Boek Mijn Hoorreis van Rob Beenders, een review

12 juli 2021
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 4 min

Een paar weken terug is het boek Mijn Hoorreis van Rob Beenders uitgekomen. Het boek is zowel een weergave van zijn persoonlijke hoorreis als dat van anderen. Beenders die politiek actief was in Vlaanderen werd eerst eenzijdig doof door een oorinfectie. Later ging ook zijn andere oor achteruit door Ménière. Nu draagt hij een cochleair implantaat en hoortoestel. Beenders laat zien dat met een adequate hooroplossing een actief werkzaam- en privéleven goed mogelijk is. De auteur die sinds twee jaar als Market Access Manager bij de fabrikant van cochleair implantaten Cochlear werkt, ziet dat veel mensen met hoorproblemen nog niet klaar zijn voor een hoorhulpmiddel. Ook merkt hij dat veel mensen met tal van vragen zitten. Voor hem was dat een reden om het boek Mijn Hoorreis te schrijven. Het boek zal voor veel slechthorenden en doven die dit al langer zijn veel herkenning en erkenning van hun problemen geven. De ervaringsverhalen bieden ook steun voor zowel ouders van slechthorende en dove kinderen als voor mensen die (ernstig) slechthorend zijn en die de stap naar een hooroplossing (hoortoestel of cochleair implantaat) nog moeten zetten. Door het lezen van het boek zullen zij zien dat ze niet alleen staan met hun ervaringen. Dat is naast de inhoudelijke informatie die het boek biedt een waardevolle aanvulling op de veelal technische informatie die op internet te vinden is.

boek mijn hoorreis rob beenders review recensie

Persoonlijk verhaal en het verhaal van anderen

In het boek Mijn Hoorreis komt het persoonlijk verhaal van de auteur naar voren afgewisseld met verhalen van andere ernstig slechthorenden en doven. In zijn persoonlijk verhaal laat Beenders zien hoe hij zijn slechthorendheid een plaats heeft weten te geven. De beschreven hoorreizen van hemzelf en van anderen laten ook zien hoe hoorhulpmiddelen een positieve wending aan het leven van de auteurs of hun kinderen heeft weten te geven. De getuigenissen geven goed de impact van het slechthorend of doof worden op het leven van henzelf en hun omgeving weer.
Het beschreven pestgedrag wat een van de auteurs heeft ondergaan tijdens zijn schoolleeftijd door zijn doofheid is schrijnend en raakt.   

Verschillende oorzaken van slechthorendheid en doofheid

Bij de getuigenissen wisselt de oorzaak en ook de leeftijd waarop slechthorendheid of doofheid ontstaat. Bij de een is het de erfelijke progressieve aandoening DFNA9 de oorzaak. Een aandoening die uiteindelijk in de toekomst zal leiden tot volledige doofheid en ook evenwichtsverlies. Bij de andere getuigenissen zijn de auteurs of hun kinderen juist doof geboren of worden dat op jonge leeftijd of tijdens de (vroeg-) volwassenheid. Tijdens de verhalen komt ook naar voren dat het slechthorend of doof worden tot angst en depressie kan leiden en wordt duidelijk welke invloed het heeft op ouders en partners. Beenders lijkt met het hoofdstuk ‘Schuld van de politiek?’ zijn succesvolle en drukke politieke leven mede als oorzaak te zien voor de tal van kleine lichamelijke kwalen waar hij last van kreeg en mogelijk ook van zijn Ménière. Na de balans opgemaakt te hebben verliet Beenders de politiek. Hij had geen zin meer in de politieke spelletjes en wilde meer levenskwaliteit. Dat heeft hij weten te vinden mede dankzij zijn hoorhulpmiddelen. 

Boek Mijn Hoorreis ook informatief

In het boek komen tijdens de getuigenissen en in aparte hoofdstukken tal van onderwerpen aan bod. Zo vindt de lezer informatie in het boek over de screening van baby’s en hoe lastig het is om zelf op te merken dat je baby niet goed hoort. Ook de consequenties van slechthorendheid zoals vermoeidheid en stress die het met zich meeneemt komt in de getuigenissen naar voren. Ook wordt duidelijk dat dit weer kan leiden tot verslechterde verwerking en opslag in het geheugen van informatie. In het boek Mijn Hoorreis passeren ook kort de onderwerpen tinnitus, spraakafzien, gebarentaal en plotsdoofheid de revue.

Standaard gehoorscreening en stappen

Beenders breekt in het boek ook een lans voor standaard gehoorscreening. Gehoorscreening zou volgens hem niet alleen bij kinderen moeten plaatsvinden zoals dat nu het geval is, maar zeker ook op latere leeftijd. Zeker gezien de grote impact die slechthorendheid volgens hem heeft.
De auteur laat ook zien welke stappen er gezet moeten worden na constatering van slechthorendheid en waar je daarmee terecht kan. Dat wordt duidelijk in een gesprek met zijn KNO-arts. Beenders wijst ook op de overschatting van hooroplossingen. Immers een hoortoestel of cochleair implantaat is een hulpmiddel en zal het gehoor nooit meer kunnen herstellen en de slechthorende of dove weer laten horen zoals hij of zij dat vroeger kon. De auteur schetst in het boek de vele positieve kanten van hoorhulpmiddelen en vergeet dan ook niet daarbij de beperkingen te vermelden.  

Herkenning en erkenning

Het boek Mijn Hoorreis zal voor slechthorenden en doven die dit al langer zijn veel herkenning en erkenning van hun problemen geven. Voor ouders van slechthorende en dove kinderen en voor mensen die (ernstig) slechthorend zijn en die de stap naar een hooroplossing (hoortoestel of cochleair implantaat) nog moeten zetten, bieden de ervaringsverhalen steun. Lezers zullen merken dat ze niet alleen staan met hun ervaringen. Het boek is een waardevolle aanvulling op de veelal technische informatie die op internet te vinden is.

De opbrengsten van het boek gaan volledig naar het goede hoordoel.

Het boek is onder meer verkrijgbaar via bol.com:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Herstel van het gehoor met gentherapie bij erfelijke slechthorendheid weer stapje dichterbij

17 juli 2024 | Onderzoekers van het Mass Eye and Ear instituut hebben het gehoor bij muizen met een [...]

MED-EL en Starkey gaan samenwerken op het gebied van Bluetooth-connectiviteit

16 juli 2024 | MED-EL en Starkey kondigen aan samen te gaan werken. De samenwerking zal zich met name [...]

Emotioneel Gewaarzijn en Expressie Therapie bij behandeling tinnitus heeft potentie

15 juli 2024 | De toepassing van ‘Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET)’ bij de behandeling van tinnitus heeft [...]

Musi-CI training najaar 2024: muzikale training voor mensen met een cochleair implantaat

9 juli 2024 | Vanaf september vinden er weer Musi-CI trainingen plaats voor mensen met een cochleair implantaat. De [...]