Clementine: een nieuw platform voor audicien en slechthorende

23 mei 2016
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 6 min

De audicien komt steeds meer in een spagaat en de hoorzorg voor de cliënt in het gedrang. Aan de ene kant zijn er de eisen en tarieven van de zorgverzekeraar waardoor audiciens genoodzaakt worden steeds efficiënter te werken en waarbij de vraag gesteld kan worden of hiermee nog wel de gewenste kwaliteit van hoorzorg geboden kan worden. Aan de andere kant is er een nieuwe generatie slechthorenden op komst die gewend is om steeds meer zaken via het web en mobiel te regelen en waar van een deel, door hun actieve levensstijl, hoge eisen stelt aan horen en verstaan en een integratie willen met hun smartphone, telefoon, hifi en andere apparatuur. Tel hierbij op het steeds hoger wordende tempo waarin nieuwe technologieën worden geïntroduceerd, binnen maar ook buiten de hoorbranche en het is duidelijk dat de audicienspraktijk geconfronteerd wordt met aanzienlijke uitdagingen. Een nieuw software platform, Clementine, kan hierbij behulpzaam zijn, zowel voor de audicien als de slechthorende.

clementine software platform audiciens
Clementine een breed platform: beheerssysteem, desktopapplicatie en app

Clementine is een nieuw software platform waar zowel de audicien als de slechthorende in de nabije toekomst van kunnen profiteren. Het platform krijgt uiteindelijk meerdere onderdelen. De kern is het beheersysteem, waarmee de audicien via zijn webbrowser bijna alle platform functies zelf kan beheren. Daaraan gekoppeld is een desktopapplicatie, die geïnstalleerd kan worden op elk apparaat dat Windows draait. Met de desktop-applicatie kan bijvoorbeeld een hoortest en een vragenlijst worden afgenomen. Ook kan de desktop-applicatie dienen om informatie te delen of producten en hun werking te demonstreren.
De audicien kan dit gebruiken in de eigen praktijk, maar desgewenst ook onbemand laten draaien op een andere locatie.
Een ander onderdeel wordt de App waarmee nieuwe cliënten geworven kunnen worden, maar waarmee ook communicatie met slechthorende cliënten mogelijk is. Denk aan het maken van afspraken of het delen van nieuws en productontwikkelingen.

Mobiel platform voor slechthorenden

In de zeer nabije toekomst worden voor slechthorenden een mobiel platform en een web interface toegevoegd. Het mobiele platform zal zowel draaien op Windows, Android als op IOS.
De audicien heeft de mogelijkheid om via zijn beheerssysteem modules te selecteren en de volgorde van die modules. Deze worden dan zichtbaar op de desktopapplicatie voor de slechthorende cliënt. Voorbeelden van modules zijn: een screening met pure tonen, software simulatie van luisterhulpen, instellen van luisterhulpen, vragenlijsten, afspraken maken en rapportages.
Er zullen regelmatig nieuwe modules aan het Clementine platform worden toegevoegd. Audiciens, leveranciers en bijvoorbeeld instellingen kunnen ook zelf modules voor dit open platform ontwikkelen.

Clementine App voor slechthorenden

Clementine draait enerzijds op de PC en anderzijds is er straks ook een App (Windows, IOS en Android) aan gekoppeld. Omdat de gegevens van beide systemen in de Cloud worden opgeslagen en naar wens ook gedeeld kunnen worden, is interactie tussen PC van de audicien en App van de slechthorende mogelijk. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met privacy van gegevens en afscherming van data, conform de nieuwe Europese richtlijnen.
Het door veel audiciens gebruikte administratieve systeem van Acousoft,  AudicienAssist zal als eerste het Clementine platform ondersteunen en distribueren.

Clementine Desktop-module: hoortest, vragenlijsten en meer

Via de PC of tablet kan de audicien bij open dagen eenvoudig via de desktop-module een gehoorscreening uitvoeren of een vragenlijst afnemen. Omdat het mogelijk is om dit direct te koppelen met het administratieve systeem worden de gegevens daarvan direct daarin opgenomen. Via AudicienAssist kan een audiogram daarmee dus ook direct in NOAH worden opgeslagen. Op dit moment is er reeds overeenstemming bereikt met Acousoft over samenwerking tussen de systemen. Ook zal Acousoft zorg dragen voor de distributie van het Clementine platform.
Hans Schneider, Algemeen directeur bij AcouSoft zegt over het nieuwe platform: “Clementine is een mooie aanvulling op de mogelijkheden die audiciens al hebben met het AA (Audicien Assist) pakket. Als Acousoft zijn wij continu op zoek naar innovatieve oplossingen die onze klanten verder kunnen helpen bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Clementine past volledig in deze visie.”
Het Clementine platform wordt een open systeem waaronder meerdere modules beschikbaar zullen komen.

acousoft

Clementine App geschikt voor potentiëleen bestaande cliënten

Een slechthorende kan met de nog in ontwikkeling zijnde Clementine App straks op zijn mobiele telefoon of tablet, zelf een gehoortest doen, op zoek gaan naar hoorhulpmiddelen of een demonstratie krijgen van de voordelen daarvan. Ook kan hij op zoek gaan naar een audicien bij hem in de buurt. Is een slechthorende eenmaal via het systeem gekoppeld aan de audicien, dan kan de audicien gegevens met zijn cliënt delen en ook via de App contact met zijn cliënt onderhouden.  Zo is het mogelijk audiometrische gegevens te delen met de cliënt zodat hij zelf kan zien of zijn gehoor over de tijd eventueel achteruit is gegaan. De audicien kan op zijn beurt via de App afspraken maken met zijn cliënten of hun attenderen op een komende afspraak zodat deze niet vergeten wordt. Daarnaast kan de audicien zijn cliënten voorzien van wetenswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen. Wanneer er bijvoorbeeld nieuwe hoortoestellen, hoorhulpmiddelen of randapparatuur beschikbaar is, kan de audicien dit via een melding op de App kenbaar maken. De cliënt kan op zijn beurt eventueel vragen stellen aan zijn/haar audicien via de App en ook bijvoorbeeld batterijen en andere artikelen bij zijn audicien bestellen. Op die manier is het mogelijk ook na het afsluiten van een aanpastraject contact met elkaar te onderhouden.

Clementine platform: open systeem met veel potentiële mogelijkheden

De mogelijkheden voor de toekomst zijn legio: zoals aangegeven wordt het Clementine platform een open systeem waar ook derden modules voor kunnen ontwikkelen. Zo is het mogelijk dat er in de toekomst een tinnitus app beschikbaar komt met uitleg, ontspanningoefeningen en specifieke ondersteuning of een App om de cliënt te motiveren zijn hoorhulpmiddelen te gebruiken. Wellicht komt er in de toekomst zowel voor de audicien als slechthorende ook een module die de akoestiek in kaart kan brengen of waarmee de slechthorende zelf zijn hoortoestel enigszins kan bijstellen.
Mark Kaal, CEO van Samplified Europe NV en inmiddels op internationaal niveau jaren werkzaam in de hoorbranche zegt, “We zijn blij met deze samenwerking met AcouSoft, wij geloven in gebruiksvriendelijke en degelijke oplossingen voor zowel de audicien als de eindgebruiker. Het audiciensvak is volop in beweging: nieuwe technologie, nieuwe vergoedingsregels en een nieuwe generatie gebruikers stellen andere eisen aan de audicienspraktijk, Clementine kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Met AcouSoft hebben we een mooie partner die datzelfde gedachtegoed nastreeft.”

Face-to-face contact blijft essentieel

Iedere audicien weet dat face-to-face contact met zijn cliënten van essentieel belang is. Tegelijkertijd moeten de meeste audiciens door de prijsdruk van de afgelopen jaren steeds meer werk in kortere tijd verzetten. Met het nieuwe Clementine platform kunnen face-to-face contact en zelfzorg straks goed worden gecombineerd.
Zo kunnen slechthorenden bijvoorbeeld via de Clementine App straks zelf vragenlijsten zoals de Amsterdamse Vragenlijst op hun gemak thuis invullen, doelen aangeven over wat ze willen bereiken met hun hoorhulpmiddel of eens rondkijken welke hoorhulpmiddelen er beschikbaar zijn.
Door de drukte schiet het er in de dagelijkse praktijk wel eens bij in om cliënten op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, ze eens op te roepen voor een nieuwe hoortest of het uittesten van nieuwe hoortoestellen. Ook dit kan straks via het nieuwe Clementine platform.
Nieuwe cliënten aantrekken buiten de vaste route die loopt via KNO-arts of audiologisch centrum, wordt in de huidige tijd ook steeds belangrijker. Ook hierbij kan het nieuwe Clementine platform helpen. Na het uitvoeren van een hoortest via de Clementine App kan de slechthorende straks zelf initiatief nemen een audicien bij hem of haar in de buurt te selecteren en daar een afspraak mee te maken voor een uitgebreidere test en één op één contact voor informatie en advies.

Luisterhulpjes

De verwachting is dat er in de nabije toekomst meer en meer partijen op de markt komen met luisterhulpjes die aan de ene kant dienen om draadloos te telefoneren, muziek te luisteren, maar daarnaast ook nog andere functies vervullen zoals hoorondersteuning. Dit zijn dan op papier geen echte hoortoestellen, maar ze zullen wel als luisterhulp worden gebruikt. Zoals bekend stellen veel beginnende slechthorenden hun eerste aanschaf van een hoortoestel tussen de 5 en 7 jaar uit. Wanneer deze groep een luisterhulp aangeboden krijgt, waarmee zij zich niet oud voelen, en dat een onderdeel vormt van een cool draadloos muziek en telefoonsysteem zal de acceptatie mogelijk sneller gaan. Ook deze groep kan via de App zijn weg naar de audicien vinden. Sommigen van deze luisterhulpen bieden (beperkte) instelmogelijkheden. Deze kan de audicien dan via de Clementine desktopapplicatie snel en eenvoudig instellen en in de toekomst zelfs op afstand.

Audicien 2.0

Het Clementine platform heeft de potentie in zich een goed hulpmiddel te worden om de audicien te helpen bij de interactie met en zorg voor bestaande klanten. De Clementine App kan helpen bij de werving van nieuwe cliënten, het aanspreken van cliënten die hun keuze tot op heden uitstellen en aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hoorondersteuning die er op termijn zeker gaan komen. De koppeling met bestaande administratieve softwarepakketten zoals Acousoft zal de introductie en het uitrollen van het Clementine systeem een flinke steun in de rug zijn en zal ongetwijfeld op termijn de ontwikkeling van nieuwe modules stimuleren. De idee achter het open Clementine platform kan een nieuwe manier van werken introduceren en de aanzet vormen tot de audicien van de toekomst: Audicien 2.0.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Verlaging eigen risico zal voor toename vraag naar hoorzorg leiden

23 mei 2024 | Het plan van de nieuwe regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB om het eigen risico [...]

Bebird oorcamera voor inspectie en schoonmaken van het oor. Is het veilig? | Review

20 mei 2024 | Via diverse webshops zijn meerdere types van de Bebird oorcamera te verkrijgen. De Bebird is [...]

Widex SmartRIC: nieuwe L-vormig vormgeving zorgt voor beter verstaan | Review

17 mei 2024 | Deze week introduceerde Widex op haar hoofdkantoor in Denemarken het nieuwe Widex Smart RIC hoortoestel [...]

Sony verbetert toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ook voor slechthorenden

16 mei 2024 | Sony presenteerde vandaag in Hoofddorp op de Global Accessibility Awareness Day verschillende producten en functies [...]