De Kwaliteitsaudiciens: nieuwe branchevereniging opgericht door ex NVAB leden

10 november 2015
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

De drie grote audiciensbedrijven Beter Horen, Schoonenberg en Van Boxtel Hoorwinkels hebben vandaag bekend gemaakt dat zij samen een nieuwe branchevereniging opzetten. De naam van de nieuwe branche vereniging luidt de “de Kwaliteitsaudiciens”. Doel van de branchevereniging is het behartigen van de belangen van de kwaliteitsaudiciens in het nastreven van houdbare, kwalitatieve en bereikbare hoorzorg in Nederland. De drie bedrijven bundelen hun krachten in de samenwerking en interactie in het publieke domein met zorgverzekeraars, overheid, patiëntenverenigingen en andere stakeholders. De drie bedrijven hebben samen naar schatting een marktaandeel van 60%.

De Kwaliteitsaudiciens

Op 2 juni van dit jaar hebben de drie ketens Beter Horen, Schoonenberg en Van Boxtel Hoorwinkels onafhankelijk van elkaar besloten om hun lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven (NVAB) op te zeggen.

De reden hiervoor was dat de belangen en de kwaliteit de diverse bedrijven voorstaan binnen de vereniging zoals deze bestond te veel verschilden. Door te grote verschillen in inzicht kon de vereniging voor de scheidende bedrijven onvoldoende slagvaardig te werk gaan. Hierdoor voelden zij zich niet meer thuis binnen de vereniging.

Als aanleiding voor de oprichting van – de Kwaliteitsaudiciens – wordt aangegeven dat er te grote druk is ontstaan op de noodzakelijke zorg en aandacht voor patiënten.
Met het oprichten van – de Kwaliteitsaudiciens – willen Beter Horen, Van Boxtel en Schoonenberg opkomen voor behoud van kwalitatieve gehoorzorg en het bieden van ruimte aan audiciens voor de combinatie van diagnose, triage, aanmeten, aanleveren, afstellen en bijstellen van hoortoestellen, voor elke gebruiker en elk budget. Adequaat en eenvoudig waar het kan, gespecialiseerd maatwerk waar nodig en comfortabel, esthetisch en optimaal afgestemd op persoonlijke voorkeur waar gewenst.

Dit is wat de directeuren van de drie bedrijven zeggen:

Marcel Wanna, CEO Schoonenberg Hoorcomfort: “In de huidige marktomstandigheden is het belangrijk om samen op te trekken om onze audiciens in staat te stellen om de noodzakelijke aandacht en kwaliteit te bieden aan elke klant.”

Peter Peters, CEO Beter Horen: “Een gehoorapparaat is feitelijk een halffabrikaat dat pas met aandacht en expertise van de audicien tot een volwaardig eindproduct voor de patiënt uitgroeit. Er moet ruimte blijven voor die expertise en aandacht.”

Frans Story, CEO Van Boxtel Hoorwinkels: “Het stilstaan bij de specifieke klachten en leefomstandigheden van individuele patiënten is voor mij de kern van hoorzorg. Met de Kwaliteitsaudiciens streven we naar behoud van die kern.”

Of zelfstandige audiciens zich aansluiten bij de nieuwe branchevereniging “de Kwaliteitsaudicien” is nog niet duidelijk. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Bebird oorcamera voor inspectie en schoonmaken van het oor. Is het veilig? | Review

20 mei 2024 | Via diverse webshops zijn meerdere types van de Bebird oorcamera te verkrijgen. De Bebird is [...]

Widex SmartRIC: nieuwe L-vormig vormgeving zorgt voor beter verstaan | Review

17 mei 2024 | Deze week introduceerde Widex op haar hoofdkantoor in Denemarken het nieuwe Widex Smart RIC hoortoestel [...]

Sony verbetert toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ook voor slechthorenden

16 mei 2024 | Sony presenteerde vandaag in Hoofddorp op de Global Accessibility Awareness Day verschillende producten en functies [...]

Musi-CI muziekmiddag voor mensen met een cochleair implantaat

10 mei 2024 | Op 25 mei 2024 vindt er een Musi-CI muziekmiddag plaats voor mensen met een cochleair [...]