Hoorverbetering

Om beter te kunnen horen zijn er tal van mogelijkheden. In de kantlijn aan de rechterkant kunt u klikken op het onderwerp waarover u informatie wilt. U vindt daar uitgebreide informatie over verschillende soorten hoortoestellen, maar ook over hoorhulpmiddelen om beter de tv te kunnen verstaan, makkelijker te telefoneren en gewekt te worden. Ook is er informatie te vinden over apparatuur die samen met een hoortoestel werkt, zoals ringleidingen en soloapparatuur. Ook kunt u informatie vinden over de weg naar een hoortoestel. In het menu kunt u ook informatie vinden over hoe het zit met de vergoeding van de diverse hoorhulpmiddelen

Lees verder
Inhoud tekst

Gehoorproblemen bestaand, plots of geleidelijk

Wanneer iemand last heeft van een oorprop, een middenoor– of gehoorgangontsteking, plots veel minder goed hoort of ineens zo goed als doof is aan één oor of heftig oorsuizen krijgt, zal de persoon in kwestie al snel (zo niet met spoed) de stap naar de huisarts zetten.  Wanneer een baby of kind niet goed lijkt te horen zullen het de ouders of verzorgers zijn die snel bij een arts of consultatiebureau aan de bel trekken.

De meeste mensen waar het gehoor langzaam aan vermindert, wachten juist langere tijd voordat zij iets aan hoorverbetering gaan doen. Dat is onverstandig want er zitten veel negatieve consequenties aan het onbehandeld laten van slechthorendheid .

Hoorverbetering met hoortoestellen

Wanneer het probleem slechthorendheid of beginnende doofheid is, kunnen hoortoestellen vaak uitkomst bieden. Het gebruik van hoortoestellen is te combineren met andere hulpmiddelen.

Cochleair implantaat of botverankerd hoortoestel

Heel soms is iemand zodanig doof of ernstig slechthorend dat een hoortoestel niet meer voldoet en een cochleair implantaat de enige mogelijke oplossing is. Ook kan het zijn dat er sprake is van een zodanig groot geleidingsverlies of dat door een chronische ontsteking van de gehoorgang een regulier hoortoestel niet (meer) voldoet. Er wordt dan soms gekozen voor een zogeheten ‘botverankerd hoortoestel‘.

Hoorverbetering met hoorhulpmiddelen

Wanneer iemand beginnend slechthorend is, zal deze voor aan een hoortoestel te beginnen vaak eerst kiezen voor een ander hoorhulpmiddelen om tot hoorverbetering te komen. Hierbij kan gedacht worden aan een speciale telefoon, of voorziening voor de bestaande telefoon, een speciale wekker, een speciale hoofdtelefoon om de tv of radio beter te kunnen horen of een deurbelversteker.

Slechthorenden gebruiken deze hoorhulpmiddelen ook als aanvulling op hun hoortoestellen.

Wek- en waarschuwingsapparatuur bij gehoorproblemen

Ook bestaat er speciale apparatuur die er voor zorgt dat wanneer er iemand belt of aanbelt of binnenkomt, de slechthorende met een lichtsignaal of trilsignaal hierop wordt geattendeerd. Op deze apparatuur zijn ook rookmelders aan te sluiten of de babyfoon. Deze apparatuur wordt vaak gebruikt in combinatie met een hoortoestel of cochleair implantaat.

Apparatuur die samenwerkt met hoortoestellen

Sommige apparatuur is echter niet los van een hoortoestel te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn een ringleiding, speciale bluetooth apparatuur  en zogeheten soloapparatuur. Omdat op het werk er zich vaak lastige situaties voordoen met geroezemoes, achtergrondlawaai of nagalm, wordt dergelijke apparatuur ook gebruikt bij werkplekaanpassingen voor slechthorenden. Soms is het nodig ook de akoestiek aan te pakken. Denk hierbij aan een klaslokaal.

Via het menu aan de rechter kant heeft u toegang tot informatie over verschillende soorten hoortoestellen, botverankerde hoortoestellen, cochleair implantaten, ringleidingen en andere hoorhulpmiddelen.

Disclaimer