Audicien heeft belangrijke rol als poortwachter | Professional

28 februari 2022
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

Audiciens in Nederland zien veruit de meeste slechthorenden en hebben daarmee een centrale positie als poortwachter. Daar wees KNO-arts Thijs Jansen de deelnemers op in een door Specsavers georganiseerd webinar ‘Doorverwijzen of niet?’. Jansen moedigde de deelnemers aan hun rol in het lokale hoorzorgnetwerk op te pakken. Ook riep hij op niet iedereen zonder meer door te sturen naar de KNO-arts, maar bij twijfel tijdens het zogeheten triageproces eerst te overleggen met de KNO-arts of de huisarts.

doorverwijzen of niet webinar specsavers triage audicien
KNO-arts Thijs Jansen tijdens het webinar: ‘Doorverwijzen of niet?’

Interactief webinar Specsavers: Doorverwijzen of niet?

Doorverwijzen of niet? Dat was de centrale vraag in het door Specsavers georganiseerde interactieve webinar met KNO-arts Thijs Jansen. Het webinar vond afgelopen donderdag plaats. Jansen daagde daarin de meer dan 250 aanwezige (leerling-) audiciens gedurende ruim een uur uit na te denken over de eigen rol in de hoorzorg en over keuzes tijdens de triage van hun slechthorende cliënten.

Audicien voert triage uit

Hoortoestellen worden in Nederland door audiciens aangepast en verkocht. Veel slechthorenden laten hun gehoor als eerste testen bij een audiciensbedrijf. Afhankelijk van het gehoorverlies en wanneer er geen verdere redenen zijn voor het doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum start de audicien met het aanpassen van een hoortoestel. Wanneer er sprake is van bijkomende medische, audiologische of psychosociale problematiek, verwijst de audicien eerst door. Dat zal hij ook doen als tijdens het aanpastraject zijn of haar cliënt problemen krijgt met de oorschelp, gehoorgang of middenoor. Een audicien inspecteert daarom dan ook altijd het oor en de gehoorgang en het trommelvlies. De aanpassing van hoortoestellen bij kinderen onder de 16 jaar verloopt altijd via een audiologisch centrum. Dat geldt ook voor volwassen slechthorenden die een complexe hulpvraag hebben, waarbij de audiologische diagnose complex is. Ook als er zich problemen met de hoortoestelaanpassing voordoen of wanneer de cliënt een (zeer) groot gehoorverlies of meervoudige beperkingen heeft, komen slechthorenden bij een audiologisch centrum terecht.

Protocol voorkomt onder- en overdiagnostiek

Door volgens een vastgesteld protocol de triage uit te voeren, wordt onder- en overdiagnostiek voorkomen. De slechthorende krijgt zo de expertise en begeleiding aangeboden die voor zijn of haar situatie noodzakelijk is.

Aanmoediging en oproep

KNO-arts Thijs Jansen maakte tijdens het webinar duidelijk dat audiciens een centrale positie hebben in hun lokale hoorzorgnetwerk. Hij moedigde de deelnemers aan die rol op te pakken en waar nodig een eigen netwerk te organiseren. Ook riep hij op bij twijfel tijdens het triageproces te overleggen met de KNO-arts of de huisarts. Ook deed Jansen de oproep om niet zonder meer iedereen door te sturen naar de KNO-arts, maar om na te blijven denken bij deze keuze. Na een uitstapje naar de vergrijzing, de belasting van de zorg die dat met zich meebrengt, het belang van goede hoorzorg en waarom het belangrijk is om de zorg in netwerken te organiseren, besprak Jansen vier casussen.

Doorsturen patiënten vaak onnodig

Aan de hand van twee van de vier casussen werd duidelijk gemaakt dat iemand die op basis van de NOAH-protocol doorgestuurd behoort te worden, soms helemaal niet geholpen kan worden door de KNO-arts. Jansen liet zien dat doorsturen van de patiënten uit de casussen vaak onnodig is en niet in het belang van de slechthorende. Een overleg met de KNO-arts kan dan vaak al volstaan.

Audicien als poortwachter

De conclusie van het webinar was dat de audicien een belangrijke rol heeft als poortwachter in de hoorzorg. Doordat audiciens de meeste slechthorenden zien, hebben zij een centrale positie in het lokale hoorzorgnetwerk. Vanuit de centrale positie is het goed dat zij een eigen netwerk organiseren. Daarin kan zowel de huisarts, KNO-arts als het audiologisch centrum zitten. Wanneer er twijfel is bij het al dan niet doorverwijzen is het goed met hen te overleggen en zeker niet iedereen zonder meer door te sturen.

Isabel Zadeh KNO-arts Thijs Jansen webinar specsavers Doorverwijzen of niet
Talent Manager Isabel Zadeh van Specsavers en KNO-arts Thijs Jansen tijdens het webinar

Audiciens die het webinar willen terugkijken kunnen contact opnemen met Isabel Zadeh van Specsavers via het e-mail adres: isabel.zadeh@specsavers.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Hoortoestellen zorgen voor betere balans bij ouderen

13 juni 2024 | Gehoorverlies bij ouderen verhoogt het risico op vallen door een verminderde balans. Een recente studie [...]

Webshop op HOorzaken gesloten

6 juni 2024 | Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk via deze website hoorhulpmiddelen en andere producten te [...]

Het ervaringsverhaal van Oliver (1969): “Dankzij mijn CI heb ik een groot stuk van mijn oude sociale leven weer teruggekregen.”

4 juni 2024 | Ik werd geleidelijk steeds slechthorender, als gevolg van – onder andere – otosclerose. Doordat ik [...]

Apple Hearing Study komt met eerste inzichten over tinnitus

2 juni 2024 | Onderzoekers van de Universiteit van Michigan publiceerden recent gegevens van een van de grootste vragenlijstonderzoeken [...]