Vergoeding wek en waarschuwingssysteem

Vergoeding wek en waarschuwingssysteem / wekkers

Weksystemen (wekkers) en waarschuwingsystemen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. U kunt het beste met uw zorgverzekeraar contact opnemen voor meer informatie over vergoeding hoorhulpmiddelen, zeker omdat er nog steeds geen duidelijke richtlijnen in het protocol zijn opgenomen.

Met een waarschuwingssysteem wordt u attent gemaakt dat er wat in uw omgeving gebeurd. Een waarschuwingssysteem bestaat uit een zender voor signalering van de telefoon, de deurbel, een brandmelder of voor de baby en daarnaast uit een ontvanger. Een ontvanger kan bestaan uit een trilontvanger of uit een flitslamp. Aan het ritme van trillen of flitsen kunt u zien van welke melding sprake is.

Wek- en waarschuwingssystemen worden voor 100% vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer uw gemiddelde gehoorverlies bij 1000, 2000 en 4000 Hz  35 dB of meer is. Daarnaast moet u volgens het vastgestelde protocol dit hoorhulpmiddel nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

In het verleden kon een werknemer bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringenterecht) terecht voor bepaalde voorzieningen om met zijn slechthorendheid te kunnen blijven functioneren op zijn werk. Nu ligt ook daarvoor de verantwoordelijkheid bij de ziektekostenverzekeraar.

Voor de aanvullende hoorhulpmiddelen zijn er (juli 2014) nog steeds geen richtlijnen opgenomen in het protocol. Het is onduidelijk op welke gronden aanvullende hoorhulpmiddelen worden verstrekt. Verzekeraars blijken met regelmaat nog de oude criteria te hanteren.

Zorgverzekeraars sluiten om kosten te besparen vaak contracten met leveranciers. De zorgverzekeraar kan door afname van grotere aantallen bij één leverancier voordeliger uit zijn. Dit kan betekenen dat u bij uw zorgverzekeraar niet het apparaat kan krijgen dat u graag wilt. Natuurlijk kunt u in een dergelijk geval contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u voor het apparaat wel een vergoeding krijgt, maar dan wel zelf een bedrag moet bijbetalen (immers de zorgverzekeraar is dan duurder uit).

Oude regelgeving vergoeding weksystemen:

 Weksystemen (wekkers) worden vergoed door uw zorgverzekeraar

  • bij een gemiddeld drempelverlies op het beste oor van 60 dB bij de frequenties 500, 1000, 2000 en 4000 Hz
  • in bijzondere gevallen

U heeft voor vergoeding een audiogram van uw behandelend KNO-arts of van een audiologisch centrum nodig. Vraag uw zorgverzekeraar voor de aanschaf om een akkoordverklaring voor de vergoeding.