Cochleair implantaat centra in Nederland

Cochleair implantaat centra in Nederland

Waar kan een patiënt terecht voor een cochleair implantaat operatie in Nederland? Welke CI-centra zijn er? Hoe wordt bepaald of een cochleair implantaat een geschikte hooroplossing is? Hoeveel cochleair implantaten worden er per jaar geplaatst? En welke CI-centra voeren de meeste cochleair implantaat operaties uit?

Lees verder
Inhoud tekst

De weg naar een cochleair implantaat (CI)

cochleair implantaat centra in Nederland CI centra

Een patiënt die in aanmerking wil komen voor een cochleair implantaat (CI), komt in Nederland terecht bij een van de 8 implantatiecentra . Allereerst krijgt de patiënt daar uitgebreide informatie over cochleaire implantaten en kijkt men wat met eventuele hoortoestellen tot nu toe is bereikt. Er volgen op het audiologisch centrum uitgebreide audiologische tests zoals een BERA onderzoek en gesprekken met een psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist en KNO-arts.

Speciale scans om binnenoor en middenoor te beoordelen

MRI-scan cochleair implantaat CT scan

Vaak ondergaat de patiënt speciale scans zoals een CT scan of MRI scan. Aan de hand van de CT scan (computerized tomography) is te zien of het slakkenhuis een normale vorm heeft. De resultaten van de MRI (magnetic resonance imaging) scan geven aan hoe het zachte weefsel zoals delen van het midden- en binnenoor eruit zien. Het gesprek met de psycholoog is ervoor om te bepalen of de patiënt voldoende gemotiveerd is om het rehabilitatie traject in te gaan. Uiteindelijk beslist het CI team of iemand een geschikte kandidaat is voor een cochleair implantaat en ook of de operatie succesvol kan zijn.

Aantal CI-operaties per jaar

Hoeveel cochleair implantaat operaties worden er per jaar uitgevoerd? In Nederland implanteren chirurgen tussen de 500 en 600 cochleair implantaten per jaar. Kinderen krijgen daarvan een kleine 200 CI’s geplaatst. In 2021 hebben 72 mensen aan beide oren een cochleair implantaat gekregen en 21 mensen zijn opnieuw geïmplanteerd.

Aantal patiënten geïmplanteerd met een cochleair implantaat in 2021 bij CI centra

Uit de cijfers blijkt dat in 2021 in totaal 413 mensen van een of twee cochleair implantaten zijn voorzien. In de lijst hieronder is te zien welke CI- centra de meeste en minste cochleair implantaat operaties uitvoeren.

Aantal implantaten per CI-centrum in 2021

Radboud UMC Nijmegen 133
Amsterdam UMC (AMC en VU) 83
Erasmus MC Rotterdam 76
UMC Utrecht 70
LUMC, Leiden 64
Universitair Medisch Centrum Groningen 48
Maastricht Universitair Centrum 35
Totaal in Nederland 509
Bron website OPCI

Geschat totaal aantal mensen met een cochleair implantaat in Nederland

aantallen cochelair implantaat dragers aantal ci dragers patienten

Hoeveel mensen hebben er in Nederland een cochleair implantaat? In totaal zijn er in Nederland tot op de dag van vandaag 9.714 cochleair implantaat operaties uitgevoerd. 976 personen daarvan zijn bilateraal geïmplanteerd en bij 332 personen is een herimplantatie uitgevoerd. In totaal zijn er dus 8.406 personen die een of twee cochleair implantaten hebben (cijfers tot en met 2021).
Onduidelijk is of deze allemaal nog in leven zijn.

Benieuwd naar ervaringen van cochleair implantaat dragers? Klik hier