Vergoeding FM apparatuur

Vergoeding FM apparatuur (systemen)

FM systemen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. U kunt het beste met uw zorgverzekeraar contact opnemen voor meer informatie over vergoeding hoorhulpmiddelen, zeker omdat er nog steeds geen duidelijke richtlijnen in het protocol zijn opgenomen.

FM apparatuur wordt 100% vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer uw gemiddelde gehoorverlies bij 1000, 2000 en 4000 Hz 35 dB of meer is. Daarnaast moet u volgens het vastgestelde protocol dit hoorhulpmiddel nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

In het verleden kon een werknemer bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringenterecht) terecht voor bepaalde voorzieningen om met zijn slechthorendheid te kunnen blijven functioneren op zijn werk. Nu ligt ook daarvoor de verantwoordelijkheid bij de ziektekostenverzekeraar.

Voor de aanvullende hoorhulpmiddelen zijn er (juli 2014) nog steeds geen richtlijnen opgenomen in het protocol. Het is onduidelijk op welke gronden aanvullende hoorhulpmiddelen worden verstrekt. Verzekeraars blijken met regelmaat nog de oude criteria te hanteren.

Zorgverzekeraars sluiten om kosten te besparen vaak contracten met leveranciers. De zorgverzekeraar kan door afname van grotere aantallen bij één leverancier voordeliger uit zijn. Dit kan betekenen dat u bij uw zorgverzekeraar niet het apparaat kan krijgen dat u graag wilt. Natuurlijk kunt u in een dergelijk geval contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u voor het apparaat wel een vergoeding krijgt, maar dan wel zelf een bedrag moet bijbetalen (immers de zorgverzekeraar is dan duurder uit).

Oude regelgeving vergoeding FM apparatuur:

FM-apparatuur wordt vergoed door uw zorgverzekeraar

bij een gemiddeld verlies vanaf 40 dB in de lage tonen (500, 1000 en 2000 Hz) of
bij een gemiddeld verlies in de hoge tonen (1000, 2000 en 4000 Hz) vanaf 50 dB, of
wanneer het verlies van het verstaan van spraak in ruis minimaal 3 dB bedraagt. Hiervoor moet een zogeheten SRT-test worden afgenomen.

U heeft voor vergoeding een audiogram van uw behandelend KNO-arts of van een audiologisch centrum nodig met een voorschrift voor deze apparatuur.