Behandeling oorsuizen: Nieuwe website met cursusaanbod tinnitus cliënten

12 februari 2013
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Behandeling oorsuizen

Op de nieuwe website oorsuizen.nl kunnen cliënten informatie vinden over oorsuizen (tinnitus) en zich tevens inschrijven voor de cursus Controle over Tinnitus gevolgd door een kortdurende begeleiding. Veel mensen met oorsuizen gaan met hun klachten naar de huisarts, medisch specialist of audioloog. Vaak blijkt dat er medisch gezien weinig aan te doen is. Er zit dan niets anders voor hen op om te leren omgaan met het oorsuizen. Dit is dan ook vaak het medisch advies. Dat kan echter een lastige opgave zijn die veel mensen niet alleen voor elkaar krijgen. Behandeling oorsuizen is dan mogelijk via een cursus of een kort aantal sessies waarin individuele begeleiding plaatsvindt.

Luidspreker oorsuizen.nl

Voor hen biedt oorsuizen.nl hulp. Initiatiefnemers zijn Olav Wagenaar, neuropsycholoog en auteur van het boek “Eerste Hulp Bij Oorsuizen” en René van der Wilk, oprichter van HOorzaken.nl, psycholoog en werkzaam als (hoor-)coach, docent, trainer en adviseur binnen de audiologische branche.
De kennis over oorsuizen bij huisartsen, psychologen en medisch specialisten verschilt enorm, waardoor ook de behandeladviezen of begeleidingsmethoden erg verschillen. Door een combinatie van zeer veel informatie op internet, verschillende adviezen en tal van verschillende benaderingen, lukt het veel mensen met oorsuizen niet om tot een goede aanpak te komen. Om deze reden heeft Olav Wagenaar de cursus Controle over Tinnitus ontwikkeld, waarop ook zijn boek ‘Eerste Hulp Bij Oorsuizen’ gebaseerd is. Dit zelfhulpboek wordt aanbevolen door de patiëntenvereniging.

Tijdens de cursus krijgen cliënten inzicht in wat oorsuizen is en waardoor het ontstaat. Dit is een eerste vereiste om uiteindelijk de ernst van tinnitus te leren beheersen. Ook wordt er gekeken naar de persoonlijke beleving van het oorsuizen en wordt samen met de cliënt gekeken waar de gedachten, overtuigingen en gedrag eventueel aanpassing behoeven. Ook krijgen slaapproblemen en spanningsregulatie aandacht. Doel van de cursus is niet perse om het oorsuizen te doen verdwijnen maar vooral om er controle over te krijgen en de kwaliteit van leven te herstellen.

Wanneer de oorsuisklachten niet medisch zijn te behandelen is een andere aanpak noodzakelijk. Sommige cliënten zullen denken: “Een psycholoog: Ik ben toch niet gek, waarom dan naar een psycholoog?”. Juist de technieken uit de psychologie zijn bijzonder nuttig bij het leren omgaan met tinnitus, zo is gebleken.
Er zijn zeer veel mensen die zo nu en dan of juist permanent oorsuizen hebben. Van deze groep heeft 5% er minimaal in enige mate last van. Dit komt neer op zo’n 835.000 mensen. De ervaren last kan erg verschillen per persoon. Sommigen vinden het alleen irritant anderen klagen over slaapproblemen, depressiviteit of voelen zich er ernstig door beperkt in hun werkzaamheden of andere bezigheden. Een kleine 2% wordt echt ziek van oorsuizen. In Nederland komt dat neer op zo’n 300.000 mensen. Bij deze mensen is de tinnitus zo erg dat het een normale dagbesteding in de weg staat. Voordat er kan worden deelgenomen aan de cursus is het van belang dat er een bezoek aan een (KNO-) arts en een gehoortest heeft plaatsgevonden ter bepaling van medische behandelmogelijkheden. Na de cursus kan men besluiten om al of niet deel te nemen aan de begeleiding nadien.

Klik op: http://www.oorsuizen.nl voor behandeling oorsuizen

 

Meer nieuws

Het verhaal van Frances: lees hier over haar ervaringen met haar Cochleair Implantaat

18 april 2024 | Het is oktober 2012 als ik sinds lange tijd weer de wachtkamer van de KNO [...]

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]