EHBOorsuizen eHealth module online te volgen bij Therapieland.nl | Review

5 juni 2023
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 6 min

Tinnituspatiënten kunnen via Therapieland.nl de e-Healh module ‘EHBOorsuizen-controle over tinnitus’ volgen. Hulpverleners kunnen deze online tinnitustherapie aanbieden, maar patiënten kunnen zich er ook zelf voor aanmelden. De EHBOorsuizen therapie is ontwikkeld door klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar. Wagenaar is bekend van het bestseller boek Eerste Hulp Bij Oorsuizen waar afgelopen maand de vernieuwde 16e druk van verscheen. De EHBOorsuizen-therapie geeft veel goede achtergrondinformatie en bevat filmpjes met gedegen uitleg. De module spoort deelnemers aan opdrachten uit te voeren en ook oefeningen te doen. De cursus is volledig gebaseerd op de effectief gebleken cognitieve gedragstherapie. HOorzaken doorliep de online tinnitusmodule bij Therapieland.nl.  

EHBOorsuizen online tinnitustherapie Olav Wagenaar
Klinisch Neuropsycholoog Olav Wagenaar ontwikkelde samen met Therapieland de EHBOorsuizen module en geeft in de filmpjes uitleg.

E-Health module EHBOorsuizen

De e-Health module EHBOorsuizen is een online doe-het-zelf therapie voor mensen met tinnitus. De therapiemodule is volledig gebaseerd op cognitieve-gedragstherapie. Dit is op dit moment de gouden standaard die in Nederland toegepast wordt bij de behandeling van tinnitus. Door het doorlopen van deze eHealth therapie kunnen cliënten met tinnitus meer controle krijgen over hun tinnitus. Dit is mogelijk doordat de gevoelens van machteloosheid en ook andere negatieve gevolgen afnemen. Hierdoor wordt de tinnitus beter beheersbaar.

Behandelaar en naaste uitnodigen

Eenmaal ingelogd voor de module op Therapieland.nl is het ook mogelijk om een naaste of een behandelaar uit te nodigen. Deze kan dan meekijken tijdens het doorlopen van de online therapie. Op deze manier kunnen ook behandelaars die niet aangesloten zijn bij Therapieland.nl gebruik maken van de module en deze naast de individuele therapiesessies inzetten. Een eventuele partner, familielid, vriend of vriendin kan via deze weg ook betrokken worden bij het proces. Dat komt het begrip over tinnitus en de last die het geeft ten goede. 

Opbouw programma online therapie EHBOorsuizen

De eHealth module start met een filmpje waarin Olav Wagenaar duidelijk maakt uit welke stappen het programma bestaat. Daarna volgt de eerste opdracht: het bijhouden van een dagboek. Hierdoor krijg de deelnemer inzicht waar de tinnitusklachten erger of juist minder erg door worden. Vervolgens wordt de last die de deelnemer heeft van zijn tinnitus in kaart gebracht. Dat gebeurt met de Tinnitus Handicap Inventory (THI) vragenlijst. Na het invullen krijgt de cliënt een score te zien die de ernst van zijn klachten weergeeft.
Als de deelnemer in plaats van Olav Wagenaar als begeleider liever een vrouw in de educatieve filmpjes in beeld wil zien (en horen), dan is dat ook mogelijk.

Uitleg over tinnitus en hyperacusis

Tijdens het volgende onderdeel krijgt de deelnemer uitleg over tinnitus en hyperacusis. De cliënt beantwoord na de filmpjes een aantal vragen over zijn klacht. Daarna volgt uitleg over de redenen waardoor iemand tinnitus kan krijgen en wat maakt dat door mentale overbelasting tinnitus kan ontstaan. Ook wordt duidelijk waardoor hyperacusis ontstaat.

Gehoorverlies

Bekend is dat gehoorverlies tot tinnitus kan leiden. In een video daarover legt Wagenaar uit waarom dit zo is. Duidelijk wordt dat gehoorverlies tot tinnitus kan leiden maar dat dit zeker niet perse zo hoeft te zijn. Bij dit gedeelte is er ook een bibliotheek in de kantlijn beschikbaar waar meer uitleg is te vinden over gehoorverlies en het audiogram.

EHBOorsuizen online tinnitustherapie

Psychische belasting

Naast gehoorverlies kan ook psychische overbelasting zorgen voor tinnitus of de al bestaande tinnitusklachten verergeren. Dat wordt stap voor stap uitgelegd. Onderwerpen als belastbaarheid en het effect van persoonlijkheid komen daarbij aan bod. Ook hierbij krijgt de deelnemer opdrachten om zo meer zelfinzicht te krijgen.

Lichamelijk conditieverlies

In het volgende deel volgt uitleg wat de effecten zijn van lichamelijk conditieverlies. Ook bij dit onderdeel krijgt de deelnemer vragen en een opdracht voorgeschoteld.

Stellen doelen

Tijdens de volgende stap legt de deelnemer persoonlijke doelen vast. Wat wil hij of zij bereiken? In de loop van de online module wordt meerdere keren nagegaan of deze doelen al behaald zijn.

Effecten van geluid

Belangrijk is ook te weten welke effecten geluid op ons kan hebben. Ook daar krijgt de deelnemer inzicht in. Ook wordt in dit deel duidelijk welke negatieve emoties en lichamelijke reacties geluid teweeg kan brengen. Wat maakt dat tinnitus tot machteloosheid kan leiden en wat gaat helpen om tinnitus beheersbaar te krijgen, komt daarna aan de orde.

Stress

Omdat stress voor mentale overbelasting zorgt en aanleiding kan zijn voor tinnitus en het verergeren van de klachten, komt dit in de eHealth module uitgebreid aan bod. De deelnemer houdt in een dagboek bij welke situaties voor stress zorgen en welke juist energie-gevend zijn. Als iemand te veel stress ervaart en te weinig ontspant, kan dit leiden tot chronische stress. Dat kan op zijn beurt tot lichamelijke en mentale uitputting leiden. Dit zorgt vaak ook voor tal van lichamelijke klachten.

Vicieuze stress-cirkel

Gedachten over tinnitus en de negatieve gevolgen ervan kunnen op hun beurt weer voor nog meer stress zorgen. Dit kan weer tot verergering van de tinnitusklachten leiden (vicieuze stress-cirkel). Ook kunnen donkere gedachten zorgen voor somberheid en angstklachten. Door kritisch te kijken naar deze gedachten zijn gevoelens van machteloosheid uiteindelijk te bestrijden. Daar richt het vervolg van de online tinnitustherapie EHBOorsuizen zich op.

Negatieve gedachten

Gedachten hebben grote invloed op hoe we ons voelen. Zo kunnen negatieve gedachten over tinnitus ervoor zorgen dat patiënten zich steeds machtelozer gaan voelen. Door de gedachten kritisch onder de loep te nemen, is het mogelijk beetje bij beetje anders over tinnitus te gaan denken. Hierdoor zal de deelnemer tinnitus ook als minder bedreigend gaan zien. In een instructiefilmpje wordt stap voor stap uitgelegd hoe deze gedachten zijn uit te dagen en zijn te vervangen voor ‘productievere’ gedachten. Daarbij zijn de schema’s te gebruiken die de deelnemer aangereikt krijgt.
Na deze oefeningen wordt opnieuw gekeken in hoeverre de eerder gestelde doelen zijn bereikt.

Negatieve gevolgen door tinnitus

Zoals bekend kan tinnitus flink wat negatieve gevolgen hebben. Denk aan lichamelijke klachten, vermoeidheid, somberheid, angst en slaapproblemen. Ook kunnen patiënten blijvend op zoek gaan naar een oplossing in de vorm van medicatie of (alternatieve) behandelingen. Uiteindelijk kan het ertoe leiden dat zij zich terugtrekken uit hun sociale leven. De volgende stap tijdens deze online tinnitustherapie is deze gevolgen in kaart te brengen.

Terugdringen negatieve gevolgen

De volgende onderdelen van de eHealth module richten zich op het terugdringen van lichamelijke, negatieve emotionele en gedragsmatige gevolgen. De deelnemer aan de onlinetherapie krijgt om dit te bereiken telkens opdrachten.

Evaluatie van doelen en klachten

De deelnemer kijkt uiteindelijk nogmaals naar zijn gestelde doelen en vult aan het einde de THI-vragenlijst voor de tweede keer. Zo is te zien in hoeverre de klachten zijn verminderd.
Natuurlijk is het mogelijk onderdelen van de online therapie nogmaals te doorlopen. Wanneer de klachten onverhoopt verergeren dan kan de cliënt altijd weer teruggrijpen op de online EHBOorsuizen therapie-module. De module blijft namelijk na aanschaf permanent beschikbaar voor de deelnemer.  

De online module is te volgen via therapieland.nl. Het volgen van deze online tinnitustherapie kost momenteel 49,95 euro.  

Boek Eerste Hulp Bij Oorsuizen handig als naslagwerk

Het in 2012 verschenen boek Eerste Hulp Bij Oorsuizen is inmiddels aan zijn 16e druk bezig. Het is daarmee een van de bestsellers in de categorie tinnitus zelfhulpboeken. Het nieuwe boek dat een aantal wijzigingen heeft ondergaan, is handig om als naslagwerk te gebruiken bij de cursus. Grote voordeel van het boek is dat de informatie volledig in lijn is met de onlinetherapie module EHBOorsuizen.

Conclusie online EHBOorsuizen therapie

De online therapie EHBOorsuizen zit goed in elkaar en is een aanrader voor patiënten met tinnitus. De module geeft goede uitleg over tinnitus en wat de verschillende aanleidingen ervoor kunnen zijn. Na het in kaart brengen van de gevolgen neemt de online module de deelnemer aan de hand om vervolgens stap voor stap de negatieve gevolgen aan te pakken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. De deelnemer zal uiteindelijk zijn of haar tinnitus daarmee beter beheersbaar weten te krijgen. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf: het is net als bij een-op-een en ook groepstherapie nodig om zelf flink wat werk te verzetten. Om de tinnituslast te verminderen zullen de meeste mensen met tinnitus dat er vast en zeker voor over hebben.

Klik hier om in te schrijven voor de EHBOoorsuizen module op Therapieland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Herstel van het gehoor met gentherapie bij erfelijke slechthorendheid weer stapje dichterbij

17 juli 2024 | Onderzoekers van het Mass Eye and Ear instituut hebben het gehoor bij muizen met een [...]

MED-EL en Starkey gaan samenwerken op het gebied van Bluetooth-connectiviteit

16 juli 2024 | MED-EL en Starkey kondigen aan samen te gaan werken. De samenwerking zal zich met name [...]

Emotioneel Gewaarzijn en Expressie Therapie bij behandeling tinnitus heeft potentie

15 juli 2024 | De toepassing van ‘Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET)’ bij de behandeling van tinnitus heeft [...]

Musi-CI training najaar 2024: muzikale training voor mensen met een cochleair implantaat

9 juli 2024 | Vanaf september vinden er weer Musi-CI trainingen plaats voor mensen met een cochleair implantaat. De [...]