Audiciensvereniging AudiNed luidt noodklok – Goede hoorzorg in het geding

20 november 2019
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 4 min

Audiciensvereniging AudiNed heeft een brief aan het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gestuurd, waarin zij haar zorgen kenbaar maakt over de afnemende kwaliteit van hoorzorg. Eerder trokken andere partijen aan de bel over de zorgelijke prijs- en kwaliteitsontwikkeling. AudiNed ziet dat deze ontwikkeling ook invloed heeft op het functioneren van de audicien als professional in de hoorzorg en luidt ook daarom de noodklok.     

audiciens verneging audiend noodklok

Zorgverzekeraars draaien audiciensbedrijven duimschroeven aan

De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars de audiciensbedrijven de duimschroeven aangedraaid. De gemiddelde prijs van een hoortoestel daalde eerder al van 1000 euro in 2010 tot 550 euro in 2019. Voor het komend jaar eisen grote zorgverzekeraars een verdere prijsdaling met percentages die oplopen tot 30%.
Deze prijsdruk lijkt in eerste instantie gunstig uit te pakken voor slechthorenden (lagere eigen bijdrage voor hun hoortoestel), maar heeft volgens de vereniging nadelige effecten voor de hoorzorg. Dat geldt zowel voor de beroepsuitoefening van audiciens als voor de kwaliteit van de geboden zorg aan slechthorenden.

Ogenschijnlijk goed

Het lijkt in de hoorbranche ogenschijnlijk goed te gaan, ook financieel. Zo weten audiciensbedrijven zich vooralsnog goed te houden aan de aan hun gestelde kwaliteitsnormen. Ook is er nog veel reclame te zien in de diverse media en een enkel bedrijf weet zelfs de eigen bijdrage van cliënten voor zijn rekening nemen. Op grond daarvan zou de conclusie kunnen worden getrokken dat de hoorbranche er goed voor staat.

Audicien minder tijd voor cliënten

Volgens AudiNed staat de branche er juist niet rooskleurig voor. Zo zijn er volgens de vereniging inmiddels audiciensbedrijven die geen contract meer aangaan met zorgverzekeraars. Ook worden geavanceerde hoorhulpmiddelen niet meer aangeboden binnen het door zorgverzekeraars vergoede pakket. De vereniging ziet ook dat door het prijsbeleid van de zorgverzekeraars de tijd afneemt die audiciens voor hun klanten hebben.
Eerder trokken audiciensbedrijven aan de bel omdat zij al meerdere jaren rode cijfers draaien (lees meer). Aanbieder Oogvoororen.nl gaf recent aan dat er al langer een uitputtingsslag aan de gang is. Het bedrijf geeft aan dat bepaalde retailers marktaandeel lijken te ‘kopen’ zelfs als dit verliesgevend is. Bij de concurrentie tussen de grote bedrijven lijkt het bij deze uitputtingsslag te gaan om wie de diepste zakken heeft. Ook stichting Hoormij heeft eerder een noodkreet geslaakt omdat zij de kwaliteit van de hoorzorg onder druk ziet staan.

Prijsdruk neemt verder toe

Uit de brief van AudiNed blijkt dat de grootste zorgverzekeraar voor het komend jaar weer een prijsverlaging oplegt aan de audiciensbedrijven. Die blijkt maar liefst 30% te zijn. Volgens de vereniging zal dit ertoe leiden dat audiciensbedrijven gedwongen worden om vestigingen te sluiten, het assortiment aan hoorhulpmiddelen te beperken en audiciens te stimuleren minder tijd aan een klant te besteden.
De afgelopen jaren is er ook nog een andere tendens te zien: er heeft verticale integratie plaatsgevonden binnen de hoorbranche. Fabrikanten van hoortoestellen hebben audiciensbedrijven overgenomen. Fabrikanten hopen zo aan de ene kant marktaandeel veilig te stellen. Aan de andere kant hebben de overgenomen audiciensbedrijven een grotere overlevingskans omdat er een inkoopschakel in de keten tussenuit is.

Tijdsdruk wordt ook nu al ervaren

Audiciens ervaren volgens AudiNed nu al tijdsdruk, omdat veel klanten volgens de vereniging om meer tijd en aandacht vragen. Zo is er een groep die alle mogelijkheden van ‘slimme’ hoorhulpmiddelen die in verbinding staan met smartphones en tv zenders wil verkennen en benutten. Ook krijgen audiciens volgens de brief te maken met cliënten met cognitieve beperkingen en natuurlijk ook met cliënten met flink complexe hoorproblemen.

Sturing op goedkoopste hulpmiddel

AudiNed maakt ook melding van een zorgverzekeraar die op zo’n manier contracteert dat audiciensbedrijven voor alle hoortoestelcategorieën een en dezelfde prijs krijgen. Volgens AudiNed prikkelt dit audiciens om de slechthorende op pad te sturen met het goedkoopste hoortoestel uit het assortiment. Daar zit immers bij het genoemde contracteerbeleid de grootste marge op.

Klachten blijven uit

AudiNed voorziet dat vanuit veel startende hoortoestelgebruikers en vanuit minder goed geïnformeerde cliënten, de klachten zullen uitblijven. Dat zijn groepen die niet weten welke voordelen met betere hoorhulpmiddelen en meer tijd voor de aanpassing te behalen zijn. Ieder hoortoestel biedt immers altijd wel voordelen en dat het béter kan, daar hebben deze cliënten geen zicht op.

Innovaties in Nederland later beschikbaar dan elders

Volgens de vereniging leidt de hoge prijsdruk er ook toe dat hoortoestel-innovaties in Nederland pas na jaren instromen in het verzekerde pakket. Nederlandse slechthorenden zouden volgens AudiNed hierdoor slechter af zijn dan hun lotgenoten in andere Europese landen.
Ondertussen wordt in Nederland tussen de 20 tot 30% van alle hoortoestellen aangeschaft zonder vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet. Slechthorenden schaffen de hoortoestellen dan particulier aan en in veel gevallen zonder een vergoeding van hun zorgverzekeraar. Bijbetalen voor een beter hoortoestel is bij de meeste zorgverzekeraars ook niet toegestaan.

Updates mogen niet worden aangeboden

Inmiddels bepaalt de software in hoortoestellen voor een groot deel hoeveel winst er is te behalen met een hoortoestel. Momenteel bestaan er reeds hoortoestellen die van betere software zijn te voorzien. Dit kan nodig zijn wanneer bijvoorbeeld een slechthorende in meer complexe luistersituaties moet functioneren. Ook kan het zijn dat het gehoor in de loop van de jaren verslechtert. Met zo’n software update kan een slechthorende met zijn hoortoestel weer beter functioneren.
AudiNed geeft in de brief aan dat zo’n software update veelal niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Volgens de vereniging mag de audicien van sommige zorgverzekeraars zo’n update zelfs niet aanbieden aan slechthorenden die al een vergoed hulpmiddel hebben.

Zorgplicht en toegankelijkheid in het geding

In de brief vraagt AudiNed zich af of zorgverzekeraars nog wel voldoen aan hun zorgplicht. Er is volgens de vereniging sprake van een toenemend onevenredige machtsbalans tussen aanbieders en inkopers van hoorzorg. Dit gaat volgens de leden ten koste van het binnen het basispakket beschikbare assortiment, van de tijd en aandacht die aan individuele zorgvragers kan worden besteed en van de toegankelijkheid van hoorzorg. Verdere toename van de prijsdruk zal volgens de brief onvermijdelijk tot bedrijfssluitingen en tot het verdwijnen van vakbekwame audiciens leiden. Audiciens die volgens de vereniging met een groeiende markt nog hard nodig zijn om zowel nieuwe als bestaande slechthorenden te helpen die veelal nu al te laat een beroep doen op de hoorzorg.

Reacties (4)
 1. Hè hè , eindelijk een noodkreet van professionals!!!
  De huidige regelingen t.a.v. het verschaffen van hoorapparaten is schandalig en discriminerend naar slechthorende verzekerden.
  Ons wordt de nieuwste technieken , dus kwaliteit, qua horen onthouden!
  Wil ( en kan) ik als ernstig slechthorende sparen voor een nieuwer toestel, dan kan ik fluiten naar mijn vergoeding van uit mijn zorgverzekering.
  De verzekeraars realiseren zich de impact niet van slecht of nauwelijks horen en onthouden ons kwaliteit van leven! Noch realiseren zij zich de neveneffecten op het gemis van levenskwaliteit, waardoor slechthorenden andere ( medische, psychische) klachten krijgen ( evidence based!) en de zorgkosten alleen maar hoger worden voor verzekeraars!!

 2. Maar wel verwachten dat je gewoon kunt werken met ernstige hoorproblemen

  Alles in dit land draait om geld!! Boven levenskwaliteit en zorg!!
  Kan er wel van kotsen ondertussen!!

  • LANG LEVE DE MARKTWERKING IN DIT GODVERGETEN LAND

 3. wat te denken als je inmiddels psychische problemen hebt door ernstige oorproblemen, toestellen praktisch geen meerwaarde hebben en je niet meer in je eigen levensonderhoud kunt voorzien… of heeft iemand tips bij welk werk je niet hoeft te communiceren…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]

Selectie binnen een dag voor cochleair implantaat blijkt mogelijk

3 april 2024 | Onderzoekers van de afdeling KNO van het Erasmus Medisch Centrum laten zien dat het mogelijk [...]