CI in de schijnwerpers

Vooraankondiging symposium 10 jaar NC PLD Op woensdag 22 april zal door de GGMD met een interactief middagsymposium het 10-jarig bestaan van het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid (NC PLD) worden gevierd. Het NC PLD is ontstaan op initiatief van de Stichting Plotsdoven. Deze stichting is nauw betrokken bij de totstandkoming van dit symposium. […]

Slechthorenden met cochleair implantaat horen en voelen beat in muziek

Zeer ernstig slechthorenden die een cochleair implantaat hebben zijn in staat te reageren op bepaalde dimensies in muziek. Dit in tegenstelling het algemene idee dat ze dit niet zouden kunnen. De onderzoekers geven aan dat de blootstelling aan de beat in de muziek zoals de drums de emotionele en sociale levenskwaliteit kunnen verbeteren. Mogelijk kan […]

cochleair implantaat magneet MRI scan

Cochleair Implantaat geeft problemen bij MRI scan

Patiënten met een cochleair implantaat lopen het risico dat de geïmplanteerde magneet verschuift en dat zij ongemak en pijn ervaren tijdens het ondergaan van een MRI scan. Ook is het mogelijk dat de polariteit van de magneet veranderd door de MRI scan. Dit blijkt uit onderzoek dat afgelopen maand op de website van ‘JAMA Otolaryngology-Head […]

Oproep aan patienten die cochleair implantaat krijgen

Voor een nieuw televisieprogramma is Tuvalu Media op zoek naar mensen die binnenkort een cochleair implantaat krijgen. In dit programma willen de programmamakers verschillende mensen in de leeftijd van 6 tot ongeveer 50 jaar gaan volgen in het CI-traject. Daarom zoekt Tuvaku Media mensen voor wie de doof of slechthorend zijnbepalend is voor hun leven […]

KNO arts Stephanie Theunissen LUMC

Minder psychische problemen met cochleair implantaat

Kinderen met cochleair implantaat minder psychische problemen Slechthorende of dove kinderen met een cochleair implantaat (CI) hebben als tiener minder psychische problemen dan kinderen met een gewoon hoorapparaat. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Stephanie Theunissen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ongeveer 1 op de 1.000 pasgeborenen is doof of slechthorend. Theunissen onderzocht […]

Cochleaire implantaten – hoe eerder hoe beter

Wanneer kinderen hun cochleair implantaat krijgen voor hun 18e levensmaand, blijken ze beter te horen, geluiden en muziek beter te begrijpen en praten ze beter dan kinderen die de implantaten pas op latere leeftijd krijgen, zo blijkt uit onderzoek. Kinderen die onder de 18 maanden een implantaat kregen hadden een significant hogere score bij het […]

Wel of niet een tweede cochleair implantaat?

In het KNO-blad van April 2007 staat een artikel van Prof. Dr. Ir. Frijns van het Leids Universitair Medisch Centrum over de waarde van een tweede cochleair implantaat (bilateraal). Frijns geeft in zijn artikel aan dat moeizaam communiceren in gesproken taal een zeer hoge relevantie heeft voor doven, maar dat richtinghoren en spraakverstaan in ruis […]

Cochlear Implantaten van Advanced Bionics terug geroepen

Sonova de moedermaatschappij van Advanced Bionics heeft aangegeven dat zij volledig vrijwillig het HiRes 90K cochleair implantaat wereldwijd terugroepen heeft. Dit is gebeurd als voorzorgsmaatregel om na te gaan waar een mogelijk probleem met het implantaat aan ligt. Bij twee implantaten deed zich een raar voorval voor, waarbij de gebruiker een flinke pijn ervaarde, last […]

Hoortoestel op andere oor helpt kinderen met cochleair implantaat op alle fronten

Kinderen die een cochleair implantaat hebben, zijn gebaat bij een hoortoestel op hun andere oor zo blijkt uit onderzoek. In het onderzoek van Teresa Ching van het National Acoustic Laboratories werd het effect van een hoortoestel op het andere oor op het spraakverstaan, lokalisatie en functionele prestatie gemeten. Zowel de kinderen die ervaring hadden met […]