Angstgevoeligheid versterkt verband tussen misofonie en agressie

26 mei 2021
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Onderzoekers van de afdeling psychologie van de Universiteit van Mississippi (USA) laten zien dat bij angstgevoeligheid er een interactie is tussen misofonie en agressie. Deelnemers aan het onderzoek met een hogere angstgevoeligheid lieten een sterker verband zien tussen misofonie en agressieve facetten. Denk hierbij aan boosheid, fysieke en verbale agressie en vijandigheid. Volgens de onderzoekers wijzen de resultaten erop dat angstgevoeligheid een cruciale factor is voor het vertonen van boosheid en agressie bij misofonie. Zij denken dat de aanpak van angstgevoeligheid positief kan bijdragen aan de behandeling van misofonie.

angsgevoleigheid misofonie agressie

Misofonie

Misofonie betekent ‘haat voor geluiden. Patiënten met misofonie reageren met zeer heftige negatieve emoties op een of meerdere specifieke geluiden. Ze kunnen door het horen van bijvoorbeeld eet- of ademgeluiden overvallen worden door een hele sterke afkeer ervan. Niet alleen geluiden die het lichaam kan produceren kunnen trigger geluiden zijn. Ook andere geluiden zoals tikken met een pen of geritsel met een krant kunnen een heftige emotionele respons uitlokken. Patiënten kunnen daardoor geïrriteerd raken maar ook agressief reageren richting de maker van de trigger-geluiden. Dat kan zich uiten in vijandige gevoelens, een boze verbale reactie, maar kan zelfs tot fysieke agressie leiden. Ook kunnen zij juist situaties gaan vermijden waardoor sociale isolatie kan ontstaan.

onderzoek angsgevoeligheid bij misofonie agressie

Ontstaan misofonie

Over de oorzaak van het ontstaan misofonie is nog maar weinig overeenstemming. Mogelijk speelt een erfelijke component een rol. Dit vermoeden bestaat doordat het in sommige families vaker voorkomt. Een andere mogelijkheid is dat het te maken heeft met een verstoring in de neurologische ontwikkeling. Ook zijn er deskundigen die vermoeden dat een audiologische component een rol speelt bij misofonie.
Wat wel bekend is, is dat misofonie vaak samengaat met psychische problemen zoals een stemmings- en angststoornissen. Ook lijkt misofonie met autisme en AD(H)D verband te houden. Misofonie wordt in het algemeen gezien als een beperkende aandoening.

Onderzoek en resultaten

Aan het onderzoek van de afdeling psychologie van de Universiteit van Mississippi in de USA deden 470 studenten mee met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar. Hieronder zaten ook studenten die symptomen van misofonie hadden. De deelnemers vulden online zelf-rapportagevragenlijsten in op het gebied van misofonie, angstgevoeligheid en agressie. Opvallend was dat een hoog percentage (24%) positief scoorde op de misofonievragenlijst, waarbij 6% aangaf dat het een serieuze impact heeft.
De onderzoeken bestudeerden vervolgens de interactie-effecten tussen misofonie symptomen, angstgevoeligheid en facetten van agressie.
De resultaten wijzen volgens de onderzoekers erop dat angstgevoeligheid een cruciale factor is voor het vertonen van boosheid en agressie bij misofonie. Zij denken dan ook dat de aanpak van angstgevoeligheid positief kan bijdragen aan de behandeling van misofonie.

Behandeling van misofonie in Nederland

In Amsterdam kunnen patiënten met misofonie terecht voor behandeling op de afdeling psychiatrie van  het Amsterdam UMC. De behandeling die het Amsterdam UMC momenteel aanbiedt bestaat uit cognitieve gedragstherapie en psychomotorische therapie. Bij de laatste therapie ligt de nadruk op aandachtstraining en ontspanning. Uit onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie bij misofonie positief blijkt uit te pakken: 56% van de deelnemers die de therapie onderging ging erop vooruit (lees meer).

Bron: Mary J. Schadegg, Heather L. Clark, Laura J. Dixon, Evaluating anxiety sensitivity as a moderator of misophonia and dimensions of aggression, Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders,Volume 30,2021, 100657,ISSN 2211-3649, https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2021.100657.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Herstel van het gehoor met gentherapie bij erfelijke slechthorendheid weer stapje dichterbij

17 juli 2024 | Onderzoekers van het Mass Eye and Ear instituut hebben het gehoor bij muizen met een [...]

MED-EL en Starkey gaan samenwerken op het gebied van Bluetooth-connectiviteit

16 juli 2024 | MED-EL en Starkey kondigen aan samen te gaan werken. De samenwerking zal zich met name [...]

Emotioneel Gewaarzijn en Expressie Therapie bij behandeling tinnitus heeft potentie

15 juli 2024 | De toepassing van ‘Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET)’ bij de behandeling van tinnitus heeft [...]

Musi-CI training najaar 2024: muzikale training voor mensen met een cochleair implantaat

9 juli 2024 | Vanaf september vinden er weer Musi-CI trainingen plaats voor mensen met een cochleair implantaat. De [...]