Werkplekaanpassing voor slechthorenden

Werkplekaanpassing voor slechthorenden

Op het werk is een hoortoestel, cochleair implantaat of een botverankerd hoortoestel een waardevol hulpmiddel om weer beter te kunnen functioneren. Voor slechthorenden zullen er tal van situaties op het werk zijn, waar zij een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk daarbij aan het volgen van vergaderingen, het telefoneren in een drukke ruimte, het overbruggen van afstand in een kantoortuin of het communiceren aan een drukke balie of toonbank.

Lees verder
Inhoud tekst

Storend geluid

Niet alleen rumoer en lawaai zijn voor slechthorenden extra storend ook een harde galmende akoestiek maakt het communiceren met collega’s of het telefoneren extra lastig. Denk daarbij aan een kantoortuin, kinderdagverblijf, een leslokaal of in een grote zaal in een verpleeghuis. Een werkplekaanpassing voor slechthorenden kan ook kan ook dan uitkomst bieden.

werkplekaanpassing voor slechthorenden

Werkplekaanpassing voor slechthorenden in speciale situaties

Niet alleen werknemers die op een vaste plek werken zoals op kantoor, aan een balie of zieken- of verzorgingshuis kunnen profijt hebben van aanvullende apparatuur. Ook slechthorenden die voor hun werk veel onderweg zijn, kan dit verlichting bieden. Denk hierbij aan een bus- of tramchauffeur, of aan een buitendienstmedewerker die op veel verschillende locaties terecht komt.

Ook zijn er oplossingen mogelijk wanneer iemand voor het werk een lezing moeten volgen of buiten de deur moet vergaderen. Ook voor speciale situaties zijn er tal van mogelijkheden om tot een goede werkplekaanpassing voor slechthorenden te komen.

Slechthorenden vaker ziek, overspannen of krijgen een burn-out

Voor slechthorenden kost een werkdag extra veel inspanning. Ze moeten zich immers extra inspannen om te horen en te verstaan. De hersenen moeten permanent de gaten opvullen die in de spraak vallen doordat delen ervan niet goed doorkomen. De extra luisterinspanning zorgt uiteindelijk voor luistermoeheid. Daarnaast zullen situaties waarbij er veel afhangt van de communicatie extra stressvol zijn.

Sommige slechthorenden hebben ook nog eens het lipbeeld nodig om een gesprek te kunnen volgen. Deze visuele taak komt bovenop de geleverde luisterinspanning. Daarnaast is het voor slechthorenden veel lastiger om tijdens een koffiepauze of lunch mee te kunnen komen.

Veel bedrijfskantines zijn vaak groot, lawaaierig en vanuit hygiënisch oogpunt veelal van harde materialen voorzien (hout of vinyl/zeil). Bij de koffieautomaat is het lawaai van het apparaat vaak de boosdoener waardoor gesprekken lastig zijn te volgen.

Hierdoor is het voor slechthorenden ook lastig om daar aan de o zo belangrijke informele gesprekken deel te nemen. Dit zijn de plekken die belangrijk zijn voor de groepsvorming en waar ook informeel veel over het werk wordt gedeeld.

werkplekaanpassing voor slechthorenden lunch

Al horen slechthorenden alles, vaak bestaat er nog steeds onzekerheid of het gehoorde wel goed verstaan is. Deze permanente onzekerheid is ook een stressfactor. Het is niet zo verbazingwekkend dat slechthorenden zich vaker ziek melden, overspannen raken en of een burn-out krijgen. Daarbij komt ook nog eens de onvrede kijken die veroorzaakt wordt omdat slechthorenden vaak onder hun niveau werken.

Mogelijkheden voor werkplekaanpassing voor slechthorenden

Er zijn tal van mogelijkheden om de werkplek van slechthorenden zodanig aan te passen dat de communicatie soepeler kan verlopen; ook wanneer er geen vaste werkplek is.

Zo is er speciale soloapparatuur verkrijgbaar, zijn er telefoons voor slechthorenden, bestaan er speciale tafelmicrofoons voor vergaderingen en microfoons om de afstand te overbruggen tussen de spreker en de slechthorende tijdens een lezing. Ook is er speciale apparatuur beschikbaar om aan een balie beter te functioneren.

Daarnaast kan het aanpassen van de akoestiek in sommige gevallen noodzakelijk zijn om voor een slechthorende werknemer nog te kunnen blijven functioneren. Denk hierbij aan een klaslokaal. Belangrijk is hier een professioneel bedrijf voor in te huren.

Vergoeding werkplek aanpassing voor slechthorenden

Apparatuur die verbonden kan worden met het hoortoestel zoals een ringleiding, een speciale telefoon of microfoon, solo-apparatuur of speciale vergadermicrofoons, worden vergoed uit de zorgverzekeringswet. Hiervoor kan een aanvraag worden gedaan bij een audiologisch centrum. De audioloog zal bepalen welke hulpmiddelen nodig zijn. Dit doet hij aan de hand van een speciale richtlijn of protocol.
Omdat de wachttijden bij audiologische centra vaak lang zijn, kiezen veel werkgevers het heft zelf in handen te nemen en kosten voor aanpassingen op zich te nemen.

Lees ook: