Audiologen luiden noodklok en komen op voor de kwaliteit van Hoorzorg

29 juni 2022
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

Vandaag vragen een zeer groot aantal audiologen aandacht voor de zorgen die zij hebben over de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de hoorzorg in Nederland. In hun schrijven doen zij een dringende oproep aan audiciensbedrijven en zorgverzekeraars om contracten en afspraken te heroverwegen om er zo voor te zorgen dat audiciens hun professionele verantwoordelijkheid kunnen nemen. De ondertekende audiologen willen zo opkomen voor de kwaliteit van hoorzorg.
De brief is verstuurd naar patiëntenvereniging NVVS-Hoormij, audiciensvereniging Audined, Zorgverzekeraars, brancheorganisaties van audicienbedrijven Nederlandse Vereniging van Audiciensbedrijven (NVAB) en De Kwaliteitsaudiciens (DKA), Stichting Protocol Hoorhulpmiddelen (SPHHM) en Stichting Audiciensregister (StAr).
Lees hieronder hun oproep waarin zij de noodklok luiden.  

audiologen luiden noodklok

29 juni 2022

Hoorzorg(en)

In 2006 verscheen het AZOS1 rapport met aanbevelingen voor een doelmatige en toegankelijke toekomstbestendige hoorzorg. Vanaf dat moment is door audiciens, de opleidingen en klinisch fysici-audiologen hard gewerkt om de deskundigheid van de audicien te bevorderen zodat ze binnen kaders verantwoordelijk konden zijn voor de triage van hoorproblemen en het selecteren en aanpassen van hoorhulpmiddelen. De ontwikkelingen die we nu zien, afnemende toegankelijkheid en verlies van doelmatigheid van de hoorzorg, baren ons grote zorgen.

Na de positieve en enthousiaste start met triage in 2010 constateren we dat professioneel opgeleide audiciens onder druk van enerzijds kostenbeheersing door de zorgverzekeraars en anderzijds marktwerking steeds minder in staat zijn de aan hen toevertrouwde taken te volbrengen. De professioneel opgeleide audiciens kunnen onder druk van de marktwerking de aan hun toevertrouwde taak niet meer volbrengen. Er bereiken ons ook berichten dat vakbekwame en bevlogen audiciens besluiten om het vak te verlaten omdat ze niet de zorg kunnen leveren die ze nodig achten.

De gevolgen worden duidelijk zichtbaar in de vorm van langere wachttijden voor een eerste of vervolg afspraak bij een audicien. Zelfs kinderen met hoorproblemen vinden moeilijk een plekje bij de audicien. Er ontstaan regionaal wachtlijsten bij de Audiologische Centra omdat mensen onvoldoende geholpen kunnen worden door hun audicien. Het ontbreekt de audicien toenemend aan ruimte en tijd voor de noodzakelijke zorg en optimalisering van de hoortoestelaanpassing. De aandacht die de audicien persoonlijk wel zou willen geven, maar niet meer kan leveren onder druk van efficiency en te behalen targets, dreigt te verdwijnen.

We gaan niet over marktwerking in de zorg maar wij zien nu dat een doordacht systeem in de uitvoering piept en kraakt. Daarom willen wij onze steun uitspreken aan alle vakaudiciens en begrijpen we ook het noodsignaal2 dat Audined heeft afgegeven.
We doen een dringende oproep aan Audiciensbedrijven en Zorgverzekeraars om (samen met Hoormij-NVVS en Audined), contracten en afspraken te heroverwegen en ervoor te zorgen dat audiciens met werkplezier hun professionele verantwoordelijkheid kunnen nemen. Alleen dan blijft het vak voldoende aantrekkelijk om nieuwe jonge mensen geïnteresseerd te krijgen om audicien te worden. Alleen al door de toename van het aantal ouderen wacht ons allen een grote opdracht om te zorgen dat iedere slechthorende er een leven lang bij hoort3.
Als audiologen vinden wij het belangrijk om samen met de hele keten van zorgprofessionals op te komen voor goede kwaliteit van hoorzorg voor álle4 mensen die dat hard nodig hebben.


1 AZOS (2006). Aangepast zorgmodel slechthorenden (https://www.yumpu.com/nl/document/view/19930966/azos-rapport-stichting-audicienregister).
2 Opinie stuk “is de grens bereikt”, Audined.
3 Werkgroep ‘Een leven lang er bij horen’, hoormij-nvvs.
4 WHO World report on hearing, 2021.

dr.ir. Wim Soede, Centrum voor Audiologie en Hoorimplantaten LUMC
drs. Donne Pans, Adelante Zorggroep
dr. Bas Franck, Audiologisch Centrum Auris Rotterdam
dr.ir. Peter van Hengel, Audiologisch Centrum Twente Pento
ir. Martijn S. Toll, Audiologisch Centrum ErasmusMC
drs. Dick Biesheuvel, Centrum voor Audiologie en Hoorimplantaten LUMC
ir. Thijs Thielemans, Hoortoestel Advies Centrum
dr.ir. Ruben Benard, Audiologisch Centrum Zwolle, Pento
drs. Marcel Maré, Audiologisch Centrum Holland Noord, NSDSK
dr. Hans van Dijk, Audiologisch Centrum Utrecht, Pento
drs. Samuel Hoekman Turkesteen, Audiologisch Centrum Friesland, Pento
dr. Erwin L.J. George, Audiologisch Centrum Maastricht UMC
prof.dr.ir. Wouter A. Dreschler, KNO-Audiologie AMC
dr.ir. Femke Theelen, KNO-Audiologisch Centrum AMC
dr. Martin Stollman, audiologie & communicatie Adelante
ir. Dorien Verschuren, Libra Revalidatie & Audiologie, Eindhoven/Tilburg
ir. Dyon J.W.M. Scheijen, audiologie & communicatie Adelante
dr.ir. Jan A.P.M. de Laat, Audiologisch Centrum LUMC
dr.ir. Rolph C.H. Houben, Audiologisch Centrum Amersfoort, Pento
dr.ir. Kim Douma, audiologie & communicatie Adelante
drs. Darin Zwaan, KNO-Audiologie, UMC Utrecht
ir Christine ter Huurne, Libra Revalidatie & Audiologie, Eindhoven/Tilburg
prof. dr. ir. Cas C.M. Smits, KNO-Audiologie Vumc
dr. Krista Willeboer, Audiologisch Centrum Sint-Michielsgestel, Kentalis
dr.ir. Robbert-Jan Miserus, Audiologisch Centrum Sint-Michielsgestel, Kentalis
dr. Hermerik A. Reincke, Gehoor- en Spraakcentrum | KNO, Erasmus MC
dr. Saskia Bruin, KNO-Audiologisch Centrum AMC
dr. ir. Maaike Bouwes Bavinck, Audiologisch Centrum Den Haag, Kentalis
drs. Jeroen Sol, Audiologisch Centrum Groningen, Kentalis
dr. Monique Boymans, Libra Revalidatie & Audiologie, Eindhoven/Tilburg
dr Liesbet Ruytjens, Libra Revalidatie & Audiologie, Eindhoven/Tilburg
dr. Marnix Stawicki, Audiologisch Centrum Drenthe, Pento
drs. Tom de Boer, Audiologisch Centrum Eindhoven en Arnhem, Kentalis
ir. Sander Ubbink, Audiologisch Centrum UMCG
ir. Peter Jan Laverman, Audiologisch Centrum Alkmaar, NSDSK
dr.ir. Gertjan Dingemanse, Gehoor- en Spraakcentrum | KNO, Erasmus MC
Ir. Maarten van Beurden, Libra Revalidatie & Audiologie, Eindhoven/Tilburg

Reacties (1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Het verhaal van Frances: lees hier over haar ervaringen met haar Cochleair Implantaat

18 april 2024 | Het is oktober 2012 als ik sinds lange tijd weer de wachtkamer van de KNO [...]

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]