Vergoeding soloapparatuur

Vergoeding soloapparatuur

Soloapparatuur kan in aanmerking komen voor 100% vergoeding door uw zorgverzekeraar. U kunt het beste met uw zorgverzekeraar contact opnemen voor meer informatie over vergoeding soloapparatuur, zeker omdat er nog steeds geen duidelijke richtlijnen in het protocol zijn opgenomen.

Soloapparatuur wordt 100% vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer uw gemiddelde gehoorverlies bij 1000, 2000 en 4000 Hz  35 dB of meer is. Daarnaast moet u volgens het vastgestelde protocol dit hoorhulpmiddel nodig hebben om goed te kunnen functioneren. De soloapparatuur wordt in bruikleen verstrekt.

Solo apparatuur wordt over het algemeen alleen verstrekt voor:

  • Her- en bijscholing wegens (beroeps)opleidingen in klassikaal of groepsverband;
  • Het volgen van regulier onderwijs;
  • Speciaal onderwijs in klassikaal of groepsverband dat niet specifiek gericht is op slechthorenden en doven;
  • Het ondergaan van een medisch noodzakelijke therapeutische behandeling in groepsverband;
  • Het gestructureerd en georganiseerd verrichten van betaalde en niet-betaalde werkzaamheden (ter beoordeling door de zorgverzekeraar).

Klik hier voor de in 2014 gehanteerde regels voor soloapparatuur door verzekeraars. Een recept of voorschrift van een KNO-arts of audiologisch centrum blijkt bij alle verzekeraars verplicht.

Op het werk: UWV of ziektekostenverzekeraar?

In het verleden kon een werknemer bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringenterecht) terecht voor bepaalde voorzieningen om met zijn slechthorendheid te kunnen blijven functioneren op zijn werk. Nu ligt ook daarvoor de verantwoordelijkheid bij de ziektekostenverzekeraar. Voor vergoeding soloapparatuur is uw ziektekostenverzekering het aangewezen aanspreekpunt.

Maatschappelijke noodzaak

Heeft u soloapparatuur nodig voor uw maatschappelijke participatie (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, lokale politieke activiteiten), dan zou dit kunnen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Hiermee is nog weinig ervaring opgedaan. Voor informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

Richtlijnen in protocol

Voor de aanvullende hoorhulpmiddelen zijn er (juli 2014) nog steeds geen richtlijnen opgenomen in het protocol. Het is onduidelijk op welke gronden aanvullende hoorhulpmiddelen worden verstrekt. Verzekeraars blijken daardoor met regelmaat nog de oude criteria te hanteren en/of een recept of voorschrift van een KNO-arts of audiologisch centrum te vragen.

Zorgverzekeraars sluiten om kosten te besparen vaak contracten met leveranciers. De zorgverzekeraar kan door afname van grotere aantallen bij één leverancier voordeliger uit zijn. Dit kan betekenen dat u bij uw zorgverzekeraar niet het apparaat kan krijgen dat u graag wilt. Natuurlijk kunt u in een dergelijk geval contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u voor het apparaat wel een vergoeding krijgt, maar dan wel zelf een bedrag moet bijbetalen (immers de zorgverzekeraar is dan duurder uit).

Lees hier meer over verschillende merken soloapparatuur die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn.


 

 Oude regelgeving soloapparatuur

Solo-apparatuur wordt vergoed door uw zorgverzekeraar

  • bij een gemiddeld verlies vanaf 40 dB in de lage tonen (500, 1000 en 2000 Hz) of
  • bij een gemiddeld verlies in de hoge tonen (1000, 2000 en 4000 Hz) vanaf 50 dB, of
  • wanneer het verlies van het verstaan van spraak in ruis minimaal 3 dB bedraagt. Hiervoor moet een zogeheten SRT-test worden afgenomen.

U heeft om in aanmerking te komen voor soloapparatuur een audiogram van uw behandelend KNO-arts of van een audiologisch centrum nodig met een voorschrift voor deze apparatuur.


Reclame

Ook HOorexpert levert soloapparatuur!