Vergoeding FAX

Vergoeding FAX

Een FAX wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraar.

Wanneer u een fax voor uw werk nodig heeft kunt u contact opnemen met het UWV. Het UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Hier kunt u terecht wanneer u recht denkt te hebben op een bepaalde voorziening op uw werk op grond van uw slechthorendheid. Neem hiervoor contact op met het UWV.

Oude regeling (niet meer geldig)

U kunt in aanmerking komen voor de vergoeding van een fax-apparaat:

– bij een gemiddeld verlies vanaf 70 dB bij de frequenties 500, 1000, 2000 en 4000 Hz (beste oor!)

– als het verstaan van spraak met het beste oor niet meer dan 50% is, ook al wordt er een hoortoestel gebruikt

U heeft voor vergoeding een audiogram van uw behandelend KNO-arts of van een audiologisch centrum nodig. Vraag uw zorgverzekeraar voor de aanschaf om een akkoordverklaring voor de vergoeding.