Nieuw: Handboek Hoorzorg Ouderen, onze zorg!

1 juli 2008
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 1 min

Slechthorendheid neemt vanaf het zestigste levensjaar sterk toe. Het handboek Hoorzorg Ouderen, onze zorg! is een praktisch hulpmiddel bij het ontwikkelen en implementeren van een gehoorbeleid in verpleeg- en verzorgingshuizen. De Nationale Hoorstichting en de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden staan hier volledig achter en stellen geld beschikbaar aan ouderenorganisaties voor de ondersteuning van een logopedist voor de implementatie van dit gehoorbeleid.

In het handboek Hoorzorg Ouderen, onze zorg! staat beschreven hoe Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven de dienstverlening voor hoorzorg heeft georganiseerd. Er zijn trajecten uitgezet voor cliënten zonder en met hoortoestel. De dienstverlening is toegankelijk voor cliënten in het verpleeghuis, in het verzorgingshuis maar ook voor mensen in aanleunwoningen. Het handboek voorziet verder in een duidelijke beschrijving van de taken van de verschillende betrokkenen, bijvoorbeeld logopedist, audiologische centrum audicien, (verpleeg)huisarts, verzorgenden/ verpleegkundigen.

Op basis van deze, succesvol gebleken, aanpak worden aanbevelingen gedaan voor de implementatie van dit gehoorbeleid in andere organisaties. Bovendien zijn in de bijlagen een stroomschema van de dienstverlening, concrete protocollen en een scholingsopzet opgenomen.

Tijdens het symposium ‘Hoorzorg Ouderen, onze zorg!’ in de Week van het Oor op 21 april 2008 is door de Nationale Hoorstichting en de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden geld beschikbaar gesteld voor implementatie van het gehoorbeleid in andere ouderenorganisaties. Ondersteuning wordt geboden door een logopedist van Vitalis WoonZorg Groep en bestaat uit een voorbereidend gesprek op locatie, het verzorgen van twee scholingen en overleg (telefonisch en/of per mail) tijdens het gehele implementatietraject.

Slechthorendheid kan leiden tot communicatieve en sociale problemen. Er zijn in Nederland circa anderhalf miljoen slechthorenden. Uit cijfers uit het onderzoek van TNS NIPO Gehoor in Nederland (zie www.hoorstichting.nl) van oktober 2005 blijkt dat 25% van alle 60-jarigen een gehoorverlies heeft van 35 dB. Dit percentage stijgt sterk bij hogere leeftijden. Bij 75-jarigen naar 60% en bij 85-jarigen zelfs naar 75%.

Is uw interesse gewekt? Download het handboek via www.weekvanhetoor.nl Het is ook voor 20 euro te bestellen via k.jansen@vitalisgroep.nl

Meer nieuws

Bebird oorcamera voor inspectie en schoonmaken van het oor. Is het veilig? | Review

20 mei 2024 | Via diverse webshops zijn meerdere types van de Bebird oorcamera te verkrijgen. De Bebird is [...]

Widex SmartRIC: nieuwe L-vormig vormgeving zorgt voor beter verstaan | Review

17 mei 2024 | Deze week introduceerde Widex op haar hoofdkantoor in Denemarken het nieuwe Widex Smart RIC hoortoestel [...]

Sony verbetert toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ook voor slechthorenden

16 mei 2024 | Sony presenteerde vandaag in Hoofddorp op de Global Accessibility Awareness Day verschillende producten en functies [...]

Musi-CI muziekmiddag voor mensen met een cochleair implantaat

10 mei 2024 | Op 25 mei 2024 vindt er een Musi-CI muziekmiddag plaats voor mensen met een cochleair [...]