Vergoeding Hoorhulpmiddelen

Vergoeding Hoorhulpmiddelen

Zorgverzekeraars zijn volgens de wet verplicht de meeste hoorhulpmiddelen 100% te vergoeden wanneer het gemiddelde gehoorverlies van hun cliënt 35 dB of meer is. Daarbij wordt gekeken naar de frequenties 1000, 2000 en 4000 Hz. Een voorwaarde is dat de cliënt deze hoorhulpmiddelen nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Voor de aanvullende hoorhulpmiddelen zijn er nog steeds geen richtlijnen opgenomen in het hoorprotocol. Het is onduidelijk op welke gronden aanvullende hoorhulpmiddelen worden verstrekt. Zorgverzekeraars sluiten om kosten te besparen vaak contracten met leveranciers. De zorgverzekeraar kan door afname van grotere aantallen bij één leverancier voordeliger uit zijn. Dit kan betekenen dat u bij uw zorgverzekeraar niet het apparaat kan krijgen dat u graag wilt. Ook kan het zijn dat een bepaald product te duur is voor een leverancier om het onder de vergoede zorg te laten vallen. De vergoeding die de levrancier krijgt is dan te laag om het betreffende product daarvoor te leveren. Natuurlijk kunt u in een dergelijk geval contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u voor het apparaat wel een vergoeding krijgt, maar dan wel zelf een bedrag moet bijbetalen (immers de zorgverzekeraar is dan duurder uit). Hieronder staan de verschillende hoorhulpmiddelen waarvoor vergoeding mogelijk is.

Lees verder
Inhoud tekst

Vergoeding FM apparatuur

FM systemen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. U kunt het beste met uw zorgverzekeraar contact opnemen voor meer informatie over vergoeding van deze hoorhulpmiddelen, zeker omdat er nog steeds geen duidelijke richtlijnen in het protocol zijn opgenomen.

FM apparatuur wordt 100% vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer uw gemiddelde gehoorverlies bij 1000, 2000 en 4000 Hz 35 dB of meer is. Daarnaast moet u volgens het vastgestelde protocol dit hoorhulpmiddel nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

In het verleden kon een werknemer bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) terecht voor bepaalde voorzieningen om met zijn slechthorendheid te kunnen blijven functioneren op zijn werk. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt tegenwoordig bij de zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars sluiten om kosten te besparen vaak contracten met leveranciers. De zorgverzekeraar kan door afname van grotere aantallen bij één leverancier voordeliger uit zijn. Dit kan betekenen dat u bij uw zorgverzekeraar niet het apparaat kan krijgen dat u graag wilt.

Natuurlijk kunt u in een dergelijk geval contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u voor het apparaat wel een vergoeding krijgt, maar dan wel zelf een bedrag moet bijbetalen (immers de zorgverzekeraar is dan duurder uit).

U heeft voor vergoeding een audiogram van uw behandelend KNO-arts of van een audiologisch centrum nodig met een voorschrift voor deze apparatuur. 

Vergoeding ringleiding / tv systemen

Ringleiding systemen en tv systemen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. U kunt het beste met uw zorgverzekeraar contact opnemen voor meer informatie over vergoeding van een ringleiding.

ringleidingversterker LA 240

Ringleiding apparatuur wordt 100% vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer uw gemiddelde gehoorverlies bij 1000, 2000 en 4000 Hz  35 dB of meer is. Daarnaast moet u volgens het vastgestelde protocol dit hoorhulpmiddel nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Bepaalde inductiehoofdtelefoons, inductielussen en kinbeugelontvangers die daar mee samenwerken worden eveneens vergoed.

Vergoeding soloapparatuur

Soloapparatuur kan in aanmerking komen voor 100% vergoeding door uw zorgverzekeraar. U kunt het beste met uw zorgverzekeraar contact opnemen voor meer informatie over vergoeding soloapparatuur, zeker omdat er nog steeds geen duidelijke richtlijnen in het protocol zijn opgenomen.

Soloapparatuur wordt 100% vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer uw gemiddelde gehoorverlies bij 1000, 2000 en 4000 Hz  35 dB of meer is. Daarnaast moet u volgens het vastgestelde protocol dit hoorhulpmiddel nodig hebben om goed te kunnen functioneren. De soloapparatuur wordt in bruikleen verstrekt.

Solo apparatuur wordt over het algemeen alleen verstrekt voor:

  • Her- en bijscholing wegens (beroeps)opleidingen in klassikaal of groepsverband;
  • Het volgen van regulier onderwijs;
  • Speciaal onderwijs in klassikaal of groepsverband dat niet specifiek gericht is op slechthorenden en doven;
  • Het ondergaan van een medisch noodzakelijke therapeutische behandeling in groepsverband;
  • Het gestructureerd en georganiseerd verrichten van betaalde en niet-betaalde werkzaamheden (ter beoordeling door de zorgverzekeraar).
vergoeding soloapparatuur

Een recept of voorschrift van een KNO-arts of audiologisch centrum blijkt bij alle verzekeraars verplicht.

Maatschappelijke noodzaak

Heeft u soloapparatuur nodig voor uw maatschappelijke participatie (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, lokale politieke activiteiten), dan zou dit kunnen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

Vergoeding wek en waarschuwingssysteem / wekkers

Weksystemen (wekkers) en waarschuwingsystemen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. U kunt het beste met uw zorgverzekeraar contact opnemen voor meer informatie over vergoeding hoorhulpmiddelen, zeker omdat er nog steeds geen duidelijke richtlijnen in het protocol zijn opgenomen.

Met een waarschuwingssysteem wordt u attent gemaakt dat er wat in uw omgeving gebeurd. Een waarschuwingssysteem bestaat uit een zender voor signalering van de telefoon, de deurbel, een brandmelder of voor de baby en daarnaast uit een ontvanger. Een ontvanger kan bestaan uit een trilontvanger of uit een flitslamp. Aan het ritme van trillen of flitsen kunt u zien van welke melding sprake is.

Wek- en waarschuwingssystemen worden voor 100% vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer uw gemiddelde gehoorverlies bij 1000, 2000 en 4000 Hz  35 dB of meer is. Daarnaast moet u volgens het vastgestelde protocol dit hoorhulpmiddel nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Vergoeding
telefoons voor slechthorenden

Speciale telefoons voor slechthorenden worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dat is vreemd omdat dit wel het functioneren in het dagelijks leven aanzienlijk kan verbeteren.

Vergoeding gehoorbescherming

Gehoorbeschermers kunnen zeer belangrijk zijn om uw gehoor te beschermen tegen lawaai. Voor privégebruik (werken met gereedschap, festivals, disco e.d.) dient u zelf de kosten voor dergelijke beschermers te betalen.

Heeft u gehoorschermers nodig voor het werk en het geluidsniveau op uw
werkplek is hoger dan 80 dBA dan is uw werkgever verplicht gehoorschermers te
verstrekken.