Informatiebijeenkomsten cochleair implantaten

Informatiebijeenkomsten cochleair implantaten

In Nederland worden op verschillende plekken informatiebijeenkomsten georganiseerd over cochleair implantaten. Patienten zitten na het bezoek aan een CI-centrum vaak nog met tal van vragen. Ook moeten ze voor een bepaalde merk CI gaan kiezen. Gelukkig worden er door het onafhankelijk platform OPCI en door fabrikanten informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Lees verder

Gesprekken en informatie bij CI-centra

Patienten die in aanmerking komen voor een cochleair implantaat (CI) komen daarvoor terecht bij een van de acht centra die CI’s implanteren. Daar wordt uitgebreide informatie gegeven en tal van audiologische onderzoeken verricht. Ook vinden er gesprekken met een audioloog, KNO-arts, psycholoog, logopedist en maatschappelijk werker plaats.

Veel informatie wordt vergeten of onjuist onthouden

Er komt bij een CI traject veel op de patiënt af. Uit onderzoek is gebleken dat patienten maar erg weinig onthouden van de informatie die ze in ziekenhuizen krijgen. Tachtig procent van de informatie wordt vergeten en van wat er wél onthouden is, klopt 50% niet. Artsen en andere professionals in de zorg zijn zich daar van bewust en zijn getraind om informatie zo helder mogelijk over te dragen. Toch gaat er dan nog steeds veel informatie verloren.

CI kandidaten extra in het nadeel

Kandidaten die in aanmerking komen voor een CI zijn nog eens extra in het nadeel: ze zijn immers ernstig slechthorend of doof. Iemand meenemen naar een afspraak bij een arts of ander medisch specialist, is daarom voor hen extra belangrijk. Ook kan het verstandig zijn een speciale tolk mee te nemen. Wanneer iemand gebarentaal beheerst zal dat een gebarentolk zijn, maar het kan ook een schrijftolk zijn die het gesprokene omzet in geschreven tekst.
Voor nog (deels) horenden kan het nuttig zijn een opname van gesprekken te maken. Deze opname is naderhand nog eens rustig af te luisteren.

Informatiebijeenkomsten cochleair implantaten door OPCI

OPCI contactdag

OPCI is het onafhankelijk patienten platform voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die er een overwegen. OPCI zorgt voor informatievoorziening en voor lotgenotencontact. Ook behartigt OPCI de belangen van patienten.
OPCI houdt door het hele land heen informatiebijeenkomsten georganiseerd door vrijwilligers. Dat zijn zogeheten huiskamerbijeenkomsten. Op een gastadres komen bezoekers samen en kunnen daar vragen stellen over het CI-traject. Ook kunnen ze daar kennis maken met mensen die al een CI hebben. De de huiskamerbijeenkomsten zijn ook bedoeld voor mensen die al een CI dragen. Ze kunnen daar meer te weten te komen over hoorhulpmiddelen die in combinatie met een CI gebruikt kunnen worden. Tijdens de bijeenkomsten is een voldoende informatiemateriaal aanwezig. Ook is er een schrijftolk aanwezig. Kijk in de agenda voor de data van de huiskamerbijeenkomsten van OPCI.

merken cochleair implantaten

Keuze voor merk cochleair implantaat

Een van de belangrijke vragen die CI kandidaten hebben, is: “Welk merk implantaat is het beste en welk implantaat moet ik kiezen?”. Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Op deze vraag geeft OPCI geen antwoord.
Vrijwilliger Henk van Rees van OPCI die bijna bij alle huiskamerbijeenkomsten aanwezig is om informatie te geven, zegt daarover in een interview: “Belangrijk is je te realiseren dat een keuze voor een CI er een is voor het leven. Bij een hoortoestel kan je makkelijk een ander merk nemen dat is bij een CI niet zo. Het is daarom belangrijk een gevoel te krijgen bij het bedrijf bij wie een CI vandaan komt. Stel je je de vraag daarbij: Is dat een bedrijf waar ik me bij thuis voel en waar ik een lange relatie mee wil aangaan?”. OPCI raadt daarom kandidaten aan de informatiebijeenkomsten van meerdere fabrikanten van cochleair implantaten te bezoeken.

Techniek, uiterlijk, combinatie met hoortoestellen en randapparatuur

Techniek cochleair implantaten

cochleair implantaat

De achterliggende techniek bij de verschillende merken is globaal hetzelfde. Toch zijn er ook aardig wat verschillen.
Zo verschilt de bewerking van geluid in de spraakprocessor tussen fabrikanten. Denk hierbij aan de manier van lawaaionderdrukking, automatische volumeregeling en de toepassing van directionaliteit (richtingmicrofoons).
Het geluid dat uit de spraakprocessor komt, wordt op zijn beurt weer omgezet in een digitaal signaal. Dit wordt uiteindelijk weer omgezet in een pulsje dat naar de elektrodes in het slakkenhuis gaat. Iedere fabrikant heeft zo zijn eigen filosofie waar wat moet worden gedaan in deze keten en op welke manier het uiteindelijke pulsje wordt gegenereerd.
Ook zijn er verschillen in het productieproces van de elektrode-bundel. Deze elektrode-bundel kan bij het ene merk overigens meer elektrodes hebben dan bij die van het andere. Het aantal extra elektrodes boven de acht blijkt niet voor een nog beter verstaan te zorgen. Soms kan een aantal reserve elektrodes wél weer nuttig zijn bij de plaatsing.
Laat u goed informeren door de verschillende producenten van cochleair implantaten wat ze te bieden hebben. Uw audioloog kan u bij uw keuze ook verder adviseren.

Uiterlijk

Natuurlijk kan het zijn dat u een voorkeur heeft voor het uiterlijk van een bepaalde spraakprocessor. Dat kan de vorm zijn of bijvoorbeeld de keuze voor een met of juist zonder kabeltje.

Combinatie met hoortoestellen

Patienten dragen een cochleair implantaat vaak samen met een hoortoestel. In principe is de CI te combineren met ieder hoortoestel. Sommige spraakprocessoren van een CI werken beter samen met het ene merk dan met het andere. Dat kan handig zijn bij het streamen van telefoongesprekken en het tv geluid. Advanced Bionics (met hoortoestel merk Phonak) heeft een eigen hoortoesteldivisie. Een mogelijk voordeel kan zijn dat het hoortoestel het geluid op een zelfde manier bewerkt als het CI dat doet. Voor de voordelen van een gelijke signaalbewerking en ook voor de samenwerking tussen hoortoestel en CI, is tot op heden nog geen hard bewijs dat dit tot een beter verstaan of geluidswaarneming leidt.
Fabrikant Cochlear en Med-El hebben geen eigen hoortoesteldivisie. Cochlear heeft wel weer een hele intensieve samenwerking met hoortoestelfabrikant GN ReSound.

solo-apparatuur-phonak

Randapparatuur

Veel CI dragers komen uiteindelijk tot een zeer redelijk verstaan met hun CI eventueel in combinatie met een hoortoestel. Toch kunnen juist lawaaiige omgevingen een flinke uitdaging blijven. Bij de keuze van een CI is het ook goed om te kijken welke randapparatuur beschikbaar is. Er bestaan kastjes die op de tv en versterker aangesloten kunnen worden, en die het geluid zo draadloos oversturen naar het CI en hoortoestel. Ook bestaan er tafelmicrofoons en losse (richting-)microfoons die dit doen. Dit soort apparatuur die in sommige gevallen ook met elkaar te combineren valt, wordt ook wel soloapparatuur genoemd. De mogelijkheden en compatibiliteit van zowel hoortoestel als CI met deze apparatuur is ook goed om mee te nemen bij de keuze van een bepaald merk.

Telefoneren

telefoneren cochleair implantaat streamen

De diverse merken CI’s en hoortoestellen kunnen van elkaar verschillen in de manier waarop er verbinding wordt gemaakt met telefoons. Dit is soms ook weer afhankelijk van het besturingssysteem van de telefoon (IOS van Apple of Android). De verbinding tussen CI en/of hoortoestel met de telefoon kan direct worden gemaakt of het gebeurt via een tussenstation. Zo’n tussenstation heet een ‘streamer’. Bij de informatiebijeenkomsten van de fabrikanten kunt u hier uitleg over krijgen.

Informatiebijeenkomsten cochleair implantaten door producenten

agenda opci bijeenkomsten fabrikanten

Er zijn drie producenten van cochleair implantaten. In alfabetische volgorde zijn dat: Advanced Bionics (AB), Cochlear, Med-El.
Deze drie producenten van cochleair implantaten houden informatiebijeenkomsten. In de agenda op HOorzaken kunt u ook de informatiebijeenkomsten voor cochleair implantaten terugvinden.