Audiciens behoren tot cruciale beroepsgroep tijdens Corona uitbraak

26 maart 2020
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

Audicienswinkels worden tot de vitale sectoren gerekend en medewerkers van audiciensbedrijven, waaronder audiciens, tot de cruciale beroepsgroep. Dat is naar voren gekomen uit overleg dat de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) heeft gevoerd met onder meer het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de positie van audiciensbedrijven.
Dat staat te lezen in een brief die de voorzitter van de NVAB Meindert Stolk heeft verstuurd aan de leden.

audiciens cruciale beroepsgroep corona cirsis

Lijst met cruciale beroepsgroepen

Er bestaat een lijst met cruciale beroepsgroepen. Hieronder valt de Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, en ook de productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen. Onder de Zorg en Maatschappelijke ondersteuning valt onder meer de zorg die wordt verleend vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). In de brief wordt er op gewezen dat hoorzorg onder de zorgverzekeringswet valt en ook vergoed wordt door de basisverzekering. Daaruit is de conclusie te trekken dat het beroep van audicien tot de cruciale beroepsgroepen behoort. Dat is bevestigd door Minister Hugo de Jonge van VWS.

Audicienswinkels open voor urgente gevallen en bij medisch advies

De NVAB vindt het van belang dat hoorzorg beschikbaar en bereikbaar blijft voor urgente gevallen en voor situaties waar sprake is van een medisch advies. Deze visie wordt ook gedeeld door andere brancheorgansaties zoals De Kwaliteitsaudiciens, Hoorprofs en de CvZA.
Dit betekent dat audicienswinkels open (mogen) blijven. De NVAB adviseert haar leden dringend daarbij de richtlijnen te hanteren die de organisatie vorige week kenbaar heeft gemaakt.

Belang van goed horen tijdens Corona crisis van essentieel belang

In Nederland zijn ruim een miljoen mensen afhankelijk van een goed werkende hooroplossing. Het merendeel in de vorm van hoortoestellen, maar ook in de vorm van bijvoorbeeld speciale hoofdtelefoons en telefoons voor slechthorenden. Het mag duidelijk zijn dat tijdens de Corona crisis horen van essentieel belang is. Via de landelijke en lokale radio en tv-zenders krijgen burgers belangrijke informatie over het Corona virus en de aanpak daarvan. Ook krijgen ze zo informatie over wat zij zelf moeten doen om zichzelf en anderen te beschermen en het risico op besmetting te verkleinen. Een groot deel van de hoortoesteldragers valt ook nog eens onder de kwetsbare groep ouderen. Zeker wanneer deze groep langere tijd binnen moet blijven is communiceren met familie en vrienden van groot belang om zich niet eenzaam te gaan voelen.

Ook audiciensbedrijven in financiële nood

Audicienbedrijven zien net als veel andere bedrijven de inkomsten flink teruglopen. Tegelijkertijd lopen de kosten van winkelhuur en personele kosten gewoon door. Veel audiciensbedrijven dreigen dan ook in financiële nood te komen.
De vergoeding die audiciensbedrijven krijgen van zorgverzekeraars voor de verkoop van een hoortoestel is in bijna alle gevallen een all-in tarief. Hiervoor moeten de bedrijven ook service en nazorg leveren aan hun slechthorende cliënten in de vijf jaar na de verkoop van het hoortoestel.

Nieuwe hoortoestelaanpassingen en verkopen blijven uit

Op dit moment blijven veel cliënten uit angst voor besmetting weg uit winkels. Dat geldt ook voor slechthorende cliënten die een eerste hoortoestel nodig hebben. Ook is bij nieuwe aanpassingen van hoortoestellen een flink aantal handelingen noodzakelijk binnen de 1,5 meter. Daarom vinden nieuwe aanpassingen op dit moment nog maar mondjesmaat plaats. Dit heeft ook met de schaarste van beschermende middelen zoals mondkapjes te maken.
Veel audiciensbedrijven die open blijven leveren in deze periode dan ook vooral service en nazorg. Nieuwe inkomsten worden er op dit moment dan ook niet of nauwelijks gegenereerd.

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders ondersteunen

Zorgverzekeraars gaan de komende tijd zorgaanbieders waarmee zij contracten hebben, ondersteunen. De zorgverzekeraars willen daarmee ervoor zorgen dat de beschikbaarheid van zorg en ook de continuïteit op zowel korte als lange termijn zo goed mogelijk geborgd worden.
Zorgverzekeraars komen met financiële ondersteuning voor bedrijven zodat deze voldoende armslag hebben om hun vaste kosten te dekken en in de toekomst bijvoorbeeld weer hoortoestellen kunnen inkopen. Ook krijgen ze mogelijk een tegemoetkoming voor de extra kosten die zij hebben moeten maken voor de genomen maatregelen tijdens de Corona crisis. Bedrijven die echter van de door de zorgverzekeraars geboden ondersteuning gebruik maken, moeten dan wél afzien van een beroep op de algemene regelingen die het Rijk openstelt voor bedrijven en zelfstandigen. Dat wordt straks vast nog even rekenen voor bedrijven om te bezien of ze zich alsnog niet in eigen vingers snijden.

UPDATE Zondag 29 maart 2020: Er is op dit moment onduidelijkheid wie wel en wie niet gebruik kan maken van de regeling tegemoetkoming vanuit de overheid voor schade door het COVID-19 virus.
Afgelopen vrijdag 27 maart zijn de regels bekend gemaakt. Daaruit bleek in eerste instantie dat winkels die medische en orthopedische artikelen als hoofdactiviteit hebben, geen aanvraag kunnen indienen. Zaterdag 28 maart zijn er extra groepen ondernemers in de non-foodsector toegevoegd. Vanaf maandag 30 maart kunnen zij gebruik maken van de regeling. Of audiciensbedrijven daar dan wél toe behoren is nu nog onduidelijk.

Lees ook:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Nieuwe solid state batterij TDK heeft potentie voor hoortoestellen

20 juni 2024 | TDK zegt een doorbraak bij de ontwikkeling van oplaadbare solid state batterijen te hebben gerealiseerd. [...]

De AudioStream adapter van MED-EL: telefoneren en audio oversturen naar de RONDO 3

19 juni 2024 | Gebruikers van de RONDO 3 van MED-EL kunnen met de Audiostream-adapter eenvoudig muziek en telefoongesprekken [...]

Keuze hoortoestel: achter- of in-het-oor hoortoestel?

17 juni 2024 | Wanneer u toe bent aan een hoortoestel maakt u samen met de audicien de keuze [...]

Geeske van Voorthuijsen Uitblinker bij Ctalents Diamond Awards 2024

15 juni 2024 | Bij de uitreiking van de Ctalents Diamond Awards 2024 kreeg Geeske van Voorthuijsen als ‘Uitblinker’ [...]