Boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor werknemer en werkgever

22 maart 2023
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 5 min

Het recent verschenen boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor mensen met een auditieve of visuele beperking. De auteurs duiden deze groepen liever aan met talenten met een zintuigelijke uitdaging. Ze willen deze talenten met het boek helpen een eerste stap naar een baan te zetten of ondersteuning te bieden bij een vervolgstap in hun carrière. Het boek heeft ook werkgevers het nodige te bieden. Zij kunnen door het lezen van het boek meer inzicht krijgen in de visuele en auditieve uitdagingen van hun toekomstige werknemers. Met het boek willen de auteurs ook inclusie bij organisaties bevorderen. Zij zien daar tegelijkertijd de oplossing in om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

boek gezien en gehoord

Inhoud boek Gezien en Gehoord

Het boek Gezien en Gehoord start met de introductie van de auteurs (zie onder), wie zijn ze, waarom ze het boek zijn gaan schrijven en wat hun boodschap en droom is. Het boek wisselt telkens inspirerende getuigenissen af met hoofdstukken met informatie.

“Mensen hebben geen afstand tot de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt heeft een afstand tot bepaalde mensen.”

Zo kijkt hoofdstuk 2 naar de arbeidsmarkt en arbeidskrapte in België en Nederland. Daarbij belichten de auteurs het aantal mensen dat niet aan het werk is door langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid en wat er in beide landen wordt gedaan om de arbeidsparticipatie te vergroten. De auteurs zien de ervaren beperkingen hierbij liever als uitdagingen. In dit hoofdstuk stellen de auteurs dat mensen geen afstand hebben tot de arbeidsmarkt, maar dat dit juist andersom is: de arbeidsmarkt heeft een afstand tot bepaalde mensen. Ze pleiten voor een andere visie en instelling. De auteurs zien in de inclusie van de doelgroep tegelijkertijd een oplossing om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Hoofdstuk 3 handelt over inclusief werknemen en werkgeven. Duidelijk wordt dat inclusief werkgeverschap niet vanzelfsprekend is, terwijl het voor een bedrijf als kans kan worden gezien volgens de auteurs. Een kans waarvan zij vinden dat ook de werknemer deze moet aangrijpen. In het hoofdstuk wordt duidelijk wat de voordelen zijn van het inclusief werkgeverschap voor bedrijven, maar ook voor gezonde arbeidsmarkt en een stabiele samenleving. Het hoofdstuk komt ook met tal van tips voor de werknemer.

Hoofdstuk 4 gaat over Zien en Horen. In dit hoofdstuk komt ook het verschil in de houding naar voren bij de bereidheid om een visueel en auditief probleem te compenseren met een hulpmiddel. Dat is bij het gehoor een stuk lager, dit terwijl 77% aangeeft veel eerder aan een hooroplossing had moeten beginnen. Ook de minder bekende hoorhulpmiddelen zoals een cochleair implantaat worden voor het voetlicht gebracht.

boek gezien en gehoord kaft
Voor en achterkant van het boek Gezien en Gehoord

Hoofdstuk 5 heeft de titel ‘Omdenken: Van Beperking naar Kracht in 10 Stappen’. In dit hoofdstuk wordt duidelijk dat het nog steeds dramatisch gesteld is met het aantal werklozen binnen de talentgroepen zoals de auteurs het noemen; de groepen die minder of niet kunnen zien en/of horen. Duidelijk wordt dat vanuit werkgevers ten aanzien van deze groep een hele andere attitude nodig is. Werkgevers blijken veelal geen of slechte ervaringen te hebben met mensen met een beperking. Dat komt mede door de belemmerende overtuigingen die er heersen. Anders durven kijken en bekend worden met het onbekende kan zorgen voor een omslag. Het boek Gezien en Gehoord helpt in dit hoofdstuk daarbij door met een stappenplan met 10 punten te komen.

Hoofdstuk 6 kijkt naar het sollicitatieproces zowel vanuit de werknemer als de werkgever. Ook hier komen voor beide partijen flink wat tips langs.

Hoofdstuk 7 handelt over succesvol samenwerken. Ook in de dit hoofdstuk komen de auteurs met tal van tips waar eenieder, dus zowel werknemer als werkgever, op de werkvloer wat aan heeft.

Hoofdstuk 8 bestaat uit een interview met een manager werkzaam bij ABN AMRO. De bank heeft op het gebied van inclusie aardig wat stappen gezet. Het bedrijf ziet het als waardevol om nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt langdurig aan de slag te helpen. De geïnterviewde moedigt andere organisaties ook aan meer aan ‘social impact’ te doen.  

Hoofdstuk 9 blikt terug en kijkt welke lering uit de informatie en getuigenissen is te trekken. Het hoofdstuk legt uit hoe organisaties met de implementatie van inclusie kunnen starten. Daarbij komt een theoretisch model aan de orde om hen daarbij te helpen.

Conclusie boek Gezien en Gehoord

Het boek Gezien en Gehoord is een waardevol boek voor zowel werknemers als werkgevers. De getuigenissen die de informatieve hoofdstukken afwisselen zijn inspirerend en maken duidelijk wat er mogelijk is voor mensen die te maken hebben slechthorendheid, slechtziendheid, doofheid of blindheid op de werkvloer. De betrokkenheid en het enthousiasme van de auteurs bij het onderwerp is merkbaar groot. In een van de hoofdstukken kan de lezer zelfs enige boosheid of frustratie proeven over de houding van werkgevers ten aanzien van de doelgroep.

Doordat het boek zowel gericht is op werkgevers als werknemers kunnen sommige hoofdstukken voor een deel van doelgroep minder gemakkelijk te begrijpen zijn. Vooral het onnodig gebruik van tal van Engelse termen waar goede Nederlandse alternatieven voor zijn zoals frameworks, jobcarving, videocall, businessmogelijkheden, onboarding, targets, long- of shortlist, social enterprises, social entrepreneur, disability inclusion, zal het boek voor een deel van de doelgroep minder toegankelijk maken. Denk daarbij aan doven die dat al vanaf zeer jonge leeftijd of geboorte zijn. Zij hebben vaak een net minder grote woordenschat, kennen sommige woorden minder goed (andere betekenissen) of hebben moeite met begrijpend lezen. Gelukkig krijgen dove en ernstig slechthorende kinderen vandaag de dag op zeer vroege leeftijd al een cochleair implantaat. Dat is gunstig voor de taalontwikkeling waardoor ze op school prima kunnen meekomen.

Boek bestellen?

Dat kan direct via de website van Gezien en Gehoord of via

Over de auteurs van het boek Gezien en Gehoord

Het boek Gezien en Gehoord is een Belgisch-Nederlands project van auteurs Rob Beenders, Sandra Ballij en Michael Graste.

Rob Beenders schreef eerder het succesvolle boek Mijn Hoorreis dat inmiddels vertaald is in het Engels. Beenders was politiek actief in Vlaanderen toen hij plots eenzijdig doof werd door een oorinfectie. Later ging ook zijn andere oor achteruit door Ménière. Nu draagt hij een cochleair implantaat en een hoortoestel. Beenders laat zelf zien dat met een adequate hooroplossing een actief werkzaam- en privéleven goed mogelijk is.  

Sandra Ballij is na een carrière in de bankensector een zeer gedreven sociaal ondernemer geworden. Ze startte niet alleen Ctalents, maar ook Restaurant Ctaste en Sign Language Coffee Bars. Al deze bedrijven zijn erop gericht om mensen met een zintuiglijke uitdaging in hun kracht te zetten. Ze werkt daarbij samen met organisaties als ABN AMRO, ING en de Politie. Ze heeft een ambitieuze missie: voor 2030 wil zij vijfduizend talenten een start of een volgende stap in hun carrière hebben geboden.

Michael Graste is een succesvol fotograaf. Zijn blik door de lens is extra goed ontwikkeld doordat hij slechthorend is. Michael zijn werk is te herkennen aan de uitmuntende combinatie van daglicht en flits. Zijn specialisatie ligt in fashion, branding en mensen. Hij werkte onder meer samen met Kate Moss en het Nederlandse Koningshuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Bebird oorcamera voor inspectie en schoonmaken van het oor. Is het veilig? | Review

20 mei 2024 | Via diverse webshops zijn meerdere types van de Bebird oorcamera te verkrijgen. De Bebird is [...]

Widex SmartRIC: nieuwe L-vormig vormgeving zorgt voor beter verstaan | Review

17 mei 2024 | Deze week introduceerde Widex op haar hoofdkantoor in Denemarken het nieuwe Widex Smart RIC hoortoestel [...]

Sony verbetert toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ook voor slechthorenden

16 mei 2024 | Sony presenteerde vandaag in Hoofddorp op de Global Accessibility Awareness Day verschillende producten en functies [...]

Musi-CI muziekmiddag voor mensen met een cochleair implantaat

10 mei 2024 | Op 25 mei 2024 vindt er een Musi-CI muziekmiddag plaats voor mensen met een cochleair [...]