Een hoortoestel zonder bijbetaling is niet altijd helemaal gratis

25 november 2020
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

Met regelmaat komen er reclames langs voor hoortoestellen met uitingen als “Twee hoortoestellen zonder bijbetaling”, “Altijd zonder bijbetaling ongeacht waar en hoe u verzekerd bent”.  Ook zijn er uitingen te lezen als “Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en wij de rest”.
De Reclame Code Commissie is tot het oordeel gekomen dat er in deze reclame-uitingen essentiële informatie ontbreekt voor de consument. Naast de ‘eigen bijdrage’ bestaat er namelijk ook nog het ‘eigen risico’.
De Commissie beveelt de adverteerder dan ook aan om niet meer op deze wijze reclame te maken. Dat advies is al snel door de adverteerder opgevolgd. Voor de consument is het goed om het verschil tussen ‘eigen bijdrage’ en ‘eigen risico’ helder voor ogen te hebben.

vergoeding hoortoestel gratis

Onduidelijk

Cliënten kunnen zich door de reclame-uitingen waarin een bedrijf een of twee hoortoestellen zonder bijbetaling aanbiedt aangesproken voelen. Dat kunnen cliënten zijn die de financiële draagkracht missen om zelf geld uit te geven aan hoorhulpmiddelen, maar ook cliënten die het gewoon een aantrekkelijke aanbieding vinden óf een hoortoestel nog niet echt nodig vinden en denken: “Als het toch gratis is, waarom dan niet?”.
In de gedane reclame-uitingen beloofde het adverterende audiciensbedrijf de eigen bijdrage voor zijn rekening te nemen. Vergeten werd te vermelden dat er ook nog sprake is van een eigen risico. Daardoor kunnen er uiteindelijk toch kosten om de hoek komen kijken voor het hoortoestel waarop de cliënt niet rekende.
Dat het eigen risico een rol kan spelen als kostenpost bij de aanschaf, is voor consumenten niet altijd duidelijk en wordt volgens de Reclame Code Commissie ook onvoldoende duidelijk gemaakt in de gemaakte reclame-uitingen.

Eigen bijdrage en eigen risico

Vanuit de basisverzekering worden hoortoestellen voor 75% vergoed. De cliënt betaalt zelf een eigen wettelijke bijdrage van 25%. Daarnaast bestaat er het eigen risico. Dit eigen risico bedraagt dit jaar 385 euro. Heeft de cliënt dit volledige bedrag openstaan dan kosten de hoortoestellen alsnog 385 euro extra.
Staat er een deel open dan zijn de kosten voor de hoortoestellen het openstaande bedrag van het eigen risico.
Wanneer een audiciensbedrijf adverteert met “Hoortoestellen zonder bijbetaling”, betekent dit dat het bedrijf de wettelijke eigen bijdrage voor zijn rekening neemt, maar niet het eigen risico.
Overigens kan een eventuele aanvullende verzekering de 25% eigen bijdrage wellicht geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Aanschaf hoortoestel gunstig als eigen risico al ‘verbruikt’ is

Voor cliënten die al hun volledige eigen risico ‘verbruikt’ hebben, is het gunstig om dit jaar nog een hoortoestel aan te schaffen. Zeker als verwacht wordt dat de zorgkosten waarvoor het eigen risico geldt het jaar erop lager zullen uitvallen. Dit zorgt in de laatste maanden van het jaar bij audiciensbedrijven altijd voor extra drukte.

Oordeel Reclame Code Commissie

Omdat voor consumenten het verschil tussen ‘eigen bijdrage’ en ‘eigen risico’ niet direct duidelijk werd in de reclame-uitingen van het audiciensbedrijf dat hiermee adverteert, is de Reclame Code Commissie tot het oordeel gekomen dat er in de reclame essentiële informatie ontbreekt om tot een weloverwogen besluit te komen om hoortoestellen al dan niet aan te schaffen. De Commissie beveelt dan ook de adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Voor consumenten is het dus goed te realiseren dat een hoortoestel zonder bijbetaling dus pas helemaal gratis is als ook het eigen risico al helemaal volledig is verrekend.
Het betreffende bedrijf heeft overigens snel het advies van de Commissie opgevolgd en heeft keurig nu de zinsnede “Eigen risico kan van toepassing zijn” toegevoegd.

Prijsstelling hoortoestellen niet transparant

Door het onderscheid tussen de eigen bijdrage, het eigen risico, de verschillende soorten polissen en verschil in contracten die zorgverzekeraars hebben afgesloten met audiciensbedrijven, is het erg onduidelijk voor een verzekerde wat een hoortoestel bij welke winkel gaat kosten. De prijsstelling van hoortoestellen is op dit moment daardoor verre van transparant. De prijs voor één en het zelfde hoortoestel kan afhankelijk van verzekeraar en audicien dus flink verschillen.

Bron: website Reclame Code Commissie

Reacties (4)
  1. Dat is een interessante discussie. Tegelijkertijd kan de vraag ook worden gesteld of (tv-)reclames voor vergoede hulpmiddelen acceptabel zijn. Daar zijn vele miljoenen mee gemoeid en de reclames leiden uiteindelijk natuurlijk ook weer tot meer vraag wat ook weer tot hogere zorgkosten leidt. Tegelijkertijd heeft slechthorendheid veel negatieve consequenties (zoals sociale isolatie, depressie, cognitieve achteruitgangen, verminderd welzijn etc) wat uiteindelijk leidt tot kosten elders in de zorg. Wellicht is het een relatief goedkope oplossing zeker omdat de kosten van de totale hoorzorg op het totale budget klein zijn.

  2. Duidelijk, maar je zou ook in kunnen gaan op de vraag of de actie van deze winkelketen om je eigen bijdrage te vergoeden wel moreel acceptabel is. Immers het is de bedoeling van de wetgever dat men 25% zelf betaalt, dit om de vraag te dempen en zo de zorgkosten voor iedereen betaalbaar te houden. Deze actie neemt die prikkel weg. Blijkbaar is de marge van de leverancier ruim genoeg om die 25% als korting te geven. Dan zou het netter zijn als ze gewoon de prijs met 15% verlagen.

    • 15% had natuurlijk 25% moeten zijn in de laatste zin.

  3. In 2017 kreeg ik het advies van de KNO arts om een hoortoestel aan te schaffen, i.v.m. “symmetrische doofheid”. Deze beslissing heb ik echter telkens uitgesteld. Onlangs ben ik bij Specsavers geweest, om informatie te verkrijgen over hun aanbieding van twee gratis hoortoestellen.Volgens de medewerkster moest ik opnieuw een afspraak maken met de KNO arts voor een recente verwijsbrief. Volgens haar was met de zorgverzekeraar afgesproken, dat een verwijsbrief niet ouder mocht zijn dan 1 jaar. Vervolgens heb ik via de huisarts een oor onderzoek aangevraagd bij de KNO arts, hetgeen natuurlijk wel ten koste gaat van mijn eigen risico. Op de site van “hoorzaken.nl” staat echter, dat een verwijsbrief niet nodig is voor slechthorenden met een leeftijd tussen de 18 en 67 jaar, die voor het eerst een hoor hulpmiddel willen verkrijgen. Ik ben de leeftijd van 71 jaar reeds gepasseerd en ben verzekerd bij Univé/Zorgzaam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Tv reclame van Specsavers laat zien dat support vanuit omgeving voor slechthorende belangrijk is

15 januari 2021 | Op tv is een nieuwe reclame van Specsavers te zien met Wibi Soerjadi in de [...]

Misofonie bij kinderen vaak niet onderkend door ouders

12 januari 2021 | Ouders weten vaak niet dat bepaald gedrag bij hun kinderen door misofonie kan worden veroorzaakt. [...]

Tinnitusbehandeling ook positief effect op cognitief functioneren

11 januari 2021 | Bekend is dat tinnitus bij sommige patiënten tot gezondheidsproblemen leidt en ook voor geheugen- en [...]

Oproep: Vul de enquête over COVID-19 en tinnitus van Hoormij∙NVVS in!

5 januari 2021 | Van 1 t/m 6 februari 2021 vindt de jaarlijkse internationale Week van het Oorsuizen (WvhO) [...]