Kwart 55 plussers met tinnitus onbewust van hun slechthorendheid

7 februari 2017
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Een kwart van de 55 plussers die last heeft van langdurige tinnitus, blijkt ook slechthorend te zijn, maar is zich daar niet van bewust. Dat blijkt uit de eerste uitkomsten van het Grote SeniOren Onderzoek 2017, gehouden onder 55-plussers dat vandaag is gepresenteerd door audicienketen Specsavers.
Ondanks dat de groep 55 plussers met tinnitus alle signalen laat zien van een verminderd gehoor, lijkt dit niet door te dringen. Zo vragen zij vaker ‘wat zeg je’, wordt de tv relatief hard gezet en kunnen zij conversaties in groep lastiger volgen. In de groep 55 plussers die geen tinnitus heeft, heeft slechts 12% dat niet in de gaten.
“Het onderzoek bevestigt dat tinnitus vaak in combinatie met slechthorendheid optreedt. Mensen met oorsuizingen denken juist vaak dat ze niet slechthorend zijn vanwege de ongewenste geluiden die zij dagelijks ervaren. Het tegendeel blijkt relatief vaak voor te komen. We raden 55-plussers die last hebben van tinnitus dus sterk aan om hun gehoor zo snel mogelijk te laten testen om te zien of er ook sprake is van gehoorverlies.”, aldus audicien en kwaliteitsmanager Cindy Egging van Specsavers.

50 plussers met tinnitus niet bewust van slechthorendheid

Hoortoestellen kunnen hinder bij tinnitus reduceren

Hoortoestellen en geluidsverrijking helpen bij veel mensen met tinnitus de hinder ervan te reduceren. Zowel het maskerende effect van de geluidsversterking als de verminderde luisterinspanning om te horen, zorgt ervoor dat de tinnitus wordt gereduceerd. Dat hoortoestellen bijdragen aan het verminderen van tinnitus blijkt uit het Marke Track onderzoek uit 2011 van Kochkin: 2 op de 3 respondenten rapporteerden dat hoortoestellen hun tinnitus in het merendeel van de tijd of zelfs altijd verlichten, terwijl 3 op de 10 aangaf dat het hun tinnitus altijd verlicht. Het advies om een gehoortest te doen van de kwaliteitsmanager van Specsavers is dan ook een belangrijke eerste stap.
Mogelijk wijt de groep 55 plussers met tinnitus het minder horen aan het maskerende effect van hun de tinnitus zelf, en realiseert zich daardoor niet dat het feitelijk door hun slechthorendheid komt. Hierdoor zet deze groep ook geen stap richting een hoortoestel.

Extra aandacht in de Week van het Oorsuizen

Van 6 tot 10 februari 2017 vindt de Week van het Oorsuizen plaats. Hierin vraagt de Stichting Hoormij extra aandacht voor tinnitus. Die speciale aandacht is niet overbodig, aldus Specsavers. Zo weet bijna 50% van de ondervraagde 55-plussers wel dat harde geluiden tinnitus kunnen veroorzaken, maar weet minder dan 5% dat alcohol of roken ook oorsuizingen tot gevolg kunnen hebben en is slechts 11% op de hoogte dat (bepaalde) medicatie tot tinnitus kan leiden. Ook denkt bijna 55% niet dat oorsuizen op zijn beurt een symptoom kan zijn van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.
Van de ondervraagden menen zes van de tien dat er nu te weinig aandacht en voorlichting is over de aandoening en dat die van de huisarts, ziekenhuis of overheid zou moeten komen.
“Maar ook wij willen daarbij helpen. Wij krijgen in onze 124 gecombineerde optiek- en audicienwinkels door heel Nederland heel veel 55-plussers over de vloer voor oog- en hooronderzoeken. Dat is dus een uitgelezen kans het er met hen over te hebben”, zo besluit Egging.

Over het SeniOren Onderzoek

Het SeniOren Onderzoek is een grootschalig onderzoek naar de gehoorproblemen onder 55-plussers in Nederland. Het onderzoek (n=1023) is uitgevoerd door Panelwizard in januari 2017 in opdracht van Specsavers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor werknemer en werkgever

22 maart 2023 | Het recent verschenen boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor mensen met een auditieve of [...]

Stichting SEMH: nieuwe partij voor kwaliteitsbewaking hoorhulpmiddelenzorg | Professional

20 maart 2023 | Interview met SEMH-directeur René Ungerer   De kwaliteit van de hulpmiddelenzorg in Nederland wordt bewaakt. [...]

Financiële dienstverlener Alpina toegankelijk voor doven en slechthorenden

16 maart 2023 | Alpina is de eerste financiële dienstverlener die toegankelijk is voor doven, slechthorenden en mensen met [...]

Virtual Reality training verbetert ruimtelijk horen dragers één cochleair implantaat

14 maart 2023 | Onderzoekers van de Universiteit van Trento in Italië en de Universiteit van Lyon in Frankrijk [...]