Het middenoorimplantaat – Vibrant Soundbridge

Het middenoorimplantaat – Vibrant Soundbridge

Wat is een middenoorimplantaat? Een middenoorimplantaat is een bijzonder soort hoorimplantaat dat ervoor zorgt dat geluiden omgezet worden in trillingen zodat deze bij een geleidingsverlies (of gemengd verlies) het slakkenhuis weer kunnen bereiken. Het stimuleert rechtstreeks het middenoor waar zich de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel) bevinden. In dit gebied laat het implantaat (versterkte) trillingen ontstaan. Hiermee omzeilt het drempels die de slechthorendheid opwerpt. Ook bij perceptieve gehoorverliezen kan het een oplossing zijn, bijvoorbeeld wanneer het dragen van een gewoon hoortoestel niet mogelijk is. MED-EL levert zo’n middenoorimplantaat: de Vibrant SoundBridge (VSB) met daarbij de SAMBA 2 geluidsprocessor.

Lees verder
Inhoud tekst

Middenoorimplantaat bij geleidings-, gemengd en perceptief verlies

Wanneer geluiden via het trommelvlies en de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel) het slakkenhuis niet goed kunnen bereiken, ontstaat er gehoorverlies: een zogeheten geleidingsverlies. De trillingen worden dan niet goed doorgegeven (geleid). Wanneer er zich tegelijkertijd ook een zogeheten perceptief verlies voordoet, is er sprake van een gemengd verlies. Een perceptief verlies doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de haarcellen in het slakkenhuis niet goed functioneren. Dat is de meest voorkomende vorm van slechthorendheid.

Bij een geleidingsverlies of gemengdverlies kan een middenoorimplantaat uitkomst bieden. Het middenoorimplantaat zorgt ervoor dat geluiden op een andere manier worden voortgezet, namelijk als trillingen. Deze trillingen kunnen het slakkenhuis wél bereiken. Het bijzondere aan een middenoorimplantaat is dat het rechtstreeks de gehoorbeentjes in het middenoor stimuleert. In dit gebied laat het implantaat (versterkte) trillingen ontstaan. Hiermee omzeilt het drempels die de slechthorendheid opwerpt. In bijzondere gevallen is een middenoorimplantaat ook toe te passen bij perceptieve verliezen.

Waaruit bestaat een middenoorimplantaat?

Het middenoorimplantaat bestaat uit een geïmplanteerd deel en een uitwendig deel. Het uitwendige deel vangt met twee microfoons de geluiden uit de omgeving op, zet ze om in elektrische pulsjes en geeft ze (versterkt) door aan het deel dat zich vlak onder de huid bevindt. De overdracht vindt plaats via magnetische inductie, door de intacte huid heen, zonder deze te beschadigen.

Floating Mass Transducer (FMT)

Het deel van het implantaat dat voor de trillingen zorgt in het middenoor (de “Floating Mass Transducer” of FMT) is een minuscuul klein apparaatje dat de KNO-arts aan één van de gehoorbeentjes verbindt. In sommige gevallen kan de chirurg het direct op het ronde venster van het slakkenhuis aanbrengen.

middenoorimplantaat vibrant soundbridge MED-EL

Magneet, transducer en geluidsprocessor

Vlak onder de huid plaatst de KNO-arts een magneet met een ontvanger. Hieraan zit de transducer vast. De slechthorende draagt op zijn hoofd een kleine geluidsprocessor die magnetisch op de ontvanger onder de huid ‘plakt’. De microfoons van deze geluidsprocessor vangen geluiden op. De geluidsprocessor zet de geluiden om in elektrische pulsjes en geeft deze door naar de ontvanger die zich onder de huid bevindt. De transducer (= omvormer) die de elektrische pulsjes van de ontvanger doorgestuurd krijgt, zet deze weer om in trillingen. De transducer zorgt er zo voor dat de gehoorbeentjes en de vloeistof in het slakkenhuis – en daarmee ook de kleine trilhaartjes die zich daar bevinden – in beweging komen. Hierdoor is het weer mogelijk te horen en te verstaan.

Samba 2 geluidsprocessor behorend bij middenoorimplantaat vibrant soundbridge MED-EL
Samba 2 geluidsprocessor

Wanneer een middenoorimplantaat?

Een middenoorimplantaat kan toegepast worden bij een geleidingsverlies of een gemengdverlies, maar ook bij een perceptief verlies. Een geleidingsverlies kan zich voordoen wanneer de gehoorbeentjes niet meer (goed) kunnen bewegen, of de gehoorgang bijvoorbeeld dicht of sterk vernauwd is. Een middenoorimplantaat wordt bijvoorbeeld toegepast wanneer er gehoorverlies is ontstaan na verwijdering van een zogeheten cholesteatoom. Ook bij otosclerose, bij een chronische middenoorontsteking of wanneer een regulier hoortoestel onvoldoende soelaas biedt, kan de arts of audioloog het middenoorimplantaat als goede oplossing zien.

Video van MED-EL waarin wordt uitgelegd hoe het Vibrant Soundbridge middenoorimplantaat van werkt

In eerste instantie: ‘gewoon’ hoortoestel

In de meeste gevallen zal bij een geleidings- of gemengd verlies in eerste instantie en wanneer mogelijk een ‘gewoon’ hoortoestel worden getest. Bij perceptieve verliezen is een gewoon hoortoestel ook de eerste keuze. Het middenoorimplantaat is een goede oplossing wanneer bijvoorbeeld eczeem, andere huidproblemen, of terugkerende oorontsteking het dragen van een hoortoestel onmogelijk maken.

Styletto hoortoestellen Signia
Signia Styletto hoortoestellen

Passende oplossing

Als u benieuwd bent of een middenoorimplantaat voor u geschikt is, kunt u dit overleggen met uw KNO-arts of audioloog. Een audioloog is een gehoorspecialist werkzaam bij een audiologisch centrum. De beslissing of u in aanmerking komt voor een middenoorimplantaat zal altijd in het ziekenhuis worden gemaakt. Het medisch team beoordeelt of een middenoorimplantaat een passende oplossing is voor uw gehoorverlies.

Verschil tussen middenoorimplantaat en een botverankerd hoortoestel

Een botverankerd hoortoestel brengt de schedel in trilling. Het bot van de schedel geeft deze trillingen door naar het slakkenhuis. Bij een middenoorimplantaat wordt niet de gehele schedel in trilling gebracht maar alleen de gehoorbeentjes of het ronde venster van het slakkenhuis. Daar waar een botverankerd hoortoestel beide oren stimuleert, doet een middenoorimplantaat specifieker op het ene oor zijn werk. Het andere oor houdt zijn normale werking, al dan niet met een hoortoestel. Dit komt het ruimtelijk bewustzijn ten goede.

Natuurlijker

Daarnaast werkt een middenoorimplantaat op een meer natuurlijke manier. Door alleen de middenoorbeentjes in trilling te brengen in plaats van de gehele schedel zal het geluid grotendeels via de natuurlijkere weg het slakkenhuis bereiken wat de geluidsbeleving ten goede doet.  

Een ander belangrijk verschil is dat de schroef van een botverankerd hoortoestel door de huid naar buiten steekt. Dit terwijl het middenoorimplantaat geheel onder de huid zit. Zo kan de huid na de operatie volledig herstellen en blijft er geen wond bestaan zoals bij een botverankerd hoortoestel. Ook blijft bij een botverankerd hoortoestel de kans bestaan dat de schroef loslaat uit de schedel wanneer er te veel kracht op komt te staan, bijvoorbeeld door een klap op het hoofd. Bij een middenoorimplantaat speelt dit risico geen rol.

Vibrant SoundBridge middenoorimplantaat van MED-EL

De Vibrant SoundBridge van MED-EL werd al 27 jaar geleden voor het eerst toegepast. MED-EL heeft dan ook flink wat ervaring opgebouwd op dit gebied. Inmiddels is de derde generatie Vibrant SoundBridge alweer 9 jaar op de markt. Klik hier voor meer informatie. De Samba 2 is de nieuwste geluidsprocessor die de Vibrant Soundbridge aanstuurt. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze hooroplossing, overleg hier dan over met uw KNO-arts of audioloog.

U kunt ook altijd contact opnemen met het MED-EL Care Center via hun website of via cc-utrecht@medel.com.