Cochleair implantaat centra in Nederland

Cochleair implantaat centra in Nederland

Waar kan een patiënt terecht voor een cochleair implantaat operatie in Nederland? Welke CI-centra zijn er? Hoe wordt bepaald of een cochleair implantaat een geschikte hooroplossing is? Waar op letten bij de keuze voor een CI-centrum?

Lees verder
Inhoud tekst

De weg naar een cochleair implantaat (CI)

cochleair implantaat centra in Nederland CI centra

Een patiënt die in aanmerking wil komen voor een cochleair implantaat (CI), komt in Nederland terecht bij een van de 7 implantatiecentra . Allereerst krijgt de patiënt daar uitgebreide informatie over cochleaire implantaten en kijkt men wat met eventuele hoortoestellen tot nu toe is bereikt. Er volgen op het audiologisch centrum uitgebreide audiologische tests zoals een BERA onderzoek en gesprekken met een psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist en KNO-arts.

Speciale scans om binnenoor en middenoor te beoordelen

MRI-scan cochleair implantaat CT scan

Vaak ondergaat de patiënt speciale scans zoals een CT scan of MRI scan. Aan de hand van de CT scan (computerized tomography) is te zien of het slakkenhuis een normale vorm heeft. De resultaten van de MRI (magnetic resonance imaging) scan geven aan hoe het zachte weefsel zoals delen van het midden- en binnenoor eruit zien. Het gesprek met de psycholoog is ervoor om te bepalen of de patiënt voldoende gemotiveerd is om het rehabilitatie traject in te gaan. Uiteindelijk beslist het CI team of iemand een geschikte kandidaat is voor een cochleair implantaat en ook of de operatie succesvol kan zijn.

Bij welke CI-centrum een cochleair implantaat?

Bij het laten plaatsen van een cochleair implantaat is het voor de hand liggend om voor een centrum in de buurt te kiezen. Toch kun je als CI-kandidaat ook op grond van andere overwegingen een keuze maken. Denk daarbij aan:

 • Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen aanmelding en operatie? Kijk voor een overzicht van de wachtlijsten van de CI-centra op de website van OPCI
 • Hoe lang neemt de selectieprocedure in beslag? Er zijn centra waar dit binnen een dag gebeurt, bij andere centra zijn meerdere bezoeken nodig aan het ziekenhuis
 • Welke CI-merken implanteert het CI-centrum? Er zijn drie merken cochleaire implantaten: Advanced Bionics, Cochlear en MED-EL. Soms werken CI-centra niet met alle merken. Vraag na of het CI-centrum het merk van uw voorkeur implanteert. Bezoek om uw voorkeur te bepalen de bijeenkomsten van de CI-fabrikanten en laat u goed informeren. De keuze is veelal voor het leven.
  Kijk voor de data van voorlichtingsbijeenkomsten in de agenda op deze website
 • Hoe ziet het voortraject eruit bij het CI centrum?
 • Hoe ziet de revalidatie eruit?
 • Hoe ziet de nazorg eruit?
 • Wordt er tijdens de revalidatie aandacht besteed aan telefoneren, luisteren naar muziek, mogelijkheden CI en aanvullende hulpmiddelen?
 • Hoe zit het met de bereikbaarheid en op welke manier is het CI centrum te bereiken (telefonisch, sms/whatsapp, e-mail, patiëntenportaal)
 • Hoe is de technische ondersteuning bij problemen met het CI geregeld?
 • Na hoeveel jaar krijgt u een nieuwe geluidsprocessor?
 • Hoe gaat het CI-team om met het verstrekken van reserveonderdelen? Moet de klant hiervoor betalen of is het gratis?
 • Welke ondersteunende communicatiemogelijkheden biedt het CI-centrum? Denk daarbij aan de inzet van een schrijftolk. Maakt u zelf gebruik van gebarentaal? Ga dan na of er iemand in het CI-centrum is die gebarentaal beheerst.
 • Wellicht bent u van plan te verhuizen of wilt u na enige tijd na de implantatie bij een ander CI-centrum terecht kunnen (bijvoorbeeld dichter bij huis). Vraag na of het mogelijk is over te stappen van CI-centrum of dat u voor langere tijd gebonden bent aan het centrum waar u geïmplanteerd bent.
OPCI logo

OPCI (het Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie) behartigt de belangen van CI-dragers en mensen die een CI overwegen. De organisatie geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact.
Op haar website geeft OPCI per CI-centrum een overzicht waar u antwoord op veel van de bovenstaande vragen kunt vinden (klik hier).

Kijk voor de aantallen CI operatie die CI-centra per jaar uitvoeren en hoeveel mensen er een cochleair implantaat hebben op deze pagina

Benieuwd naar ervaringen van cochleair implantaat dragers? Klik hier