Effect van cochleair implantaat op tinnitus

19 september 2015
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

Voor doven en zeer ernstige slechthorenden kan een cochleair implantaat uitkomst bieden. Een cochleair implantaat wordt chirurgisch onder de huid geïmplanteerd en uiteindelijk stimuleren hele kleine in het slakkenhuis aangebrachte elektroden de gehoorzenuw. Maar welk effect heeft een cochleair implantaat (CI) op tinnitus? Kan het minder worden of bestaat er juist de kans dat tinnitus erger wordt of juist ontstaat? Het effect van CI’s op tinnitus is in meerdere CI centra in Nederland onderzocht. Het onderzoek werd gecoördineerd door het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Uit het onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift Laryngoscope komt naar voren dat een CI effectief kan zijn bij het verminderen van tinnitus bij patiënten die aan twee zijden een sensorisch gehoorverlies hebben en die vooraf aan de operatie een klein beetje of middelmatig last van tinnitus hebben. Wat ook bleek is dat de ervaren tinnitus ook erger kan worden of zelfs kan ontstaan wanneer een CI wordt geïmplanteerd. Voor patiënten natuurlijk goed om te weten wanneer zij een dergelijke implantaat overwegen.
Update: Inmiddels is er nieuw en uitgebreider onderzoek gedaan door het UMC Utrecht samen met onderzoekers uit Australië. Lees hier de laatste resultaten

Elektrode cochleair implantaat

Slakkenhuis met ingebrachte elektrode

Tinnitus

Tinnitus ook wel oorsuizen genoemd zijn klachten waarbij patiënten aangeven dat zij fluiten, zoemen, gesis, brommen of een ander geluid ‘horen’, zonder dat dit daadwerkelijk buiten het hoofd aanwezig is. De tinnitus geluiden (het oorsuizen) kunnen constant of met tussenpozen waargenomen worden en een wisselende sterkte hebben.

Onderzoek effecten CI op tinnitus

Bij het onderzoek uitgevoerd onder 38 volwassen patiënten werd gekeken naar de voordelen van tweezijdige CI implantatie tegenover eenzijdige implantatie. Bij dit onderzoek werd ook gekeken naar de effecten op tinnitus. Hiervoor werden de Tinnitus Handicap Inventory en de Tinnitus Questionnaire gebruikt. De vragenlijsten werden ingevuld voor de operatie en 1 jaar erna.

Cochleair implantaat: De Auria van Advanced Bionics

Tinnitus klachten voor en na implantatie CI

De resultaten laten zien dat tinnitus nog voordat een CI geïmplanteerd werd, bij 42% van de patiënten voorkomt (16 op de 38).  Bij deze 16 patiënten nam de score op de Tinnitus Questionnaire in 71% van de gevallen af en op de Tinnitus Handicap Inventory zelfs met 80%. Echter bij zes patiënten bleek tinnitus juist te zijn ontstaan (vijf in de groep die aan twee zijden een CI had gekregen en één in de groep die slechts eenzijdig een CI had gekregen).

Eerder onderzoek naar tinnitus en cochleair implantaten

Eerder retrospectief onderzoek naar tinnitus bij eenzijdige CI implantatie geeft geen duidelijk inzicht in de effecten van CI’s op tinnitus. Bij bestaande onderzoeken blijkt een flink risico op bias door de onderzoeksopzet. Naar de effecten van tweezijdige implantatie op de waarneming van tinnitus was tot op heden nog minder bekend.

Implantatie CI geen behandelmethode voor tinnitus

De implantatie van cochleair implantaten werd in het onderzoek uitgevoerd omdat de patiënten slechthorend of doof waren en dus niet omdat de patiënten last hadden van tinnitus. Cochleair implantaten worden momenteel in Nederland (nog) niet als behandelmethode van tinnitus ingezet.

Kans op tinnitus voor het individu bij CI implantatie

Voor de individuele patient gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om het gemiddelde, maar wat de kans in zijn individuele geval is. Hierover kan vanuit een enkel onderzoek echter geen uitspraak worden gedaan. Wanneer er in de toekomst flink wat extra onderzoeken zijn uitgevoerd, kan daar uiteindelijk wel een inschatting van worden gemaakt. De wetenschap dat tinnitus kan verminderen maar ook erger kan worden of juist ontstaan is wel goed om mee te nemen bij de beslissing om zich al dan niet te laten implanteren met een CI.

laryngoscope tinnitus en ci

Bron: van Zon, A., Smulders, Y. E., Ramakers, G. G. J., Stegeman, I., Smit, A. L., Van Zanten, G. A., Stokroos, R. J., Hendrice, N., Free, R. H., Maat, B., Frijns, J. H. M., Mylanus, E. A. M., Huinck, W. J., Topsakal, V., Tange, R. A. and Grolman, W. (2015), Effect of unilateral and simultaneous bilateral cochlear implantation on tinnitus: A randomized controlled trial. The Laryngoscope. doi: 10.1002/lary.25493

Advanced Bionics supported this study with a nonrestrictive research grand. It did not have any influence on the data collection, data analysis, or data interpretation as established before the study in our research agreement.
w.g. receives nonrestrictive grants from Advanced Bionics, MED-EL, Oticon, and Cochlear.
The authors have no other funding, financial relationships, or conflicts of interest to disclose.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Schoonenberg Hoorsupport komt met kerstcommercial op tv

28 november 2023 | Vanaf 4 december aanstaande is de nieuwe kerstcommercial van Schoonenberg Hoorsupport op televisie te zien. [...]

Informatiebijeenkomsten cochleair implantaten – december 2023 en januari 2024

27 november 2023 | Benieuwd wat een cochleair implantaat voor u of voor uw kind kan betekenen? Ook in [...]

Widex SoundConnect zendt computergeluid naar Moment hoortoestellen

19 november 2023 | Goed nieuws voor dragers van Widex Moment hoortoestellen: sinds afgelopen week is de Widex SoundConnect [...]

Stroomdiagram helpt diagnose somatosensorische tinnitus vast te stellen

15 november 2023 | Professor dr. Sarah Michiels verbonden aan de Universiteit van Hasselt heeft recent een stroomdiagram ontwikkeld [...]