Gehoorbeschermers verstoren ruimtelijk bewustzijn

19 januari 2023
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Bepaalde beroepsgroepen dragen ze daardoor niet consequent

Onderzoekers van de Universiteit van Miami hebben de effecten van gehoorbeschermers en gehoorverlies door lawaai bestudeerd op het ruimtelijk bewustzijn. De resultaten laten overeenkomstig de verwachting zien dat persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen het ruimtelijk horen en daarmee het bewustzijn van de omgeving verstoren. Ook blijken ze het in de gaten houden van spraaksignalen te bemoeilijken. Daarnaast bleken gehoorbeschermers het verstaan negatief te beïnvloeden wanneer spraak van achter kwam en op hetzelfde moment er ook het nodige lawaai aanwezig was. Gehoorkappen bleken het ruimtelijk horen meer te verstoren dan een hoge-tonengehoorverlies zoals dat samengaat met lawaaislechthorendheid. De resultaten van het onderzoek zijn in lijn met bezwaren die bepaalde groepen werknemers, zoals hulpverleners, aandragen om gehoorbeschermers niet consequent te dragen.

gehoorbeschermers verstoren ruimtelijk bewustzijn

Gehoorbeschermers belangrijk

Gehoorbeschermers zijn belangrijk op het werk om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan hoge geluidsniveaus. Daarmee is immers lawaaislechthorendheid te voorkomen. Werknemers zijn zich gelukkig steeds meer bewust van de risico’s die lawaai op het werk met zich meebrengt. Op veel werkplekken dragen werknemers dan ook gehoorbeschermers trouw. Toch willen bepaalde beroepsgroepen hun gehoorbeschermers niet in alle situaties dragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor beroepen die te maken hebben met de openbare veiligheid, zoals personeel werkzaam bij de brandweer, politie en ambulance.

Hulpverleners dragen gehoorbeschermers niet consequent

Hulpverleners en ook reddingswerkers dragen hun gehoorbeschermers vaak niet wanneer zij moeten uitrukken naar situaties die levensbedreigend zijn en waarbij stress een grote rol speelt. In dergelijke situaties zijn ruimtelijke oriëntatie en communicatie belangrijk. Ook werknemers die tijdens het werk te maken hebben met waarschuwingssignalen of waarschuwingen van anderen laten nogal eens na gehoorbeschermers te dragen. Soms dragen werknemers ze niet om zo de geluiden van het werkproces in de gaten te kunnen houden. Werknemers zien dan zelf het verminderde bewustzijn voor de omgeving als een barrière om gehoorbeschermers routinematig te dragen.

Verminderd bewustzijn omgeving belangrijkste reden voor ongelukken

Verminderd bewustzijn voor de omgeving blijkt een van de belangrijkste redenen voor ongelukken die leiden tot verwondingen of die zelfs fataal kunnen aflopen. Bij hun werk zijn hulpverleners verantwoordelijk voor het verlenen van snelle hulp en zorg. Zeker in situaties waarin ze noodhulp moeten verlenen, is het belangrijk om de omgeving nauwkeurig en snel in kaart te brengen. Vaak moeten ze vliegensvlug de locatie kunnen bepalen van waaruit een geluid komt en ook identificeren waar het van afkomstig is. Coördinatie en dus communicatie met andere hulpverleningsdiensten is daarbij veelal ook belangrijk om zo een efficiënte en effectieve aanpak van noodsituaties te kunnen garanderen. Daarbij hebben omgevingsgeluiden een flinke nadelige invloed. Werknemers zelf ervaren gehoorbeschermers in zulke situaties vaak als een risicofactor voor verwondingen en dodelijke ongelukken.

gehoorbeschermers verstoren ruimtelijk bewustzijn richting horen

Persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen kunnen ruimtelijk horen verstoren

De wetenschappers uit Miami hebben het effect van gehoorbeschermers en lawaaislechthorendheid op de ruimtelijke waarneming in kaart willen brengen. Hun onderzoek laat zien dat persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen het ruimtelijk horen verstoren en ook het detecteren van spraak bemoeilijkt.

Daarnaast blijken gehoorbeschermers het verstaan van spraak negatief te beïnvloeden op het moment dat spraak van achter komt en er daarbij ook sprake is van omgevingslawaai.

Gehoorkappen bleken het ruimtelijk horen meer te verstoren dan een (gesimuleerd) hoge-tonengehoorverlies. Een dergelijk gehoorverlies is kenmerkend voor lawaaislechthorendheid.
De resultaten van het onderzoek zijn in lijn met de bezwaren die sommige werknemers maken tegen het consequent dragen van gehoorbeschermers.

Bron:  

Snapp HA, Millet B, Schaefer-Solle N, Rajguru SM, Ausili SA (2023) The effects of
hearing protection devices on spatial awareness in complex listening environments. PLoS ONE 18(1):
e0280240. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280240

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]

Selectie binnen een dag voor cochleair implantaat blijkt mogelijk

3 april 2024 | Onderzoekers van de afdeling KNO van het Erasmus Medisch Centrum laten zien dat het mogelijk [...]