Hoorverbetering

Om beter te kunnen horen zijn er tal van mogelijkheden. In de kantlijn aan de rechterkant kunt u klikken op het onderwerp waarover u informatie wilt. U vindt daar uitgebreide informatie over verschillende soorten hoortoestellen, maar ook over hoorhulpmiddelen om beter de tv te kunnen verstaan, makkelijker te telefoneren en gewekt te worden. Ook is er informatie te vinden over apparatuur die samen met een hoortoestel werkt, zoals ringleidingen en soloapparatuur. Ook kunt u informatie vinden over de weg naar een hoortoestel.
In het menu kunt u ook informatie vinden over hoe het zit met de vergoeding van de diverse hoorhulpmiddelen.

hoortoestel

Wanneer iemand last heeft van een oorprop, een middenoor– of gehoorgangontsteking heeft, plots veel minder goed hoort of ineens zo goed als doof is aan één oor of heftig oorsuizen krijgt, zal de persoon in kwestie al snel (zo niet met spoed) de stap naar de huisarts zetten.  Ook wanneer een baby of kind niet goed lijkt te horen zullen het de ouders of verzorgers zijn die snel bij een arts of consultatiebureau aan de bel trekken.

De meeste mensen waar het gehoor langzaam aan vermindert, wachten juist langere tijd voordat zij iets aan hoorverbetering gaan doen, dit terwijl er veel negatieve consequenties zitten aan het verlies van de functies die geluid in ons dagelijks leven heeft en ook aan het onbehandeld laten van slechthorendheid .

Wanneer het probleem slechthorendheid of beginnende doofheid is, kunnen hoortoestellen vaak uitkomst bieden. Soms wordt het gebruik van hoortoestellen gecombineerd met andere hulpmiddelen.

Heel soms is iemand zodanig doof of ernstig slechthorend dat een hoortoestel niet meer voldoet en een cochleair implantaat de enige mogelijke oplossing is. Ook kan het zijn dat er sprake is van een zodanig groot geleidingsverlies of dat door een chronische ontsteking van de gehoorgang een regulier hoortoestel niet (meer) voldoet en er gekozen moet worden voor een zogeheten ‘botverankerd hoortoestel‘.

Freetel_III_Dect_telefoon_bluetooth

Wanneer iemand beginnend slechthorend is, wordt er vaak voordat de stap naar een hoortoestel wordt gezet, ook gekozen van andere hoorhulpmiddelen om tot hoorverbetering te komen. Hierbij kan gedacht worden aan een speciale telefoon, of voorziening voor de bestaande telefoon, een speciale wekker of een speciale hoofdtelefoon om de tv of radio beter te kunnen horen.

DS-1_Trilwekker_slechthorend

Ook bestaat er speciale apparatuur die er voor zorgt dat wanneer er iemand belt of aanbelt of binnenkomt, de slechthorende met een lichtsignaal hierop wordt geattendeerd.

Deze apparatuur wordt echter ook vaak gebruikt in combinatie met een hoortoestel. Sommige apparatuur is echter niet los van een hoortoestel te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn een ringleiding, speciale bluetooth apparatuur  en zogeheten soloapparatuur. Omdat op het werk er zich vaak lastige situaties voordoen met geroezemoes, achtergrondlawaai of nagalm, wordt dergelijke apparatuur ook gebruikt bij werkplekaanpassingen voor slechthorenden. Soms is het nodig ook de akoestiek aan te pakken. Denk hierbij aan een klaslokaal.

Via het menu aan de rechter kant heeft u toegang tot informatie over verschillende soorten hoortoestellen, botverankerde hoortoestellen, cochleair implantaten, ringleidingen en andere hoorhulpmiddelen.

Disclaimer