Zorgverleners in de hoorbranche

In Nederland zijn er een aantal belangrijke zorgverleners in de hoorbranche waar u mee te maken kunt krijgen. Allereerst is er natuurlijk uw huisarts, waar u veelal als eerst met uw gehoorprobleem terecht komt. Daarnaast is er de audicien, het audiologisch centrum, de KNO-arts. Daarnaast zijn er instanties zoals de GGMD die zorgprogramma's hebben voor slechthorenden en doven.

Lees verder
Inhoud tekst

Wat is een audicien?

Met de huisarts en zijn rol is een ieder nagenoeg bekend. Maar wat is een audicien? U kunt een audicien zien als een opticien voor de oren. Een audicien heeft een gedegen opleiding op MBO niveau of hoger gevolgd en werkt bij een audiciensbedrijf. Dit bedrijf is de leverancier van hoortoestellen en andere audiologische hulpmiddelen zoals de opticien dat is voor brillen.

Een audicien werkt over het algemeen nauw samen met de KNO-arts of het audiologisch centrum. Zowel audicien als de KNO-arts en het audiologisch centrum doen onderzoek (inspectie van het oor, diverse hoortests). Uiteindelijk komt u voor een hoortoestel of gehoorbescherming bij de audicien terecht. In een aantal gevallen is de tussenkomst van de KNO-arts en audiologisch centrum niet meer noodzakelijk (zie onder).

audicien den haag Enginears Unitron Moxi Jump R

Er zijn audiciens die werken bij of eigenaar zijn van een kleiner zelfstandig audiciensbedrijf en audiciens die werken bij een bedrijf dat verbonden is aan een grote (landelijke of regionale) keten. Bij een audicien kunt u terecht voor informatie over slechthorendheid, een hoortest, speciale hoorhulpmiddelen en het kosteloos uittesten en uiteindelijk aanschaffen van een hoortoestel.

Klik hier voor adressen van audiciens in Nederland en Belgie.

Wat is een audiologisch centrum?

Een Audiologisch Centrum (vaak afgekort als AC) is een centrum dat een regionale functie vervult en waar men zich bezighoudt met slechthorendheid en spraak-taal problematiek in ruime zin. Een audiologisch centrum voert diagnostisch onderzoek uit (o.a. hoortesten), geeft adviezen, draagt zorg voor de revalidatie van zowel volwassenen en kinderen en schrijft daarbij receptuur voor hoortoestellen voor.

In een audiologisch centrum werkt een multidisciplinair team bestaande uit een of meer audiologen, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedistes, audiologie-assistenten en en technici. Audiologische centra werken nauw samen met KNO-artsen.Een Audiologisch Centrum kan slechts patiënten onderzoeken die verwezen zijn door een huisarts, een KNO-arts, kinderarts of een psychiater.

Wanneer een jeugdarts of een consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters aanwijzingen hebben dat het kind niet goed hoort, moet het kind via de huisarts worden doorverwezen.
Klik hier voor adressen van audiologische centra in Nederland.

De KNO-arts

KNO staat voor Keel, Neus en Oren. Een KNO-arts houdt zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan keel, neus en oren. De KNO-arts is opgeleid tot chirurg voor de keel, de neus, dus ook de oren.

Op het gebied van oren verricht de KNO-arts operatieve correcties aan de oorschelp (flaporen) en vaker behandeld hij afwijkingen van de gehoorgang, het trommelvlies en het middenoor (hamer, aambeeld en stijgbeugel). Ook plaats de KNO-arts trommelvliesbuisjes.

Een operatieve behandeling van afwijkingen in het binnenoor (slakkenhuis), het eigenlijke hoorzintuig, is in het algemeen niet mogelijk. De KNO-arts behandeld ook aandoeningen aan het oor zoals een middenooronsteking, gehoorgangontsteking en zal het oor in specifieke gevallen reinigen.

Voor het compenseren van het hoorvermogen zal de KNO-arts na inspectie van het oor en het uitvoeren van een aantal hoortests doorverwijzen naar een audicien voor een hoorapparaat of richting een audiologisch centrum voor aanvullend onderzoek of naar een centrum voor cochleaire implantaten.

In elk ziekenhuis zult u meerdere KNO-artsen vinden, soms ieder met hun eigen specialisme.

Klik hier om een KNO-arts te vinden.

Naar wie eerst toe voor een hoortoestel?

Kinderen met een gehoorverlies in de leeftijd tot en met 18 jaar hebben een verslag nodig van een audiologisch centrum om een vergoeding te krijgen van hun zorgverzekeraar. Om naar het audiologisch centrum te gaan of naar de KNO-arts is eerst een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Slechthorenden met een leeftijd tussen de 18 en 67 jaar die voor het eerst een hoortoestel of hoorhulpmiddel willen verkrijgen dienen langs de KNO-arts of audiologisch centrum te gaan.

Bent u boven de 68 dan mag u rechtstreeks naar een audicien toe. Deze moet dan wel Star geregistreerd zijn.

Ondanks dat de zorgverzekeraars met deze regels hebben ingestemd passen zij andere regels toe. Neem daarom altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar omdat veel verzekeraars afwijken van deze regels.

Bij sommige verzekeraars mogen slechthorenden rechtstreeks naar een Star geregistreerde audicien gaan en bij weer andere verzekeraars is het nodig om bij complexe gehoorverliezen of bijzondere zorgvragen naar een audiologisch centrum te gaan. Bij weer anderen moeten slechthorenden ook met een niet complex gehoorverlies bij de KNO-arts langs.