothy Hullar professor in de Keel- Neus en Oorheelkunde aan de Washington School of Medicine, zegt dat ouderen de geluiden die via hun hoortoestellen binnenkomen als auditieve referentiepunten gebruiken waarmee ze hun evenwicht kunnen behouden, dit valt te lezen op de website van Medicalpress.com. Volgens de professor is het net als met de ogen die je vertellen waar je je in een ruimte bevindt. Wanneer de lichten uit gaan slingeren mensen meer dan wanneer ze goed zicht hebben. Het onderzoek suggereert dat het ‘openen’ van de oren ook informatie geeft over de balans.

evenwichtstest hoortoestellen

Tijdens het onderzoek werden de deelnemers allen getest met en zonder hun hoortoestellen in de aan-stand. Tijdens het onderzoek kregen de slechthorende deelnemers zogeheten witte ruis te horen, een geluid dat vergelijkbaar is met het geluid van een radio die naast de zender staat.

De deelnemers moesten in het onderzoek op een dikke schuimmat staan met hun voeten vlak naast elkaar, terwijl hun ogen werden afgedekt. In een tweede onderzoek werd de taak moeilijker gemaakt. De deelnemers moesten daarin de voeten voor elkaar zetten, met de hiel bij de teen van de andere voet, ook hier zonder visuele informatie. In het experiment werd de tijd opgenomen hoe lang zij in deze positie konden staan zonder hun armen of voeten te bewegen of de hulp van een ander nodig te hebben om in balans te blijven. Een aantal deelnemers konden tenminste 30 seconden de balans op de schuimmat houden, wat als normaal is te beschouwen. Bij deze groep maakte het niet uit of hun hoortoestellen aan of uit stonden. Echter de deelnemers die meer moeite hadden met het houden van hun balans presteerden beter met hun hoortoestellen aan. De prestatieverbetering was nog groter in de veeleisende evenwichtstaak.

In de schuimmat-test wisten de deelnemers gemiddeld 17 seconden hun balans te bewaren. Met de hoortoestellen aan verbeterde dit tot bijna 26 seconden. In de nog moeilijkere hiel-tegen-teen test bleven de patiënten gemiddeld 5 seconden stabiel staan met hun hoortoestellen uit, terwijl dit verbeterde naar gemiddeld 10 seconden met de hoortoestellen aan: een verdubbeling. De resultaten waren statistisch significant. Tijdens het onderzoek startte een deel van de deelnemers met het hoortoestel aan, terwijl een ander deel met de hoortoestellen uit begon (gerandomiseerd onderzoeksdesign).
De meetmethode voor het evenwicht met de schuimmat die werd gebruikt in het onderzoek, blijkt een goed gedocumenteerde relatie te hebben met het risico op vallen.


(Advertentie)

Oticon Banner


Veel van de deelnemers waren overigens niet bewust ervan dat ze met de hoortoestellen aan beter presteerden, maar in de praktijk blijken slechthorenden vaak aan te geven dat ze hun evenwicht beter kunnen houden wanneer ze hun hoortoestellen of cochleair implantaten dragen, aldus professor Hullar. Zodra er financieel middelen voor zijn zal het onderzoek herhaald worden met een grotere populatie.

Omdat hoortoestellen het evenwicht kunnen verbeteren, kunnen ze mogelijk ook voorkomen dat ouderen te maken krijgen met nare valpartijen en daaruit voortkomende dure medische ingrepen en revalidatie.

evenwicht ouderen met hoortoestellen beter

Bij de nieuwste generatie hoortoestellen wordt informatie tussen de hoortoestellen gedeeld. De samenwerking tussen de hoortoestellen, kan ervoor zorgen dat er een natuurlijker geluidsbeeld ontstaat, waardoor het oriënteren in de ruimte verbetert. Mogelijk draagt ook dit bij aan een verbeterd evenwicht. Interessant voor fabrikanten om daar onderzoek naar te (laten) doen.

Hoortoestellen hebben meer positieve effecten. Zo blijken slechthorenden die een hoortoestel dragen aan te geven dat zij zich beter voelen en betere relaties hebben met hun familieleden. Ook ondervinden zij een verbeterde mentale gezondheid en voelen zij zich onafhankelijker en zekerder. Het dragen van een hoortoestel blijkt ook een positief effect te hebben op de levenskwaliteit en het welzijn van slechthorenden.
Een ander voordeel is dat de delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor de auditieve waarneming gestimuleerd blijven en zo achteruitgang ervan voorkomen kan worden.

Update 2021:

In een literatuuronderzoek uitgevoerd in 2021 hebben onderzoekers de resultaten van verschillende onderzoeken die zijn gedaan naar de effecten van hoortoestellen op het evenwicht op een rij gezet. De auteurs geven aan dat de resultaten weliswaar wijzen in de richting van verbetering, toch blijkt het op grond van de resultaten nog niet mogelijk stellige conclusie te trekken dat hoortoestellen het statische, dynamische en subjectief ervaren evenwicht daadwerkelijk verbeteren. Daarvoor is nader onderzoek nodig.

Bronnen:

  • “The effect of hearing aids on postural stability.” Laryngoscope. 2014 Oct 24.[Epub ahead of print]
  • MedicalPress.com
  • Borsetto D, Corazzi V, Franchella S, Bianchini C, Pelucchi S, Obholzer R, Soulby AJ, Amin N, Ciorba A. The Influence of Hearing Aids on Balance Control: A Systematic Review. Audiol Neurootol. 2021;26(4):209-217. doi: 10.1159/000511135. Epub 2020 Dec 14. PMID: 33316800.
Reacties (1)
  1. Prima uiteenzending. Soms wat te medisch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Herstel van het gehoor met gentherapie bij erfelijke slechthorendheid weer stapje dichterbij

17 juli 2024 | Onderzoekers van het Mass Eye and Ear instituut hebben het gehoor bij muizen met een [...]

MED-EL en Starkey gaan samenwerken op het gebied van Bluetooth-connectiviteit

16 juli 2024 | MED-EL en Starkey kondigen aan samen te gaan werken. De samenwerking zal zich met name [...]

Emotioneel Gewaarzijn en Expressie Therapie bij behandeling tinnitus heeft potentie

15 juli 2024 | De toepassing van ‘Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET)’ bij de behandeling van tinnitus heeft [...]

Musi-CI training najaar 2024: muzikale training voor mensen met een cochleair implantaat

9 juli 2024 | Vanaf september vinden er weer Musi-CI trainingen plaats voor mensen met een cochleair implantaat. De [...]