Audined trekt zich terug uit overleg met Zorgverzekeraars Nederland

4 juli 2013
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

audined logo klein

Audiciensvereniging Audined heeft na overleg met haar achterban besloten niet deel te nemen aan verdere overleggen met Zorgverzekeraars Nederland. Ook zal Audined niet deelnemen aan de werkgroep protocollering. Dit schrijft Eduard de Boer, voorzitter van Audined in zijn brief aan ZN.

De belangrijkste reden om niet deel te nemen aan verdere overleggen is, volgens De Boer dat zij ervan overtuigd zijn dat Audined niet in voldoende mate invloed kunnen en hebben kunnen uitoefenen op de huidige processen en besluitvorming enop de verdere invoering van het hoorprotocol. Audined betreurt dit als vakvereniging ten zeerste. In de brief wordt aangegeven dat Audined ervaart dat de uitkomst al vastligt. Audined zal vanaf de zijlijn, zowel ten behoeve van de achterban als hun slechthorenden cliënten de kwaliteit van de hoorzorg bewaken en het proces kritisch blijven volgen. Waar hun bezwaren tegen het protocol precies liggen maakt de vereniging niet duidelijk.
Het draagvlak en het commitment voor het protocol zoals dat er nu ligt blijkt binnen de hoorbranche laag te liggen. Zo staan de vereniging GAIN en individuele audiciens zeer kritisch ten opzichte van invoering in de huidige vorm en ook door audiologen, en slechthorenden wordt het kritisch gevolgd en worden er inmiddels kanttekeningen bij gezet.

Het protocol kent een flink aantal tekortkomingen. Zo wordt met een vragenlijst die bedoeld is om beperkingen in kaart te brengen de zorgvraag geïnventariseerd. Hiervoor is de gebruikte vragenlijst niet bedoeld en het gebruik ervan blijkt ook bij het invullen tot veel onduidelijkheid te leiden omdat veel vragen niet worden begrepen of als niet relevant worden beschouwd door de slechthorende. Daarnaast wordt de slechthorende de keuzevrijheid ontnomen en wordt aan de hand van een beperkt aantal gegevens een keuze gemaakt voor een hoortoestelcategorie, zonder dat het mogelijk is eerst diverse toestellen uit verschillende categorieën in diverse praktijksituaties met ieder hun eigen akoestische omstandigheid uit te testen. Een werkwijze die jarenlang door zowel audiciens als audiologen als noodzakelijk werd geacht om tot een goede keuze en instelling te komen. Ook is niet duidelijk omschreven wanneer een hooroplossing adequaat is en wanneer niet, terwijl dit toverwoord wel als uitgangspunt lijkt te dienen voor het protocol dat even makkelijk een hoortoestelcategorie uit de hoed tovert zonder dat iemand mag weten hoe de truc werkt. Dat een goochelaar dit geheim houdt is te begrijpen. Dat de zorgverzekeraars hun truc niet willen prijsgeven doet vermoeden dat er iets te verbergen is.

Met het inkoopbeleid van zorgverzekeraars worden audiciens niet gestimuleerd de beste kwaliteit aan hoorzorg te leveren. Zeker door de uniformiteit in prijs voor diverse categorieën, zoals door een aantal verzekeraars wordt gehanteerd, worden zij juist gestimuleerd een hoortoestel te leveren dat in een zo laag mogelijke categorie zit. Door de sterk verlaagde marges zullen zij worden gedwongen, uit een database die reeds beperkingen kent, te kiezen voor een toestel met de beste marge, niet met de beste kwaliteit. Dat zal in het inkoopbeleid van de bedrijven terug te zien zijn. Ook de keuzevrijheid binnen een categorie zal hierdoor sterk worden beperkt voor de slechthorende. Onderbouwd afwijken van het protocol en voor een betere categorie kiezen zoals volgens de werkgroep van Zorgverzekeraars Nederland mag, wordt door het inkoopbeleid ook ontmoedigd. Dit werkt immers kostenverhogend (tijd) en daardoor margeverlagend.

En de slechthorende? Als deze nooit eerder een hoortoestel heeft gedragen weet deze niet beter en zal met elk toestel een verbetering ervaren. Dat het nog veel beter kan zal de slechthorende die niet bereid is zelf het volledige bedrag neer te leggen voor een echt adequaat hoortoestel nooit ervaren.
De vraag is waarom de werkgroep van Zorgverzekeraars Nederland alle kritiek op het protocol naast zich neerlegt en met oogkleppen een niet transparant en niet gevalideerd systeem dreigt in te voeren met een insteek die aan alle kanten lijkt te rammelen. In wie hebben zij zulk blind vertrouwen?

Meer nieuws

Geeske van Voorthuijsen Uitblinker bij Ctalents Diamond Awards 2024

15 juni 2024 | Bij de uitreiking van de Ctalents Diamond Awards 2024 kreeg Geeske van Voorthuijsen als ‘Uitblinker’ [...]

Hoortoestellen zorgen voor betere balans bij ouderen

13 juni 2024 | Gehoorverlies bij ouderen verhoogt het risico op vallen door een verminderde balans. Een recente studie [...]

Webshop op HOorzaken gesloten

6 juni 2024 | Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk via deze website hoorhulpmiddelen en andere producten te [...]

Het ervaringsverhaal van Oliver (1969): “Dankzij mijn CI heb ik een groot stuk van mijn oude sociale leven weer teruggekregen.”

4 juni 2024 | Ik werd geleidelijk steeds slechthorender, als gevolg van – onder andere – otosclerose. Doordat ik [...]