Check uw zorgpolis op hoorzorg!

28 november 2022
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 7 min

Levert uw verzekeraar in 2023 nog de hoorzorg die u wilt en ook bij de audicien die u wenst?

Weet u hoe zit het met bijbetalen in 2023 voor een beter hoortoestel uit een hogere categorie of voor een uit de private markt bij uw huidige verzekeraar? Weet u of u volgend jaar via uw zorgverzekeraar voor uw hoorzorg wel bij uw eigen vertrouwde audicien terecht kunt? Bent u op de hoogte van het verschil tussen een naturapolis, restitutiepolis en combinatiepolis wanneer u gebruik maakt van hoorzorg het komend jaar?

check uw zorgpolis 2023 hoortoestellen hoorzorg

Controleer uw dekking en voorwaarden voor hoorzorg in 2023

Ook dit jaar hebben de zorgverzekeraars op 12 november of eerder hun nieuwe premies bekend gemaakt. Er is een grote kans dat u bij de 94% van de verzekerden behoort die niet van verzekering wisselt. Wellicht vond u de stijging van de premie acceptabel. Toch is het ook dan goed om ook na te gaan hoe het met de dekking en voorwaarden zit bij uw huidige verzekeraar wanneer u komend jaar een nieuw hoortoestel of een ander hoorhulpmiddel nodig heeft. Kijk daarbij ook of uw zorgverzekeraar met uw eigen audicien of een audicien in de buurt een contract heeft, zodat u niet voor onnodige verrassingen komt te staan.

Dekking en voorwaarden belangrijk

Verzekerden die wél wisselen van zorgverzekeraar doen dat niet alleen omdat een andere verzekering soms honderden euro’s goedkoper is, maar ook omdat de dekking en voorwaarden bij een andere verzekeraar beter zijn. Ook die kunnen immers wijzigen. Voor zowel bestaande als voor toekomstige hoortoesteldragers is het goed om de eigen wensen in kaart te brengen.

Mogelijkheid voor bijbetalen voor een beter hoortoestel in 2023

Binnen de vergoede zorg heeft u recht op een hoortoestel uit een van de vijf categorieën.  Als uw problemen en zorgvraag complex is, krijgt u een beter hoortoestel (hogere categorie) dan wanneer uw gehoorproblematiek eenvoudig en uw zorgvraag gering. Dan krijgt u een simpelere oplossing: een hoortoestel uit een lage(-re) categorie. Wellicht wilt u de mogelijkheid hebben om bij te mogen betalen voor een beter hoortoestel (hogere categorie) binnen de vergoede zorg.
Naast de hoortoestellen die vergoed worden door de zorgverzekeraars zijn er de nieuwste hoortoestellen met de meest innovatieve technieken. Die kunnen voor u meerwaarde hebben. Deze hoortoestellen worden ook aangeduid met ‘private markt’, ‘buitencategorie’ of ‘high-end’ hoortoestellen. Tussen de 15 a 20% van de hoortoestellen die in Nederland worden verkocht behoren tot deze laatste categorie. Sommige verzekeraars staan ook toe om voor deze hoortoestellen bij te mogen betalen. Andere staan dit níet toe. De slechthorende consument moet dan het hele bedrag zelf betalen.

Hoorzorg bij vertrouwde audicien in de buurt

Ook kan het zijn dat u al jarenlang bij een audicien bij u in de buurt komt voor uw hoorzorg, maar dat uw verzekeraar daar in het nieuwe jaar geen contract meer mee heeft. Dat kan omdat de partijen het niet eens konden worden over de vergoeding die de audicien krijgt voor de geleverde hoorzorg. U bent dan, als u tenminste voor volledige vergoeding in aanmerking wilt komen, verplicht naar een ander audiciensbedrijf te gaan. U moet dan afscheid nemen van uw vertrouwde audicien die wellicht voor u op een handige en goed bereikbare locatie zit. Blijft u bij uw eigen audicien dan kost u dat aardig wat geld per jaar. Kosten die veel consumenten er op dit moment liever er niet bij willen hebben.  

Restitutiepolis: vrije keuze voor audiciensbedrijf

Met een restitutiepolis bent u als verzekerde vrij om te kiezen naar welk ziekenhuis en welke zorgverlener u gaat. Zo’n restitutiepolis wordt ook wel ‘vrije zorgkeuze’ of ‘vrije artsenkeuze’ genoemd. Met zo’n polis kunt u ook zelf beslissen naar welk audiciensbedrijf u gaat zonder iets te moeten bijbetalen. Het kan ook zo zijn dat u een naturapolis heeft en daarmee gebonden bent aan bepaald audiciensbedrijf.

Restitutiepolissen worden schaarser

De afgelopen jaren is er een trend zichtbaar dat zorgverzekeraars van een restitutiepolis overgaan op een combinatiepolis. In 2021 lieten DSW en ONVZ weten te stoppen met hun restitutiepolis. In 2022 beëindigde de OHRA, Nationale Nederlanden en Zorg en Zekerheid hun zorgverzekeringen met restitutie. Nu blijkt in 2023 ook VGZ, de één na grootste zorgverzekeraar van Nederland, en FBTO, dat onder Achmea valt, hiermee te stoppen. VGZ heeft ruim 4 miljoen klanten en FBTO heeft er zo’n 800.000. In Nederland blijkt tot op heden zo ongeveer 10% van de verzekerden een restitutiepolis te hebben. In totaal zou het bij deze twee verzekeraars dan gaan om zo’n 480.000 cliënten die voor hen met mogelijk ingrijpende verandering van de voorwaarden te maken krijgen.

Combinatieverzekering

Bij een combinatieverzekering heeft u als verzekerde bij sommige vormen van zorg recht op (gecontracteerde) zorg in natura of op een vergoeding van de gemaakte zorgkosten (restitutie). In het algemeen bent u vrij om naar een zorgverlener van eigen keuze te gaan. Er kunnen zich echter uitzonderingen voordoen. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar met alleen met bepaalde audiciensbedrijven een contract afgesloten heeft waardoor u juist geen vrije keuze heeft.

Bijbetalen bij VGZ niet meer mogelijk

Op de website van VGZ is te zien dat deze verzekeraar in 2023 wel met alle audiciensbedrijven een contract heeft. Toch heeft het stoppen met de restitutiepolis consequenties voor hun slechthorende verzekerden. Waar verzekerden eerst mochten bijbetalen voor een beter hoortoestel, mogen ze dit in 2023 alleen nog onder strikte voorwaarden. Dat betekent dat wanneer de slechthorende voor zo’n beter hoortoestel kiest, de slechthorende het hele bedrag zelf moet betalen of tijdintensief traject in moet met een onzekere uitkomst. Er is namelijk een regeling om alsnog om voor vergoeding van zo’n duurder hoortoestel in aanmerking te komen dat buiten de vergoede zorg valt. Daarvoor moet een bijzondere zorgvraag in gang worden gezet. Dat is een langdurig traject, waarbij de slechthorende zowel meerdere hoortoestellen uit de vergoede zorg moet testen als een stel hoortoestellen uit de private markt. Daarbij moet het audiologisch centrum aantonen dat deze meerwaarde hebben. De uitkomst van dit langdurige traject is onzeker. Wanneer een slechthorende echter kiest om twee van deze high-end hoortoestellen particulier aan te schaffen, kost dat zomaar 4000 euro.

Bijbetalen bij aantal verzekeraars nog steeds toegestaan

Vanaf volgend jaar is het dus niet langer mogelijk voor VGZ verzekerden om bij te betalen voor een beter hoortoestel. Bij navraag blijkt dat bij zorgverzekeraars ONVZ, ASR, DSW en Caresq bijbetalen wél is toegestaan. Dat geldt zowel binnen de categorieën als voor hoortoestellen daar buiten (private markt). Zorgverzekeraars Menzis en ENO staan bijbetalen alleen toe als de verzekerde een beter hoortoestel wil binnen de categorieën van de verzekerde zorg.

Niet met alle audiciensbedrijven een contract of nog in onderhandeling

Er zijn verzekeraars die voor 2023 niet met alle audiciensbedrijven een contract hebben afgesloten. Zo heeft verzekeraar ASR wel een contract met Beter Horen, Van Boxtel Hoorwinkels, Oogvoororen.nl, Oorwerk, Audibene en met een flink aantal zelfstandige audiciensbedrijven (maar zeker niet alle). Echter met de grote ketens zoals Hans Anders, Schoonenberg en Specsavers heeft ASR géén contract afgesloten. Dat betekent dat wanneer u als slechthorende in 2023 een nieuw hoortoestel nodig heeft, u niet meer terecht kunt bij alle audiciens en daarmee mogelijk dus ook niet meer bij uw eigen audicien.
Verzekeraar ONVZ blijkt op dit moment nog geen contracten te hebben afgesloten met audiciensbedrijven. Dat is te zien op de website van ONZV. Volgens de verzekeraar kunnen hun verzekerden wel overal terecht omdat er sprake is van een restitutie-aanspraak (vanuit de combinatiepolis). Hierbij betaalt de verzekeraar een marktconforme vergoeding aan niet-gecontracteerde audiciensbedrijven. In de praktijk betekent dit veelal dat de slechthorende cliënt meer betaalt dan wanneer de zorg wél gecontracteerd is. Dit omdat de prijzen die audiciensbedrijven rekenen voor niet-gecontracteerde zorg hoger liggen dan voor gecontracteerde zorg.

Bovenstaande tekst is gerectificeerd n.a.v. contact met de zorgverzekeraar ONVZ. Eerder is hier in de tekst vermeld dat verzekerden bij ONVZ in volledige onzekerheid zouden verkeren of ze wel bij de audicien van hun wens terecht zouden kunnen. Dit omdat er nog geen contracten zijn afgesloten met audiciensbedrijven. Dat blijkt dus niet geheel te kloppen. ONVZ heeft weliswaar met de meeste audiciensbedrijven voor 2023 nog geen contracten afgesloten (https://zorgzoeker.onvz.nl/), maar slechthorenden kunnen wel bij deze audiciensbedrijven terecht. Ze betalen dan echter veelal wel uiteindelijk meer voor hun hoortoestellen.

Overstappen van zorgverzekering

Als slechthorende kan het in een aantal gevallen met het oog op de hoorzorg dus beter zijn om over te stappen van zorgverzekering. Natuurlijk zullen bij het al dan niet willen overtappen ook andere overwegingen en persoonlijke wensen qua zorg een rol spelen. Op 31 december is het de laatste dag dat u uw bestaande zorgverzekering kunt opzeggen. De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten is 31 januari 2023. De nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari.

Conclusie

Het is voor slechthorende verzekerden goed om na te gaan hoe het bij hun huidige verzekeraar zit met de voorwaarden voor hoorzorg. Belangrijk daarbij is het om ook na te gaan met wie de zorgverzekeraar al dan niet een contract heeft afgesloten voor het komende jaar.
Wilt u graag kunnen bijbetalen voor een beter hoortoestel binnen de vergoede zorg of voor een uit de private markt zonder het intensieve traject van een bijzondere zorgvraag in te gaan? En wilt u niet het hele bedrag zelf betalen? Ga dan na welke zorgverzekeraar(s) dit bijbetalen wél toestaan.

Op dit moment is er weinig informatie te vinden over de consequenties die de veranderingen van voorwaarden bij zorgverzekeraars hebben voor slechthorende verzekerden op het moment dat overstappen nog kan lonen. Mogelijk kan Stichting Hoormij als belangenvereniging deze handschoen op het gebied van voorlichting oppakken om zo slechthorenden bijtijds te waarschuwen voor op handen zijnde veranderingen en onzekerheden. Slechthorenden kunnen dan een weloverwogen keuze maken voor een zorgverzekering voor het komende jaar. Een goede voorlichting hierover kan de transparantie in de hoorzorgmarkt uiteindelijk ook weer vergroten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Geeske van Voorthuijsen Uitblinker bij Ctalents Diamond Awards 2024

15 juni 2024 | Bij de uitreiking van de Ctalents Diamond Awards 2024 kreeg Geeske van Voorthuijsen als ‘Uitblinker’ [...]

Hoortoestellen zorgen voor betere balans bij ouderen

13 juni 2024 | Gehoorverlies bij ouderen verhoogt het risico op vallen door een verminderde balans. Een recente studie [...]

Webshop op HOorzaken gesloten

6 juni 2024 | Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk via deze website hoorhulpmiddelen en andere producten te [...]

Het ervaringsverhaal van Oliver (1969): “Dankzij mijn CI heb ik een groot stuk van mijn oude sociale leven weer teruggekregen.”

4 juni 2024 | Ik werd geleidelijk steeds slechthorender, als gevolg van – onder andere – otosclerose. Doordat ik [...]