Vergoeding cochleair implantaat

Vergoeding cochleair implantaat

Wanneer de patiënt in aanmerking komt voor een cochleair implantaat, komt de vraag ook naar voren of er vergoeding is voor zo'n cochleair implantaat. En hoe zit het met de vergoeding van de nazorg? En is er sprake van eigen risico? En voor wie komen de kosten wanneer de spraakprocessor of het implantaat zelf een keer stuk gaat? En hoe zit het met de kosten van nieuwe (oplaadbare) batterijen? En wat nu als de spraakprocessor van het cochleair implantaat verloren of gestolen is?

Lees verder
Inhoud tekst

Vergoeding cochleair implantaat in Nederland

vergoeding cochleair implantaat eigen risico

Een cochleair implantaat wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Ook de nazorg wordt volledig vergoed. De patiënt dient zelf na te gaan of het ziekenhuis waar hij of zij zich aanmeldt een contract heeft met zijn of haar zorgverzekeraar. Dit voorkomt onprettige verrassingen achteraf.

Vergoeding CI bij volwassenen en kinderen

Volwassenen komen in aanmerking voor vergoeding van plaatsing en nazorg van één cochleair implantaat. Kinderen onder de 19 jaar of bij ernstige slechthorendheid of doofheid na een hersenvliesontsteking is vergoeding van een tweede cochleair implantaat ook mogelijk. Voor de criteria voor vergoeding van een cochleair implantaat klik hier.

Wat komt voor eigen rekening

vergoeding cochleair implantaat accu

Schade bij verlies en diefstal

Wanneer de patiënt niet verzekerd is voor schade (denk aan diefstal of verlies) aan het cochleair implantaat, komt dit voor zijn eigen rekening. Het onafhankelijk platform cochleaire implantatie (OPCI) raadt aan om de CI te verzekeren tegen schade. De premie van deze verzekering betaalt de patiënt volledig zelf. Voor meer informatie en overwegingen over het verzekeren van een cochleair implantaat klik hier.
Aanvullende zorgverzekeringen vergoeden niets op het gebied van CI, dus ook niet bij schade.

Accu’s en batterijen

Accu’s en batterijen komen voor eigen rekening van de patiënt. Net als bij telefoons en andere apparatuur gaat de oplaadbare batterij na een aantal jaar achteruit. Op een gegeven moment moet deze dan vervangen worden. Alleen wanneer de accu binnen de garantietermijn kapot gaat, verstrekt de fabrikant een nieuw exemplaar.

Eigen risico cochleair implantaat

De cochleair implantaat operatie en de nazorg vallen onder medisch specialistische zorg. Daarvoor geldt ook het eigen risico. Wanneer de patiënt nog eigen risico in zijn geheel of ten dele heeft open staan, dan betaalt de patiënt dit in het jaar wanneer het CI-centrum de kosten declareert bij de zorgverzekeraar. Dat kan afwijken van het jaar van de CI plaatsing.

De jaren erna krijgt de patiënt ook met het eigen risico te maken. Het CI-team levert namelijk ook narzorg en maakt reserveringen voor apparatuur. Onder de CI nazorg vallen het fijnafstellen van de spraakprocessor, begeleiding, vervanging van defecte onderdelen en ook het beantwoorden van vragen. Ook reserveert het cochleair implantaat centrum geld voor de vervanging van de spraakprocessor. Het CI centrum dient daar jaarlijks een rekening voor in bij de zorgverzekeraar. De patiënt kan dus te maken krijgen met een jaarlijks terugkerend eigen risico voor zijn cochleair