Proefschrift: modelleren van spraakverstaanvaardigheid in fluctuerend achtergrondgeluid

In het proefschrift van Koenraad Rhebergen is een modelmatige benadering gebruikt om meer kennis te krijgen in de werking van het systeem van spraakperceptie. Door het modelleren van de spraakverstaanvaardigheid in fluctuerend achtergrondgeluid is nu beter te begrijpen waarom luisteraars met een normaal gehoor een gesprek nog redelijk goed kunnen volgen. Met het model kan […]

Brandweermannen riskeren hun gehoor

Dat brandweerman een risicovol beroep kan zijn is een ieder bekend. Dat dit beroep ook algemene gezondheidsrisico’s en risico’s voor het gehoor met zich meeneemt is minder bekend. Uit een onderzoek naar de algehele gezondheidstoestand van brandweermannen dat uitgevoerd is in Spanje onder 3300 beroepsbeoefenaren bleek dat slechthorendheid de tweede plaats innam als werkgerelateerde schade. […]

Meeste gevallen van draaiduizeligheid hebben een relatie met slechthorendheid

Drie van de vier gevallen van draaiduizeligheid zijn gerelateerd aan hoorproblemen Er wordt geschat dat 2 procent van de bevolking last heeft van draaiduizeligheid.  Vijfenzeventig procent daarvan heeft ook last van hoorproblemen. Dit was een van de conclusies die getrokken werd op een wetenschappelijk congres over draaiduizeligheid (Scientific Congress on Vertigo, Cholesteatoma and Otitis gehouden […]

Hyperacusis: het oor afsluiten of niet?

Hyperacusis patiënten die last hebben van onaangename gewaarwordingen (dysacusis) hebben nog wel eens de neiging om hun gehoor langere tijd af te sluiten met gehoorbeschermers. Wanneer de hyperacusis samengaat met slechthorendheid en zij last hebben van bepaalde geluiden komt de vraag om de onaangename geluiden zover mogelijk eruit te draaien. Is dit nu wijsheid of […]

Speelgoed kan tot gehoorschade bij kinderen leiden

Door de “Sight and Hearing Association” is in samenwerking met de Universiteit van Minesota 14 stuks speelgoed getest op het geproduceerde lawaai. De onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat zeven soorten speelgoed een geluidsniveau van boven de 100 dB bereikten. Een elektronische gitaar wist zelfs de 117 dB te bereiken en een Barbie™ “Jam with me” […]

Gehoorverlies in de hersenen

Ouderdomsslechthorendheid of presbyacusis is een term die gebruikt wordt om het gehoorverlies dat samen gaat met het ouder worden aan te duiden. De vraag is of deze vorm van slechthorendheid altijd te wijten is aan het slijtageproces dat samengaat met ouder worden of dat er ook andere factoren een rol spelen, zoals medicijngebruik en ziekten. […]

Ouderomsslechthorendheid kan hormoon gerelateerd zijn

Amerikaanse onderzoekers hebben een verband gevonden tussen ouderdomsslechthorendhendheid en het aldosteron hormoon. Onderzoek aan de Universiteit van het Rochester Medical Center, New York, hebben ontdekt dat het hormoon aldosteron een belangrijke rol speelt in leeftijdsgerelateerde slechthorendheid. Hoe meer van het hormoon oudere mensen in hun bloed hebben, hoe beter hun gehoor is, en hoe minder […]

dBA meting van lawaai geeft een te rooskleurig beeld

De standaard geluidmeting om lawaainiveaus en de mogelijke schadelijkheid hiervan te bepalen worden sinds de jaren vijftig gedaan met een wegingsfactor, de zogeheten A-factor. Door het toepassen van deze wegingsfactor zouden die geluiden waar ons oor gevoelig voor is in de meting worden meegenomen, terwijl geluiden waar ons oor niet gevoelig voor is hierin niet […]

Plaatsing trommelvliesbuisjes resulteert in een licht gehoorverlies op oudere leeftijd

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes bij kinderen met oorontsteking vergroot de kans op een klein gehoorverlies wanneer zij volwassen zijn. Kinderen bij wie in het verleden buisjes zijn geplaatst bleken op 18 jarige leeftijd gemiddeld een gehoorverlies van 4-9 dB te hebben. Wanneer zij vaker met buisjes waren behandeld, hadden zij ook een groter gehoorverlies. De […]

Gehoorschade MP3 spelers en CD spelers

De te gekke kleine CD spelers en MP3 spelers kunnen gemakkelijk tot gehoorschade leiden en ook tinnitus (oorsuizen) veroorzaken. Veel van dit soort spelers zijn instaat aanzienlijke geluidsniveaus te produceren. Uit een onderzoek van de Universiteit van Boston blijkt dat MP3 en Cd spelers tussen de 91 en 121 dB halen. Wanneer er andere hoofdtelefoontjes worden aangehangen […]