Patienten meer dan een jaar op wachtlijst voor cochleair implantaat operatie

7 december 2017
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Ernstig slechthorenden en doven staan meer dan een jaar op de wachtlijst voor een Cochleair Implantaat operatie. Voor het Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI), de belangenbehartiger voor cochleair implantaat (CI) gebruikers en andere patiëntenverenigingen een onacceptabele situatie.

cochleair implantaat operatie

OPCI vraagt om aandacht voor toename wachttijden cochleair implantaat operatie

OPCI vraagt dringend aandacht voor de zorgelijke toename van wachttijden voor een CI bij volwassenen en bij kinderen. CI is hèt voorbeeld van een medische technologie waarbij de kosten ruim worden ingehaald door de opbrengsten. Niet alleen op gebied van gezondheid, maar ook op de kwaliteit van leven en maatschappelijk gezien.
Tijdig implanteren kan een breed scala aan comorbiditeiten waaronder sociale isolatie, depressie, verlies baan, cognitieve onderstimulatie en afname maatschappelijke inzetbaarheid, voorkomen en zou daarmee volgens OPCI preventief ingezet moeten worden.

Ook kinderen de dupe – Treek normen zwaar overschreden

Steeds meer ouders van dove kinderen kiezen voor CI waardoor ze wèl regulier onderwijs volgen en krijgen andere ontwikkelkansen die er zonder CI niet zouden zijn. Met CI gaat “de wereld voor veel dove en ernstig slechthorende kinderen en volwassenen (opnieuw) open”. Door de budgettaire zorgplafonds kunnen Universitair Medische Centra (UMC’s) het aantal afgesproken implantaties niet overschrijden. De wachttijden lopen hierdoor op tot soms wel meer dan 20 maanden. Inmiddels wachten meer dan 550 patiënten op een CI. De zogeheten Treek-normen worden zwaar overschreden. De Treeknorm is de streefnorm die weergeeft binnen welke tijd een patiënt in principe recht op zorg zou moeten hebben.

Kwaliteit zorg aangetast

Zorgverzekeraars weigeren de groeiende groep nazorgpatiënten op basis van nacalculatie te financieren en nemen hiermee geen verantwoordelijkheid om eerder (impliciet) afgesproken jaarlijks toenemende zorg ook werkelijk financieel te leveren. De UMC’s worden door deze nazorgplicht geconfronteerd met een autonome kostenstijging. Hierdoor ontstaat in ernstige mate verdringing van andere zorg wat ten koste gaat van het aantal nieuwe CI-patiënten dat geholpen kan worden. KNO breed zijn hierdoor lange wachtlijsten ontstaan en wordt de kwaliteit van zorg aangetast. Dit probleem is reeds op verschillende niveaus besproken. Zorgverzekeraars spelen de bal terug naar de UMC’s die zelf hun speerpunten bepalen en daarmee kunnen kiezen deze speerpunten extra ruimte te bieden. UMC’s verhalen zich op de ethische dilemma’s die deze non-financiering veroorzaakt: als het ene zorgproduct uitbreidt, zal het andere moeten krimpen. Hierdoor is een patstelling ontstaan. PAGINA 2 OPCI voelt en neemt de verantwoordelijkheid om voor deze onwenselijke situatie aandacht te vragen, zich realiserend dat de zorg in Nederland onder hoge druk staat. Daarbij betreft het relatief lage patiëntaantallen en levert deze zorg ook grote en aantoonbare maatschappelijke winst op. Nationaal en internationaal is inmiddels ruimschoots aangetoond dat de kosten van CI op een mensenleven worden ingehaald door de maatschappelijk/gezondheid opgeleverde winst.

OPCI vraagt om verruiming budgetten voor cochleair implantaat operaties

OPCI vraagt dringend om de budgetten te verruimen waardoor wachtlijsten korter kunnen worden  en daarnaast om een eerlijke vergoeding van nazorg zodanig dat andere zorg niet verdrongen wordt. Daartegenover is OPCI bereid om in gezamenlijkheid met de UMC’s, producenten, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen zich in te zetten voor innovatie van duurzame CI-nazorg. Hierdoor is -met behoud van kwaliteit- wellicht besparing te verwezenlijken ten aanzien van deze CI-nazorg. Een brief met de beschrijving van deze problematiek is verzonden aan alle zorgverzekeraars, Raden van Bestuur van de UMC’s, producenten en de politiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

De AudioStream adapter van MED-EL: telefoneren en audio oversturen naar de RONDO 3

19 juni 2024 | Gebruikers van de RONDO 3 van MED-EL kunnen met de Audiostream-adapter eenvoudig muziek en telefoongesprekken [...]

Keuze hoortoestel: achter- of in-het-oor hoortoestel?

17 juni 2024 | Wanneer u toe bent aan een hoortoestel maakt u samen met de audicien de keuze [...]

Geeske van Voorthuijsen Uitblinker bij Ctalents Diamond Awards 2024

15 juni 2024 | Bij de uitreiking van de Ctalents Diamond Awards 2024 kreeg Geeske van Voorthuijsen als ‘Uitblinker’ [...]

Hoortoestellen zorgen voor betere balans bij ouderen

13 juni 2024 | Gehoorverlies bij ouderen verhoogt het risico op vallen door een verminderde balans. Een recente studie [...]