Nieuw: Handboek Hoorzorg Ouderen, onze zorg!

1 juli 2008
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 1 min

Slechthorendheid neemt vanaf het zestigste levensjaar sterk toe. Het handboek Hoorzorg Ouderen, onze zorg! is een praktisch hulpmiddel bij het ontwikkelen en implementeren van een gehoorbeleid in verpleeg- en verzorgingshuizen. De Nationale Hoorstichting en de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden staan hier volledig achter en stellen geld beschikbaar aan ouderenorganisaties voor de ondersteuning van een logopedist voor de implementatie van dit gehoorbeleid.

In het handboek Hoorzorg Ouderen, onze zorg! staat beschreven hoe Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven de dienstverlening voor hoorzorg heeft georganiseerd. Er zijn trajecten uitgezet voor cliënten zonder en met hoortoestel. De dienstverlening is toegankelijk voor cliënten in het verpleeghuis, in het verzorgingshuis maar ook voor mensen in aanleunwoningen. Het handboek voorziet verder in een duidelijke beschrijving van de taken van de verschillende betrokkenen, bijvoorbeeld logopedist, audiologische centrum audicien, (verpleeg)huisarts, verzorgenden/ verpleegkundigen.

Op basis van deze, succesvol gebleken, aanpak worden aanbevelingen gedaan voor de implementatie van dit gehoorbeleid in andere organisaties. Bovendien zijn in de bijlagen een stroomschema van de dienstverlening, concrete protocollen en een scholingsopzet opgenomen.

Tijdens het symposium ‘Hoorzorg Ouderen, onze zorg!’ in de Week van het Oor op 21 april 2008 is door de Nationale Hoorstichting en de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden geld beschikbaar gesteld voor implementatie van het gehoorbeleid in andere ouderenorganisaties. Ondersteuning wordt geboden door een logopedist van Vitalis WoonZorg Groep en bestaat uit een voorbereidend gesprek op locatie, het verzorgen van twee scholingen en overleg (telefonisch en/of per mail) tijdens het gehele implementatietraject.

Slechthorendheid kan leiden tot communicatieve en sociale problemen. Er zijn in Nederland circa anderhalf miljoen slechthorenden. Uit cijfers uit het onderzoek van TNS NIPO Gehoor in Nederland (zie www.hoorstichting.nl) van oktober 2005 blijkt dat 25% van alle 60-jarigen een gehoorverlies heeft van 35 dB. Dit percentage stijgt sterk bij hogere leeftijden. Bij 75-jarigen naar 60% en bij 85-jarigen zelfs naar 75%.

Is uw interesse gewekt? Download het handboek via www.weekvanhetoor.nl Het is ook voor 20 euro te bestellen via k.jansen@vitalisgroep.nl

Meer nieuws

Kabinet negeerde NIVP advies over rookmelders

5 juli 2022 | Dat blijkt uit het journalistieke onderzoek van Brussel correspondent Frans Boogaard van het Algemeen Dagblad. [...]

Audiologen luiden noodklok en komen op voor de kwaliteit van Hoorzorg

29 juni 2022 | Vandaag vragen een zeer groot aantal audiologen aandacht voor de zorgen die zij hebben over [...]

Online workshop: ‘Grip op je energie met een auditieve beperking’

28 juni 2022 | Werkpad organiseert op 7 juli aanstaande tussen 16:00 en 17:30 uur de gratis te volgen [...]

Audioloog Jan de Laat krijgt koninklijke onderscheiding

24 juni 2022 | Tijdens zijn afscheidssymposium in Leiden kreeg klinisch fysicus audioloog dr. ir. Jan de Laat vandaag [...]