Slechthorenden met cochleair implantaat horen en voelen beat in muziek

28 januari 2015
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Zeer ernstig slechthorenden die een cochleair implantaat hebben zijn in staat te reageren op bepaalde dimensies in muziek. Dit in tegenstelling het algemene idee dat ze dit niet zouden kunnen. De onderzoekers geven aan dat de blootstelling aan de beat in de muziek zoals de drums de emotionele en sociale levenskwaliteit kunnen verbeteren. Mogelijk kan de blootstelling aan muziek ook positief bijdragen aan het verstaan van spraak en het gebruik van gesproken taal.

Cochleair implantaat ontworpen voor waarneming spraak en niet voor muziek

Volgens de onderzoeksleider worden cochleair implantaten ontworpen voor de waarneming van spraak, maar niet voor de perceptie van muziek. Door gebruik te maken van muziek waarin de nadruk ligt op de beat, denken de onderzoekers in staat te zijn zowel de waarneming van muziek als die van spraak te verbeteren.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de Georgetown University, afdeling Medical Center’s Laboratory of Integrative Neuroscience and Cognition en zal worden gepubliceerd in het tijdschrift Hearing Research in maart van dit jaar. 

Cochleair implantaat niet in staat toonhoogte en kwaliteit muziek door te geven

Eerder onderzoek heeft laten zien dat cochleair implantaten, die zo ontworpen zijn dat ze direct de auditieve zenuw stimuleren, niet in staat zijn om de toonhoogte en -kwaliteit van muziek door te geven. Veel gebruikers geven aan dat ze ruis horen wanneer muziek wordt afgespeeld. Om die reden krijgen ze ook weinig muziekles en leren niet op muziek te bewegen.

cochleair implantaat muziek

Dragers cochleair implantaten in staat lichaamsbeweging te synchroniseren met muziek

In het onderzoek hebben de onderzoekers naar een objectieve maat gezocht om te bepalen of gebruikers van cochleair implantaten, in staat waren hun lichaamsbewegingen op tijd te synchroniseren met de muziek met een reguliere beat. Hierbij werd hun prestatie vergeleken met normaalhorenden. De onderzoekers wilden bekijken of de zeer ernstig slechthorende cochleair implantaat gebruikers in staat waren de beat te horen en te voelen en of dit terug te vinden was in de sensorische en motorische delen in de hersenen. Hiervoor werden negen gebruikers met een cochleair implantaat getest aan wie gevraagd werd te reageren op drie populaire stijlen van Latin Dance muziek met een flinke beat. Met een nintendo Wii werd de bewegingen van het lichaam geregistreerd. Klik hier om te luisteren naar een voorbeeld van de gebruikte muziek.

De onderzoekers kwamen erachter dat beide groepen in staat waren om met de beat van de muziek mee te bewegen wanneer er drummuziek werd gebruikt. Volgens de onderzoekers is het voordeel voor CI gebruikers van muziek met drums is dat de muziek minder complex is en er geen toonhoogte variaties zich voordoen, die zoals eerder aangegeven niet door de cochleair implantaten verwerkt kunnen worden.

“Wat we horen is wat we voelen en wat we voelen is wat we horen”

De studie laat het mogelijk voordeel zien van muziek waarin de beat op de voorgrond staat. Een van de onderzoekers Philip Silver zegt hierover: “We weten dat training met muziek de plasticiteit van de hersenen wordt aangesproken”. Het luisteren naar muziek kan het ritme gevoel verfijnen wat op zijn beurt weer de waarneming van spraak kan bevorderen, aldus de onderzoeker. Een betere waarneming van spraak zou weer een positief effect hebben op de productie van spraak. 

Het geeft tegelijkertijd ook plezier in muziek. “Een sterke beat activeert het plezier in lichaamsbeweging” volgens Philips-Silver. Hij geeft daarbij aan: “Wat we horen is wat we voelen en wat we voelen is wat we horen”.

Bron:
http://gumc.georgetown.edu/news/cochlear-implant-users-can-hear-feel-the-beat-in-music
www.sciencedaily.com en

Artikel: Jessica Phillips-Silver, Petri Toiviainen, Nathalie Gosselin, Christine Turgeon, Franco Lepore, Isabelle Peretz. Cochlear implant users move in time to the beat of drum music. Hearing Research, 2015; 321: 25 DOI: 10.1016/j.heares.2014.12.007

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

MED-EL ontvangt wereldwijde certificering voor beveiliging en privacybescherming

28 februari 2024 | Fabrikant van gehoorimplantaten MED-EL ontvangt wereldwijd de ISO/IEC 27001:2022 certificering. Het certificaat krijgt het bedrijf [...]

Speaksee vergoed door UWV

25 februari 2024 | Het UWV mag het Speaksee microfoonsysteem vergoeden aan dove en slechthorende werknemers. Dat kondigde demissionair [...]

Binding zink voorkomt lawaaislechthorendheid bij muizen

19 februari 2024 | Onderzoekers van de Universiteit van Pittsburgh laten zien dat de binding van zink helpt om [...]

Meting voorspelt spraakverstaan met CI

15 februari 2024 | Een zogeheten functional near-infrared spectroscopy meting (fNIRS) in rusttoestand lijkt een goede voorspeller te zijn [...]